Best of Franchise!
Franchise Start Ups!
Νέα & Εξελίξεις
Διασφαλίστε την επιτυχία!

Η Δικαιόχρηση ως φιλοσοφία επιχειρηματικής δραστηριοποίησης χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά πλεονεκτήματα, που συντελούν στην ταχεία και στιβαρή ανάπτυξη και την αναδεικνύουν ως το απόλυτο μέσο έκφρασης της επιχειρηματικότητας, διασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις και δημιουργώντας σημαντικές υπεραξίες.

 

Franchise

Το Franchise αποτελεί έναν αποδεδειγμένα επιτυχημένο εργαλείο, στρατηγική και φιλοσοφία επιχειρηματικής ανάπτυξης, που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και αποδόσεις.

Διακρίνονται δύο μέρη, ο δικαιοπάροχος (ή μητρική εταιρεία ή δότης ή franchisor) και ο δικαιοδόχος (ή λήπτης ή franchisee). Ο πρώτος εκ των δύο έχει σχεδιάσει, δημιουργήσει, δοκιμάσει και τυποποιήσει ένα σύνολο πρακτικών, ιδεών, συνεργατών, προμηθευτών, προϊόντων που συνιστούν την επιχειρηματική ιδέα του (ή business concept). Επιπλέον, έχει καθιερώσει μεθόδους για να βελτιώνει συνέχεια την ιδέα του και για να υποστηρίζει τους συνεργάτες – δικαιοδόχους του, οι οποίοι πιστεύοντας στην επιχειρηματική πρότασή του και στις υποδομές του, εντάσσονται στο δίκτυο franchise που δημιουργεί απολαμβάνοντας μια σειρά από προνόμια που τους διασφαλίζουν ταχεία και σχετικά σίγουρη επιχειρηματική δραστηριοποίηση.

 

To «Προϊόν» του franchise

Το Franchise βασίζεται στην Ποιότητα, στην Τυποποίηση, στην Εφαρμογή και στην Συνεχή Βελτίωση της Τεχνογνωσίας του δικαιοπαρόχου.

Αν το Franchise ήταν «αγορά» ονόματος και μόνο, τότε θα είχε ένα άλλο όνομα (π.χ. license). Η Τεχνογνωσία ως έννοια ποικίλει και μπορεί να αφορά από διαδικασίες εύρεσης πελατών, από μεταφορά know – how για εκπόνηση μελετών, από διαδικασίες και εκπαιδευτικό υλικό για εκμάθηση ξένων γλωσσών, μέχρι σύναψη συνεργασιών με εξαιρετικούς προμηθευτές και αποκλειστικότητες προϊόντων ή σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση το Προϊόν του Franchise αφορά σε ένα σύνολο διαφορετικών στοιχείων ανά επιχειρηματικό κλάδο και κατ΄ ελάχιστον προσδιορίζει ανταγωνιστικό προϊόν, γνωστό όνομα, καθορισμένες διαδικασίες λειτουργίας, διασφάλιση ποιότητας, οικονομίες κλίμακος, συνεχή υποστήριξη.

 

Τα Θεμελιώδη Συστατικά της Επιτυχίας

Επιτυχημένο Business Concept και Αέναη Βελτίωση Αποδόσεων μέσω ορθών πρακτικών και διαδικασιών.

Για να διασφαλισθεί η μακροχρόνια επιτυχία ενός δικτύου θα πρέπει να έχουν ευρεθεί και να έχουν σχεδιασθεί οι διαδικασίες που βελτιώνουν συνέχεια τις αποδόσεις και το καθιστούν συνέχεια ανταγωνιστικό στην αγορά. Πριν, ωστόσο, την συνεχή βελτίωση θα πρέπει να έχει προσδιορισθεί το business concept που εγγυάται την επιτυχία και αυτό αφορά σε ένα σύνολο προσφοράς προς τον καταναλωτή το οποίο δημιουργεί το «προϊόν» του κάθε franchisee και οφείλει να καλύπτει ανάγκες και προσδοκίες με διαφοροποιημένο τρόπο σε σχέση με τον ανταγωνισμό και μέσα από λειτουργίες και μεικτά περιθώρια που διασφαλίζουν αξιόλογη κερδοφορία.

