Best of Franchise!
Franchise Start Ups!
Νέα & Εξελίξεις
Διασφαλίστε την επιτυχία!

Το Παρατηρητήριο Franchise ολοκλήρωσε την πρώτη έρευνα ανασκόπησης του κλάδου για το 2013, που αφορά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η έρευνα βασίσθηκε τόσο στη μελέτη στατιστικών στοιχείων, όσο και σε συνεντεύξεις με επιχειρηματίες και διευθυντές ανάπτυξης 40 δικαιοπαρόχων εταιρειών. Το ανωτέρω δείγμα αντιστοιχεί στο 12% των 338 αλυσίδων που έχουν υιοθετήσει το franchising ως στρατηγική ανάπτυξης και συμπεριλαμβάνονται στη βάση του Franchise.GR, οι οποίες και προσδιορίζουν λόγω του μεγέθους τους (πλήθος καταστημάτων και ενοποιημένος κύκλος εργασιών) το 46% του κλάδου.

Το Παρατηρητήριο Franchise, ο φορέας αποτύπωσης του κλάδου του franchising, ξεκίνησε τις δραστηριότητές του μέσω κλαδικών ερευνών το 1998. Με τη σημερινή του μορφή ιδρύθηκε από το περιοδικό FRANCHISE BUSINESS και λειτουργεί υπό την αιγίδα του, με τη συνδρομή του www.Franchise.GR, ως o μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης και ανάλυσης του κλάδου του franchising στην Ελλάδα, των επιχειρηματικών τάσεων, της διείσδυσής του στην αγορά και στη συμβολή του στην εθνική οικονομία.

Ο θεσμός του franchising απέδειξε το 2012 τις αντοχές του, καθώς αφενός τα καταστήματα που αντιστέκονται στην κρίση είναι αυτά που έχουν ενταχθεί σε αλυσίδες franchise, και αφετέρου περισσότερα από 250 νέα καταστήματα εγκαινιάσθηκαν μέσα στο 2012 και αρκετά εξ' αυτών με πρωτοφανείς για την εποχή αποδόσεις. Το πλέον σημαντικό στοιχείο, όμως, αφορά ότι στις 150 επιχειρήσεις που βάζουν λουκέτο, κλείνει μία και μόνο επιχείρηση franchise, καθώς ενώ εντός του 2012 έβαλαν λουκέτο περίπου 70,000 επιχειρήσεις, δηλ. 36% επί του συνόλου, το αντίστοιχο ποσοστό στον κλάδο του franchising ανέρχεται σε 2% στον κλάδο και 0,2% στο σύνολο της αγοράς.Παράλληλα, περισσότερες από 30 εταιρείες υιοθέτησαν το franchising ως την κύρια στρατηγική για την ανάπτυξή τους και κανένα σοβαρό δίκτυο franchise δεν έχει αιτηθεί ένταξη στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα.

Οι συνέπειες της κρίσης

Η υφιστάμενη κρίση, με κύριες εκφάνσεις τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης και την έντονη αβεβαιότητα όσο αφορά στο οικονομικό και πολιτικοκοινωνικό περιβάλλον, δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο τον κλάδο του franchising, όπου οι αλυσίδες δικαιόχρησης, πέρα από το θετικό της ραγδαίας αύξησης της ζήτησης από ενδιαφερόμενους δικαιοδόχους, αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα που ξεκινούν από τη μείωση των εσόδων των καταστημάτων τους και από την ανελέητη φοροεπιδρομή που δέχονται τόσο οι δικαιοδόχοι τους, όσο και οι ίδιες. Ανεξάρτητα από τον κλάδο που δραστηριοποιούνται όλα τα καταστήματα έχουν δεχθεί σημαντικές πιέσεις στα έσοδά τους. Κάποιοι κλάδοι αντιμετωπίζουν μειώσεις 60% - 80% στους ενοποιημένους κύκλους εργασιών τους (βλ. ένδυση – υπόδηση, εκπαίδευση, αυτοκίνητο, κτηματομεσιτικά), και κάποιοι της τάξεως του 20% - 40% (βλ. εστίαση, τρόφιμα) χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, οι οποίες είτε είναι τυχαίες (σπανίως), είτε οφείλονται σε διαρθρωτικές αλλαγές (συνήθως).

