Τα προνόμια που προσφέρει η δικαιόχρηση είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τους δικαιοδόχους, όσο και για τους δικαιοπαρόχους. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα που παρέχει στους δικαιοπαρόχους είναι πολλαπλάσια από αυτά των δικαιοδόχων, με πρώτο το μειωμένο απαιτούμενο κεφάλαιο[1] καθώς το δίκτυο δικαιόχρησης δημιουργείται με κεφάλαια των δικαιοδόχων. Επιπλέον, η υιοθέτηση της δικαιόχρησης χαρακτηρίζεται από αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης[2], ταχεία οικοδόμηση του brand[3], αυξημένες δυνατότητες για διαφήμιση[4] (λόγω των adv fees) και μειωμένες ευθύνες οικονομικής διαχείρισης[5].

Τα οφέλη που προσκομίζει κάποιος όταν επιλέξει την δικαιόχρηση ως στρατηγική ανάπτυξης έχουν ευαισθητοποιήσει αρκετούς επιχειρηματίες, μεταξύ αυτών σοβαρούς οργανισμούς (π.χ. εισηγμένες, θυγατρικές πολυεθνικών, κ.ά.), αλλά και επιχειρηματίες που διαθέτουν ένα ή δύο καταστήματα και μια αξιόλογη (;) ιδέα. Όλα τα επιτυχημένα δίκτυα franchise χαρακτηρίζονται από μια κοινή βάση, την διαπίστωση ότι η επιτυχία και τα κέρδη πρέπει να είναι αμοιβαία (αν και όχι ισόποσα) τόσο για τον δικαιοπάροχο, όσο και για τους δικαιοδόχους του. Ωστόσο, δεν είναι όλοι κατάλληλοι για να λάβουν τις ευθύνες και να αποκομίσουν τα οφέλη του τίτλου του δικαιοπαρόχου, καθώς για να επιχειρήσουν επιτυχημένα και για να δημιουργήσουν δίκτυα που θα αντέξουν στον χρόνο στο franchise θα πρέπει να διαθέτουν υγιή επιχειρηματική νοοτροπία και δυνατότητες (και διάθεση) να επενδύσουν. Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να έχουν δημιουργήσει (και να βελτιώσουν καταλυτικά - στο πλήθος των περιπτώσεων των νεοεισερχομένων στο χώρο) το επιχειρηματικό concept τους, ανταγωνιστικό και διαφοροποιημένο. Σε δεύτερη φάση (χρονικά) θα πρέπει να μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη προς τους συνεργάτες τους:

Αρχική Καθοδήγηση για τη δημιουργία της μονάδας δικαιόχρησης (π.χ. αρχιτεκτονικές προδιαγραφές, έγκριση ή/ και εύρεση κατάλληλου χώρου στέγασης της επιχείρησης franchise, προδιαγραφές εξοπλισμού και συστήματος μηχανογράφησης, προτάσεις και συμβουλές για ενίσχυση του επιχειρηματικού πλάνου του δικαιοδόχου με leasing, δάνειο ή επιδοτήσεις, έκδοση ή/ και συμβουλές για τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας, συμβουλές για τη νομική μορφή της επιχείρησης και τον τρόπο οικονομικής παρακολούθησής της, στοχοποίηση της επιχείρησης franchise, συστάσεις για εγκεκριμένους προμηθευτές και άλλους συνεργάτες, πλήρες αρχικό πλάνο προώθησης, project management, δυνατότητα για παράδοση του χώρου «με το κλειδί στο χέρι», κ.λπ.)

Διαχειριστική Υποστήριξη και Συμβουλές, σε θέματα προσωπικού, οικονομικά, πωλήσεων, προμηθειών, αποθήκης, διακόσμησης, βιτρίνας, διαχείρισης παραπόνων, προσφορών, εκπτώσεων, τεχνικά (π.χ. παροχή εκπαίδευσης σε φροντιστήρια ή παρασκευή γευμάτων σε εστιατόρια, κ.λπ.)

Εκπαίδευση, αρχική και συνεχής για τον δικαιοδόχο και το προσωπικό του τόσο σε θέματα πωλήσεων και management, όσο και σε τεχνικά ζητήματα.

Θεωρείται αυτονόητο ότι ο δικαιοδόχος θα έχει λάβει όλες τις σχετικές πληροφορίες πριν και μετά την υπογραφή της σύμβασης δικαιόχρησης, δηλαδή Ολοκληρωμένο Ενημερωτικό Φάκελο και Σχέδιο Σύμβασης πριν την υπογραφή αυτής και πλήρη Εγχειρίδια Λειτουργίας μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Όλοι οι σοβαροί δικαιοπάροχοι έχουν κατανοήσει την αναγκαιότητα τόσο της δημιουργίας ολοκληρωμένου Πακέτου Δικαιόχρησης, όσο και της συνεχής και αποτελεσματικής υποστήριξης και έχουν οδηγηθεί στην δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, ανθρώπινων και υλικοτεχνικών, που καλύπτουν τις ανάγκες του δικτύου τους. Ωστόσο, καθώς ο κάθε δυνητικός δικαιοδόχος επιλέγει, πλέον, με αυστηρά κριτήρια, απαιτεί //και αν όχι, έτσι οφείλει// να πεισθεί ότι διασφαλίζεται η επένδυσή του, μέσω αρχικών αναλύσεων που του παρέχει ο δικαιοπάροχος και μέσω πραγματικής υποστήριξης που του παρέχει στη συνέχεια. Παρ’ όλο που η φιλοσοφία του franchise «ταιριάζει» σε δικαιοπαρόχους που αποτελούν σχετικά μικρές επιχειρήσεις, χωρίς κανένα πρόβλημα, μια σειρά από αναγκαιότητες είναι πλέον απαραίτητες αξιωματικά. Δεν νοείται για τους δικαιοπαρόχους:

>        Να μη γνωρίζουν τον ανταγωνισμό τους.

>        Να συζητούν και να προσπαθούν να πουλήσουν προϊόντα, καθώς το franchise είναι σύστημα και εκχώρηση δικαιωμάτων και όχι προσπάθεια δημιουργίας δικτύου χονδρικής.

>        Να υποδέχονται τους δικαιοδόχους τους στην αποθήκη του καταστήματός τους.

>        Να έχουν αποτυχημένα και ζημιογόνα καταστήματα.

>        Να είναι one-man-show, χωρίς καν μια γραμματέα.

>        Να έχουν αποδείξει στην αγορά αφερεγγυότητα, επιπολαιότητα και τυχοδιωκτισμό.

>        Να μη γνωρίζουν και να μη σέβονται τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του franchise.

Δυστυχώς, όπως και σε κάθε κλάδο, υπάρχουν οι σοβαροί επιχειρηματίες και οι περιστασιακοί //ανεξαρτήτως κινήτρων και προσδοκιών. Μέλημα του κάθε δυνητικού δικαιοδόχου είναι να ερευνήσει την κάθε επιχειρηματική πρόταση που του γίνεται αναλυτικά και να πεισθεί με σοβαρά επιχειρήματα και στοιχεία. Τότε και μόνο τότε, ξεκινά με καλές βάσεις και διασφαλίζει //όσο το δυνατόν// το μέλλον του.