κατοχυρωση εμπορικου σηματος

Όσο μεγαλύτερη βαρύτητα δίνουν οι επιχειρήσεις στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τους, τόσο πιο επιτυχημένες είναι. Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δίνουν βαρύτητα στα στοιχεία αυτά έχει εκτιμηθεί ότι είναι κατά 22% υψηλότερη σε σχέση με την ανάπτυξη επιχειρήσεων που δεν δίνουν προτεραιότητα σε αυτά. Το σήμα σας είναι το σύμβολο μέσω του οποίου σας αναγνωρίζουν οι πελάτες σας. Το σήμα σας σάς διακρίνει από τους ανταγωνιστές σας.

Η προστασία των δικαιωμάτων της επιχείρησης είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της, για την ομαλή της εξέλιξη και την αποφυγή προβλημάτων στο μέλλον. (Πηγή ΕUIPO).

Μπορείτε να προστατεύσετε και να αξιοποιήσετε το σήμα σας ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ

TI EINAI ΣΗΜΑ;

Σήμα είναι κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.

ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάθεση σημάτων στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων ηλεκτρονικά ή με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Αναλαμβάνει συγκεκριμένα τον έλεγχο του σήματος (διακριτική δύναμη αυτού, πρόσκρουση σε προγενέστερα εθνικά, κοινοτικά, διεθνή σήματα) και όλη τη διαδικασία κατάθεσης αυτού με την προετοιμασία των απαραιτήτων εγγράφων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΑ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΤΕ;

Δεν είναι σπάνιο ορισμένες επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν ένα όνομα και όταν επιχειρήσουν να το κατοχυρώσουν, να ανακαλύψουν ότι προσκρούει σε προγενέστερο σήμα. Το Γραφείο μας καλύπτει και αυτές τις περιπτώσεις. Σας δίνει συμβουλές για να μπορέσετε να ξεπεράσετε τον σκόπελο αυτό και να κατοχυρώσετε το σήμα σας.

ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ;

To σήμα που κατοχυρώνεται στην Ευρωπαική Ενωση ισχύει και για τις 28 χώρες της Ευρωπαικής Ενωσης. Κάθε χρόνο κατοχυρώνονται στο EUIPO περίπου 135.000 σήματα. Η κατοχύρωση σε κοινοτικό επίπεδο επιτρέπει την ευρύτερη προστασία και την ασφαλή ανάπτυξη της επιχείρησής σας και στοκ εξωτερικό. Το σήμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός των πέντε πρώτων ετών από την κατοχύρωσή του. Ετσι έχετε τη δυνατότητα αλλά και το προνόμιο να εξασφαλίζετε τα δικαιώματά σας και να προετοιμάσετε το έδαφος για την ανάπτυξή σας.

Ποια είναι τα είδη σημάτων που μπορούν να κατιχυρωθούν στην ΕΕ;

 • Λεκτικό σήμα: Το λεκτικό σήμα αποτελείται αποκλειστικά από λέξεις ή γράμματα, αριθμούς, άλλους τυποποιημένους τυπογραφικούς χαρακτήρες ή συνδυασμό των παραπάνω, τα οποία μπορούν να πληκτρολογηθούν.

 • Απεικονιστικό σήμα: Το απεικονιστικό σήμα είναι ένα σήμα όπου χρησιμοποιούνται μη τυποποιημένοι χαρακτήρες, στιλιστική απεικόνιση ή διάταξη, ή κάποιο γραφιστικό χαρακτηριστικό ή χρώμα, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων που αποτελούνται αποκλειστικά από απεικονιστικά στοιχεία.

 • Συνδυασμός λεκτικού σήματος και απεικόνισης*: Συνδυασμός λεκτικού και απεικονιστικού σήματος είναι ένα σήμα στο οποίο συνυπάρχουν λεκτικά και απεικονιστικά γνωρίσματα.