Ο θεσμός του franchise δείχνει ότι συνεχίζει να αντέχει και να ενδυναμώνεται εν μέσω κρίσης, καθώς τα προνόμια και η υποστήριξη που παρέχει θωρακίζουν τα καταστήματα στις αντιξοότητες της αγοράς. Η αγορά αναδεικνύει το franchising, καθώς ολοένα και περισσότεροι αναζητούν στο franchising τη λύση στα επιχειρηματικά και επαγγελματικά όνειρά τους, αλλά και οι ίδιοι οι καταναλωτές, με περισσότερη πλέον προσοχή (ή και καχυποψία) στις επιλογές τους, εμπιστεύονται επώνυμα καταστήματα, θεωρώντας ότι διασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα στην σωστή τιμή.

Η συμβολή στην εθνική οικονομία και οι επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ

Εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα αφορά στην εξαίρεση του franchising από τα προγράμματα επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το νέο πρόγραμμα των ΠΕΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προκηρύχθηκε αρχές του έτους. Κυρίαρχο ζητούμενο του κλάδου συνεχίζει ο μη αποκλεισμός του στα νέα προγράμματα που αφορούν στο Λιανικό Εμπόριο και στην Εστίαση, καθώς οι μητρικές εταιρείες - δικαιοπάροχοι δεν ασκούν με οιοδήποτε τρόπο κυριαρχική επιρροή στους δικαιοδόχους τους και δεν διαθέτουν δικαιώματα ψήφου. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι αλυσίδες franchise δεν αφορούν σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, και παράλληλα ενισχύουν τόσο την οικονομία της χώρας όσο και την επιχειρηματικότητα.

Οι αλυσίδες franchise αφορούν σε περίπου 20,000 καταστήματα, τα οποία παραμένουν βιώσιμα λόγω της συνεχούς υποστήριξης των μητρικών εταιρειών τους και του δυνατού brandname που διαθέτουν διατηρώντας και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι η απασχόληση διαμορφώθηκε κάτω από τις 700.000 θέσεις για πρώτη φορά από το 1999, με το εμπόριο να έχει απολέσει 93.500 θέσεις εργασίας, συγκεντρώνοντας μόλις 673.400 απασχολουμένους, εκ των οποίων οι 98,500 να εκτιμάται ότι «ανήκουν» στο κλάδο του franchising, ένα ποσοστό της τάξεως του 15%.

Εναρμονίζονται πλήρως με τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, καθώς οι δικαιοπάροχοι ελέγχουν τους δικαιοδόχους τους ιδιαιτέρως αυστηρά καθώς οι αμοιβές τους έχουν ποσοστιαία σχέση με τον επίσημο κύκλο εργασιών των καταστημάτων.

Ενισχύουν την επιχειρηματικότητα με εκατοντάδες χιλιάδες ενδιαφερόμενους ανέργους ή μη, οι οποίοι διερευνούν την προοπτική να ξεκινήσουν την δική τους νέα επιχείρηση franchise.

Η αύξηση του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος

Το κύριο συμπέρασμα αφορά στην διαπίστωση ότι το franchising αντιστέκεται στην κρίση και παρουσιάζει τόσο αύξηση της διείσδυσής του στην αγορά, σε ρυθμό, πλέον, άνω του 10%, όσο και σημαντική αύξηση της ζήτησης, δηλαδή του ενδιαφέροντος από δυνητικούς επιχειρηματίες – δικαιοδόχους.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών για το franchising προσεγγίζει, πλέον, τα επίπεδα του 2000, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο δυνητικών δικαιοδόχων να διερευνά στο franchising ως λύση για απασχόληση, αναζητώντας μια θέση εργασίας, κυρίως λόγω ανάγκης, να πηγάζει από την έλλειψη διαθέσιμων επιλογών με ικανοποιητικές και σχετικά βέβαιες αποδόσεις.