 

Οι Κρίσιμες Επιχειρηματικές Διεργασίες

που διασφαλίζουν την επιτυχία των δικτύων franchise

Η επιτυχία, με την προϋπόθεση της ύπαρξης των θεμελιωδών συστατικών, διασφαλίζεται μέσω φιλοσοφίας και διαδικασιών που θεσμοθετούν α) την ανανέωση του concept ώστε να παραμένει ανταγωνιστικό και β) την πλήρη και ουσιαστική υποστήριξη των δικαιοδόχων.

Η διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας δημιουργείται μέσω διαδικασιών και συνεχούς προσπάθειας για ανανέωση και διαφοροποίηση της γκάμας των προϊόντων και των υπηρεσιών, αύξηση της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της απόδοσης του δικτύου σε λειτουργικό επίπεδο, συμπίεση των εξόδων και του κόστους αγορών, αύξηση τζίρου, κερδοφορίας, αναγνωρισιμότητας.

Οι δικαιοδόχοι χρειάζονται συνεχή υποστήριξη στα αυτονόητα της έγκαιρης παράδοσης εμπορευμάτων ή της διαφημιστικής προβολής και παράλληλα βασίζονται στη μητρική εταιρεία προκειμένου να τους δίνει άμεσα λύσεις σε καθημερινά και σε στρατηγικά θέματα καθώς και να βελτιώνει συνέχεια τα συστήματα με στόχο την αύξηση των αποδόσεων, προτείνοντας νέα μηχανογράφηση, κάρτες πιστότητας πελατών, τοπικές προωθητικές ενέργειες, κ.λπ.

 

Οι Κρίσιμες Επιχειρηματικές Διεργασίες

που διασφαλίζουν την επιτυχία κατά την ανάπτυξη μέσω franchise

Συμβαίνει το παράδοξο να μπορεί ένας δικαιοπάροχος να αναπτυχθεί, ανοίγοντας καταστήματα και εισπράττοντας entry fees, χωρίς να έχει διασφαλίσει την επιτυχία των συνεργατών του ή να μην καταφέρνει να προσελκύσει – πείσει υποψήφιους συνεργάτες του παρόλο που τους προσφέρει μια σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία. Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και δεν αρκεί να διαθέτει ο δικαιοπάροχος ένα αξιόλογο concept. Απαιτείται και η «συσκευασία» και οι τεχνικές πωλήσεων και marketing του franchise που θα αναδείξουν τα προνόμια της επιχειρηματικής πρότασης και θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των δυνητικών επιχειρηματιών. Όταν σχεδιασθούν και ακολουθηθούν οι αποτελεσματικές πρακτικές που θα οδηγήσουν σε πλήθος και ποιότητα δικαιοδόχων, τότε και μόνο τότε η ανάπτυξη είναι δυνατή. Η συνέχεια του μακροχρόνια και συνολικά επιτυχημένου δικτύου ακολουθεί εφόσον έχουν καλυφθεί και οι προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου.

 

Το franchise ως Εταιρική Φιλοσοφία και Πρακτική

Η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων έχει δημιουργηθεί και έχει αναπτυχθεί από τον ένα και μόνο ιδρυτή τους, έχει εξελιχθεί σε μια οικογενειακή μονάδα και σπάνια έχει αποκτήσει σύγχρονες δομές και συνηθέστερα, λόγω της αδυναμίας του καραβοκύρη να κουμαντάρει το μεγάλο πια σκάφος ή λόγω του υπέρμετρου εγωιστικού και φιλόδοξου χαρακτήρα του, έχει ακολουθήσει τον δρόμο της ύφεσης στην καλύτερη. Η λογική του franchise με σκοπό την ταχεία απόκτηση οικονομιών κλίμακος και ανάπτυξης στηρίζεται σε αμφίδρομη συνεργασία μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχων, με τους τελευταίους να διαχειρίζονται και να διοικούν με εξαιρετικές αποδόσεις και παρακίνηση τις επιχειρήσεις τους και με τον δικαιοπάροχο να τους νιώθει και να τους αντιμετωπίζει ως ισότιμα και ουσιαστικά μέλη του δικτύου, ως πραγματικούς συνεργάτες που δημιουργούν υπεραξίες και αγωνίζονται για τον κοινό σκοπό.