 • Σήμα τρισδιάστατου σχήματος:Το σήμα τρισδιάστατου σχήματος αποτελείται ή εκτείνεται σε τρισδιάστατο σχήμα, περιλαμβανομένων των περιεκτών, της συσκευασίας και του προϊόντος αυτού καθαυτού ή της όψης του.

 • Σήμα τρισδιάστατου σχήματος με λεκτικά στοιχεία*.

 • Σήμα θέσης: Το σήμα θέσης είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος τοποθέτησης ή επίθεσης του σήματος στο προϊόν.

 • Σήμα μοτίβου: Το σήμα μοτίβου αποτελείται αποκλειστικά από σύνολο στοιχείων τα οποία επαναλαμβάνονται με ένα ορισμένο σχέδιο.

 • Σήμα μεμονωμένου χρώματος: Το σήμα μεμονομένου χρώματος είναι σήμα αποτελούμενο αποκλειστικά από ένα μεμονωμένο χρώμα (χωρίς περιγράμματα).

 • Σήμα συνδυασμού χρωμάτων: Σήμα αποτελούμενο αποκλειστικά από έναν συνδυασμό χρωμάτων χωρίς περιγράμματα

 • Ηχητικό σήμα: Το ηχητικό σήμα αποτελείται αποκλειστικά από ήχο ή συνδυασμό ήχων. Με την κατάργηση της απαίτησης γραφικής αναπαράστασης από την 1η Οκτωβρίου 2017, οι αιτήσεις για ηχητικό σήμα υποβάλλονται μόνο με αρχείο ήχου στο οποίο αναπαράγεται ο ήχος ή ακριβής αναπαράσταση του ήχου με μουσική σημειογραφία. Δεν υπάρχουν επί του παρόντος παραδείγματα ηχητικών σημάτων τα οποία αναπαρίστανται αποκλειστικά με αρχείο ήχου. Όλα τα παραδείγματα αφορούν σήματα που αναπαρίστανται με γραφική απεικόνιση.

 • Σήμα κίνησης: Σημα που αποτελείται ή εκτείνεται σε κίνηση ή μεταβολή της θέσης των στοιχείων του σήματος.

 • Πολυμεσικό σήμα: Αποτελείται ή εκτείνεται σε συνδυασμό εικόνων και ήχου. Πρόκειται για νέα κατηγορία σήματος (από την 1η Οκτωβρίου 2017).

 • Oλογραφικό σήμα: Πρόκειται για νέα κατηγορία σήματος (από την 1η Οκτωβρίου 2017). Το ολογραφικό σήμα αποτελείται από στοιχεία με ολογραφικά χαρακτηριστικά.

*Σημείωση: Οι τύποι σημάτων με αστερίσκο δεν αποτελούν χωριστές κατηγορίες σημάτων σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό για το σήμα της ΕΕ. Διαφοροποιούνται, ωστόσο, στο σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης για πρακτικούς και τεχνικούς λόγους.

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την κατοχύρωση του σήματός σας με ηλεκτρονικό τρόπο, που σας επιτρέπει την εξοικονόμηση δαπανών (μικρότερο τέλος καταχώρισης).

ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Το Γραφείο μας διαθέτει διεθνείς συνεργασίες, που επιτρέπουν την κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σας σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για επιλεγμένους συνεργάτες, που έχουν αξιολογηθεί με βάση την κατάρτισή τους, την αξιοπιστία τους, την αποδοτικότητά τους αλλά και τις σωστές τιμές. Ακόμα και σε χώρες απόμακρες και άγνωστες, το γραφείο μας διαθέτει συνεργασίες που θα σας επιτρέψουν την ασφαλή και χωρίς επιφυλάξεις κατοχύρωση των δικαιωμάτων σας.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ι. ΚΑΡΠΟΥΖΑΚΗ - Μ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Λ. Αλεξάνδρας & Καβάσιλα 9, Αθήνα, 11473

T (210) 64 31 315

F (210) 64 31 316

Θέλω να ενημερωθώ αναλυτικά