Οι νέοι επιχειρηματίες αφορούν κατά κύριο λόγο άτομα που αναζητούν την αυτο-απασχόληση και τον απεγκλωβισμό από την ανεργία. Χαρακτηρίζονται από μικρές οικονομικές απαιτήσεις, χαμηλότερο διαθέσιμο κεφάλαιο από πέρσι (από 20 χιλ. έως 50 χιλ. Ευρώ), έλλειψη επιχειρηματικής εμπειρίας και διάθεσης ανάληψης επιχειρηματικού ρίσκου, αυξημένη διάθεση για εργασία, με όρεξη για μάθηση, περισσότερο δεκτικοί να συμμορφωθούν με συγκεκριμένες διαδικασίες λειτουργίας, πτυχιούχοι, στοιχεία που ενδυναμώνουν ακόμη περισσότερο την προσδοκώμενη ζήτηση για franchising, αλλά και δημιουργώντας ένα πιο δυνατό προφίλ ενδιαφερομένων, με περισσότερα προσόντα και με αυξημένη αυτο-παρακίνηση.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε το τεράστιο ενδιαφέρον της αγοράς για λύσεις μειωμένου ωραρίου, όπου καταστήματα με donuts λειτουργούν 2 – 3 ώρες ημερησίως ένα φαινόμενο που η λογική εξήγησή του αφορά στη δυνατότητα που προσφέρει για μια επιπλέον συμπληρωματική δραστηριότητα, με χαμηλό κόστος επένδυσης. Το μεγάλο πλεονέκτημα της λογικής αυτής είναι το μειωμένο ωράριο ως στοιχείο marketing με τους καταναλωτές να σπεύδουν στα εν λόγω καταστήματα για να «προλάβουν» με ερωτηματικά, ωστόσο, αναφορικά με την συνέχεια αυτής της τάσης, λόγω του ανταγωνισμού που αυξάνεται ραγδαία. Καθώς πολλοί ενδιαφερόμενοι επιθυμούν μια parttimeαπασχόληση, το ενδιαφέρον τους προσελκύει η δυνατότητα να δουλεύουν λίγες ώρες ημερησίως. Από την άλλη, όμως, πλευρά ένα κατάστημα με ολοκληρωμένη προϊοντική γκάμα σε πλήρες ωράριο όχι μόνο καλύπτει τα έξοδα του υπαλλήλου αλλά και δημιουργεί ικανοποιητικό κέρδος και κυρίως πιστούς πελάτες.

Η κυρίαρχη τάση της Μικρής Εστίαση

Αρχές του 2012, είχαν διαφανεί ως κλάδοι με αυξητικές τάσεις ανάπτυξης, αυτοί των υπηρεσιών λόγω χαμηλών επενδύσεων, των ποδηλάτων ως ανάγκη εξοικονόμησης και περιβαλλοντολογικής ευαισθησίας και του frozen yogurt. Αναμφισβήτητα, ο μεγάλος νικητής ήταν το παγωμένο γιαούρτι με περισσότερα από 350 νέα καταστήματα στη χώρα μας, αλλά και με άμεση ανάπτυξη και εκτός συνόρων. Ένας νέος κλάδος κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της αγοράς και κυρίως να την πείσει, λόγω της εύκολης λειτουργίας, των χαμηλών αναγκών σε προσωπικό και του καλού περιθωρίου κέρδους.

Το frozen yogurt εκφράζοντας την έννοια της λιτής επιχείρησης, με κύρια χαρακτηριστικά τη χαμηλή επένδυση, τις απλές διαδικασίες λειτουργίας, τα καλά περιθώρια κέρδους και το λιγοστό προσωπικό διαμόρφωσε την κυρίαρχη τάση του 2013, αυτή της Μικρής Εστίασης, με εξειδικευμένα καταστήματα, κυρίως take-out, όπως donuts, café, pasta, hot dog, noodles, pizza, cupcakes, snacks, ready-to-eat-meals, burgers ως αυθεντικά street food concepts ή ακόμη και mini-markets, convenience stores, μικρά καταστήματα που συνδυάζουν τη λιανική με την take away εστίαση. Δίνουν λύση στις διατροφικές ανάγκες μας και ανάγονται ως «χαμηλόκοστη» διασκέδαση, σε σύγχρονους νεανικούς ρυθμούς.