 

Ο Πολυδιάστατος Ρόλος του franchise

Το franchise από την φύση του ως επιστήμη και ως ενασχόληση καλύπτει και προϋποθέτει μια σειρά από γνώσεις, από marketing και διαφήμιση μέχρι operations και οικονομικά. Η απόφαση να αναπτυχθεί κάποιος μέσω franchise προϋποθέτει σχετικές γνώσεις και την δυνατότητα να προσλάβει αξιόλογα στελέχη που θα επανδρώσουν μια άρτια οργανωμένη κεντρική εταιρεία, η οποία θα είναι σε θέση να υποστηρίζει το δίκτυο. Παράλληλα, και πολύ πιο έντονα σήμερα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και του αναβαθμισμένου επιπέδου καταναλωτών και δικαιοδόχων, σε καμιά περίπτωση δεν έχει κάποιος την παραμικρή πιθανότητα επιτυχίας, όταν δεν γνωρίζει τα θεμελιώδη και δεν αντιλαμβάνεται τον σύνθετο ρόλο του franchise. Ιδιοκτήτες καταστημάτων που επιθυμούν να δημιουργήσουν μεγαλοεπίβουλα δίκτυα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από αξιόλογες δυνατότητες, γνώσεις και αντίληψη και φυσικά να έχουν να προτείνουν το κάτι διαφορετικό και ουσιαστικό. Η απόφαση, επίσης, να συνεργασθεί κάποιος με μια εταιρεία συμβούλων δεν δημιουργεί από μόνη της την επιτυχία και παράλληλα χρειάζεται αρκετή σκέψη καθώς οι δικαιοπάροχοι «αγοράζουν» κάτι το οποίο συχνά δεν μπορούν να το αξιολογήσουν.

 

Το franchise και ο Ρόλος του στην Οικονομία

Τα επίσημα στατιστικά τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό αποδεικνύουν ότι οι πιθανότητες να «κλείσει» μια ενταγμένη σε ένα δίκτυο franchise επιχείρηση είναι πολύ μικρότερες από τις αντίστοιχες πιθανότητες μιας no-name επιχείρησης. Επίσης, ο κόπος και τα αρχικά λάθη της ανώνυμης επιχείρησης είναι πολλαπλάσια από αυτής που καθοδηγείται μέσα από τις δομές ενός δικτύου franchise. Επίσης, οι ταχείς ρυθμοί αύξησης τόσο των αλυσίδων, όσο και των καταστημάτων franchise δημιουργούν μια τεράστια ενίσχυση στην Ελληνική Οικονομία και παράλληλα ενισχύουν και τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς λειτουργούν νόμιμα, όπως απαιτείται από το οικονομικό περιβάλλον του θεσμού. Το franchise είναι ο μονόδρομος για να αναπτυχθεί με υγιή τρόπο η οικονομία μας σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού και παράλληλα προσδίδει μια εξαιρετική δυνατότητα για την εξάπλωση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας και εκτός συνόρων.

 

Το franchise και ο Ρόλος του στην Παγκοσμιοποιημένη Αγορά

Η Παγκοσμιοποίηση δεν είναι πλέον ένα θεωρητικό φαινόμενο, αποτελεί πράξη και γεγονός με συναλλαγές που γίνονται άμεσα και εύκολα σε όλο τον κόσμο, μέσω internet ή όχι, και το franchise, αφενός εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες της παγκόσμιας αγοράς με Ελληνικά Συστήματα που προμηθεύονται προϊόντα τρίτων χωρών ή οργανώνονται με συστήματα του εξωτερικού, με Ελληνικά Συστήματα που εξαπλώνονται επιτυχημένα σε όλες τις άκρες της υφηλίου, με Ξένα Συστήματα που προσαρμόζονται και αναπτύσσονται στη χώρα μας εκμεταλλευόμενα τις οικονομίες κλίμακος και τις συνέργειες παγκόσμιων δικτύων. Ο στόχος είναι αυτός που αρμόζει στην γεωπολιτική θέση της χώρας μας και αφορά στη μεταμόρφωσή της στο παγκόσμιο εφαλτήριο του franchise για τις βαλκανικές και ανατολικές χώρες.

 

Το Όραμα του franchisor

Πρωτεύοντα ρόλο στην όλη προσπάθεια ανάπτυξης είναι το «πιστεύω» και το «θέλω» του franchisor. Εταιρείες που στηρίζονται σε απρόσωπες δομές και χρησιμοποιούν το franchise ως έναν ακόμη τρόπο επιχειρηματικής ανέλιξης αποδεικνύουν την σημασία που έχει ο προσωπικός ρόλος και το όραμα του franchisor. Όταν ο πατέρας της επιχειρηματικής ιδέας πιστεύει, γνωρίζει, μπορεί και έχει δεσμευθεί στον ρόλο του, τότε και μόνο έρχεται η επιτυχία. Στον κόσμο των επιχειρήσεων πολλές αποφάσεις για να γίνουν πράξη αρκεί και μόνο η ίδια η απόφαση. Στο franchise απαιτείται η πραγματική δέσμευση και η επένδυση τόσο σε χρόνο και σκέψη, όσο και σε χρήμα.

