Σταθερό ποσό το οποίο αφορά την άδεια χρήσης του ονόματος, την αποκλειστικότητα της περιοχής και τη μεταφορά της τεχνογνωσίας του δικαιοπαρόχου προς τον δικαιοδόχο. Περιλαμβάνει, συνήθως, αρχική εκπαίδευση, προσαρμογές στα αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά πρότυπα, προμελέτη, μελέτη στοχοποίησης, άδεια χρήσης του εγχειριδίου λειτουργίας.