Ολοκληρώθηκε η έρευνα στον κλάδο του franchising που πραγματοποιεί κάθε χρόνο το Παρατηρητήριο Franchise, ο ειδικός φορέας που παρακολουθεί και καταγράφει τον κλάδο, με κύριους φορείς διάθεσης στοιχείων το περιοδικό FRANCHISE BUSINESS και το portal www.Franchise.GR. Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το 4ο τρίμηνο του 2010,σε δείγμα 1.500 ενδιαφερομένων δικαιοδόχων.

megethos profil

kritiria ependysh

Τα κύρια συμπεράσματα αυτής αφορούν:

 • Παρατηρείται ραγδαία αύξηση των ενδιαφερομένων να δραστηριοποιηθούν μέσω franchise, σε σχέση με το 2009, αύξηση που ακολουθεί την τάση της περιόδου 2008 – 2009, με κύριο χαρακτηριστικό την αντιμετώπιση του franchise, όχι ως επένδυση, αλλά ως αυτοαπασχόληση.
 • Παρατηρείται σημαντική μείωση της επενδυτικής ικανότητας, που διαμορφώνει το μ.ο. από 80,400 ευρώ σε 66,620 ευρώ.
 • Παρατηρείται σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για τον κλάδο της εστίασης, που συγκεντρώνει το 34% του συνολικού ενδιαφέροντος από 24% το 2009, γεγονός που ακολουθεί την τάση που διαμορφώθηκε την περίοδο 2008 – 2009.
 • Τα πλέον σημαντικά κριτήρια επιλογής αφορούν πλέον στο συνολικό ύψος της επένδυσης, στις υποδομές της μητρικής και στο brandname της δικαιοπαρόχου. Σε δεύτερη φάση ακολουθεί το πλήθος του δικτύου.
 • Το υποσύνολο των ανέργων και αποφοίτων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για το franchising αυξήθηκε σημαντικά από 26% σε 34% επιβεβαιώνοντας το συμπέρασμα ότι το franchising προσελκύει ανθρώπους που αναζητούν θέση εργασίας μέσω αυτοαπασχόλησης.
 • Το υποσύνολο των στελεχών αυξήθηκε, αντίστοιχα, από 23% σε 31%, στοχεύοντας σε αύξηση του εισοδήματός τους και νοιώθοντας ότι κινδυνεύει η θέση εργασίας τους.

zitisi

 

Γενικά συμπεράσματα

 • Γενικά ο κλάδος του franchising χαρακτηρίζεται από τεράστιο ενδιαφέρον, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης ανεργίας θα κορυφωθεί στο 20%.
 • Το 2010 παρατηρήθηκε αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης κατά 23%, νούμερο που προσδιόρισε την διείσδυση του franchising σε 7,5% σε σχέση με το 6% που χαρακτήριζε το 2009.
 • Η αύξηση του ενδιαφέροντος αιτιολογείται από τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας.
 • Το ενδιαφέρον αφορά πλέον την αυτοαπασχόληση και όχι την επένδυση.
 • Τα συστήματα franchise που επιτυγχάνουν να προσελκύσουν δικαιοδόχους είναι αυτά που προσφέρουν τον κατάλληλο συνδυασμό καινοτομίας και ασφάλειας.