 

Ο Ρόλος και οι Πελάτες του franchisor

Οι πελάτες του franchisor είναι τόσο οι καταναλωτές, όσο και οι franchisees και όπως συμβαίνει κατά την ανάπτυξη ενός στελέχους που αναλαμβάνει ολοένα και λιγότερα εκτελεστικά καθήκοντα και ολοένα και περισσότερα διοικητικά, έτσι και οι franchisors κατευθύνονται όλο και περισσότερο προς τους franchisees τους και δεν είναι τυχαίο ότι στα πλέον επιτυχημένα συστήματα η μητρική εταιρεία διαθέτει ελάχιστο αριθμό δικών της καταστημάτων, με σκοπό να τεστάρει πιλοτικά προϊόντα ή διαδικασίες και να νοιώθει τον παλμό της αγοράς. Ο ρόλος του franchisor είναι μόνο ένας, η συνεχής βελτίωση σε κάθε επίπεδο της συνολικής λειτουργίας των franchisees του.

 

Οι Βασικές Υποδομές του franchisor

Για να επιτύχει ο franchisor πρέπει να δημιουργήσει υποδομές. Για να τις δημιουργήσει πρέπει να νοιώσει την ευθύνη που του αναλογεί και να αντιληφθεί το όλο εγχείρημα του franchise. Θα χρειασθεί στελέχη, γραφεία, αποθήκες, μηχανογράφηση, ταξίδια, γνώση, συμβούλους, διαφήμιση, νέα προϊόντα. Χωρίς υποδομές δεν επιτυγχάνει ούτε στο άμεσο, ούτε – βέβαια – στο μακρινό μέλλον. Το να γυρίζει από το δικό του κατάστημα, από franchisee σε franchisee, από καφετέρια σε εστιατόριο για meetings και business launches... Το να προσπαθεί από μόνος του να φτιάξει μακέτες, να βρει συσκευασίες, να παζαρέψει προϊόντα, να επιβλέψει εντυποδιανόμες... ούτε καν αστεία δεν χαρακτηρίζονται!

 

Το Όραμα του franchisee

Ο franchisee ένα και μόνο πράγμα θέλει, ένα όνομα και ένα conceptακι γνωστό στον κόσμο, με αξιόλογα περιθώρια και έναν franchisor που να βρίσκεται κοντά του όχι μόνο όταν τον θελήσει, αλλά πριν τον χρειασθεί. Ζητά μια εργασία και επιζητά να «πληρώσει» για αυτήν για να έχει το κεφάλι του ήσυχο για αλλαγές στην αγορά, για προμηθευτές, για διαφημίσεις. Ζητά μια ευχάριστη δουλειά, μια αξιοπρεπή αμοιβή και δίνει τα λεφτάκια του και την ψυχούλα του. Μόνο ένα να προσέχει.. πριν αποφασίσει να κάνει ένα test drive!

 

Ο Ρόλος και οι Πελάτες του franchisee

Ποιοί είναι οι πελάτες του franchisee; Μα φυσικά οι καταναλωτές, το συγκεκριμένο κοινό – στόχος που απευθύνεται και το οποίο οφείλει να διατηρεί ευχαριστημένο και να το πολλαπλασιάζει με άψογη, φιλική και επαγγελματική εξυπηρέτηση, να καλύπτει τις προσδοκίες τους και όχι τις ανάγκες τους, να έχει τα μάτια του ανοιχτά και το μυαλό τους σε λειτουργία και να προτείνει βελτιώσεις και να επισημαίνει αδυναμίες στα κεντρικά.

 

Οι Βασικές Ικανότητες του franchisee

Όρεξη για εργασία και εκπαίδευσης, ικανότητες επικοινωνίας και τα απαραίτητα χρήματα είναι τα μόνα που χρειάζονται. Επιχειρήσεις χωρίς επένδυση, πλέον, δεν γίνονται και τα δανεικά... κοστίζουν.