Η νέα τάση των donuts ξεκίνησε έντονα το τελευταίο τετράμηνο του 2012. Ακολουθώντας το ενδιαφέρον της επιχειρηματικής αγοράς, πολύ γρήγορα εμφανίστηκαν νέες προτάσεις franchise και νέα «ντονατσάδικα» ξεπροβάλλουν σαν τα μανιτάρια, σε στενά και σε μικρούς εμπορικούς δρόμους, με κύρια χαρακτηριστικά τα χαμηλά ενοίκια και λειτουργικά, τη χαμηλή επένδυση και το μειωμένο ωράριο λειτουργίας.

Τα περισσότερα καταστήματα είναι μικρά και εξαιρετικά απλά στην κατασκευή τους, με ένα πάγκο, μια ταμειακή, ένα καταψύκτη και 2 – 3 καρότσια. Τα καταστήματα αυτά έχουν ως κόστος επένδυσης 3 – 5 χιλ. αλλά με τα entryfees ή με λύσεις «πακέτο» όπου διατίθενται έτοιμα, με μισθωτήριο και με άδεια λειτουργίας αγγίζουν και τις 25 χιλ. ευρώ. Το προϊόν παραλαμβάνεται το απόγευμα από το εργαστήριο και πωλείται στο κατάστημα συνήθως 0,40 ευρώ για να πωληθεί στον καταναλωτή 0,60 ευρώ με το ΦΠΑ, διαμορφώνοντας ένα μεικτό περιθώριο 0,13 ευρώ ανά τεμάχιο. Τα καταστήματα λειτουργούν 2 – 3 απογευματινές ώρες ημερησίως και σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει η ευελιξία να προσφέρουν και άλλα είδη όπως σφολιατοειδή και ροφήματα, μένοντας ανοιχτά περισσότερες ώρες, αλλά με τα ντόνατς να διατίθενται μόνο το απόγευμα.

Ενίοτε, το προϊόν αγοράζεται στα 0,5 ευρώ και πωλείται 0,60 ευρώ τα μικρά και 1 ευρώ τα μεγάλα, με τα καταστήματα να είναι πιο περιποιημένα, να διαθέτουν βιτρίνα για τα ντόνατς και να προσφέρουν και καφέ, λειτουργώντας σε fullωράριο και σε καλύτερες εμπορικές θέσεις. Επίσης, υπάρχει και η επιλογή για προϊόν που παρασκευάζεται μέσα στο κατάστημα, με βάση κατεψυγμένη ζύμη, είτε έτοιμη ή ζύμη που τηγανίζεται και στη συνέχεια προσθέτουμε γέμιση, γλασάρισμα και γαρνιτούρες, διαθέτοντας ένα φρεσκοφτιαγμένο προϊόν και δίνοντας στο πελάτη τη δυνατότητα να το φτιάξουμε μπροστά στα μάτια του, σύμφωνα με τις επιλογές του, σε τιμές από 1 – 1,5 ευρώ. Φυσικά, υπάρχουν και τα κλασικά εργαστήρια, με τα ντόνατς να ζυμώνονται και να τηγανίζονται στο εργαστήριο του καταστήματος, η πλέον φρέσκια λύση για όσους αναζητούν την καλύτερη ποιότητα.

Όσο αφορά στο franchising, υπάρχουν 3 – 4 προτάσεις της λογικής του «0,60» με ευελιξία ή όχι στο ωράριο λειτουργίας και με το προϊόν να παραλαμβάνεται συνήθως το απόγευμα. Παράλληλα, υπάρχουν 3 – 4 προτάσεις με ολοκληρωμένο προϊοντικό μίγμα και με τη δυνατότητα να φτιάχνεται το προϊόν μπροστά στα μάτια του πελάτη.

Τα καταστήματα «0,60» είτε franchise, είτε αυτόνομα κατακλύζουν γρήγορα την αγορά σε μικρούς εμπορικούς δρόμους και ο νέος κλάδος ομοιάζει με την περσινή έκρηξη του frozenyogurt. Τα καταστήματα frozenyogurt που δεν πληρούσαν τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης εμπορικής θέσης, ακροβατούν πλέον στο σχοινί της επιβίωσης, όπου μετά από ένα δύσκολο χειμώνα είτε έκλεισαν είτε αναμένουν το καλοκαίρι για να δείξει αν θα επιβιώσουν ή όχι. Η εμπειρία στη λιανική έχει δείξει ότι η θέση του καταστήματος διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο. Αν αυτό ισχύσει και στην περίπτωση των ντόνατς, τα καταστήματα που θα επιβιώσουν θεωρούμε ότι θα είναι αυτά σε καλά εμπορικά σημεία, όπου αναγκαστικά θα πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο προϊοντικό μίγμα και να λειτουργούν σε κανονικό ωράριο.

Οι στρατηγικές συμπίεσης του κόστους

Οι μητρικές εταιρείες υιοθετούν, πλέον, ολοένα και πιο δραστικά προγράμματα συμπίεσης του κόστους και αναδιοργάνωσης, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς τους και της αντιμετώπισης του μειωμένου κύκλου εργασιών. Ταυτόχρονα, γίνονται ολοένα και πιο ανταγωνιστικές, συμπιέζοντας το κόστος της αρχικής επένδυσης και αυξάνοντας τα μεικτά περιθώρια προς τους δικαιοδόχους τους, συχνά πραγματοποιώντας οι ίδιες εισαγωγές ή και παραγωγή και εξαλείφοντας τα ενδιάμεσα κανάλια διανομής.

Σε επίπεδο καταστημάτων, η βιωσιμότητά τους ισχυροποιείται από την ενεργό συμμετοχή - αυτο-απασχόληση των ιδιοκτητών τους, από τα αυξημένα μεικτά περιθώρια, από τα μειωμένα ενοίκια και τις συμπιεσμένες αρχικές επενδύσεις.

Σε επίπεδο μητρικών εταιρειών, η ανάπτυξή τους επιτυγχάνεται με καλύτερες και πιο αποτελεσματικές οργανωτικές δομές, ευέλικτα σχήματα, εξωστρέφεια, διατήρηση ρυθμών ανάπτυξης, δημιουργία νέων concepts, ανασχεδιασμό επιχειρηματικών συστημάτων, χρήση νέων τεχνολογιών διαδικτύου, καινοτόμο marketing.

Τα κύρια γεγονότα του κλάδου για το πρώτο τρίμηνο του 2013

Αρχές Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση απονομής των ΒΡΑΒΕΙΩΝ FRANCHISE που έλαβε χώρα για 5η συνεχόμενη χρονιά, υπό τις αιγίδες του ΕΒΕΑ, της ΕΣΕΕ και του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος, με τις αλυσίδες που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους να είναι οι PALMIE BISTRO, ΚΟΤΣΩΒΟΛΟΣ, CHILLBOX, ΑΒ- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ, ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ, 5ASEC, TSANGARAKIS, PINK WOMAN, FRESH LINE, COFFEE ISLAND, CREMERIA VIENNA, ΒΕΝΕΤΗΣ, CURVES, YOGING, FOCUS ON, LEVI'S STRAUSS HELLAS, ΜΠΟΥΚΕΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙΑ, WESTERN UNION, BABYSEEDS, HOMEWORK, ΠΙ&ΦΙ, FILTAFRY και με τον κ. Στέλιο Σταυρίδη, Διευθύνων Σύμβουλος της IDEALES και Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ να αναδείχθηκε ως Best Franchise Leader.

Αρχές Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η 15η Έκθεση ΚΕΜ Franchise & Business Opportunity 2013, όπου παρά την κρίση που διανύει η χώρα, οι επισκέπτες της παρουσίασαν μικρή αύξηση της τάξεως του 9% σε σχέση με πέρσι, οι οποίοι ήταν καλύτερα ενημερωμένοι και αποφασισμένοι να επιλέξουν το concept που επιθυμούν και να ενταχθούν σε μια επώνυμη αλυσίδα. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχουσες εταιρείες προσέλκυσαν πραγματικά ενδιαφερόμενους επισκέπτες με σκοπό την σύναψη συνεργασιών.

Κύρια συμπεράσματα

Τα κύρια συμπεράσματα της τριμηνιαίας έρευνας αφορούν στις κάτωθι διαπιστώσεις:

  • Το franchising αντιστέκεται στην κρίση, με τον κύκλο εργασιών των καταστημάτων των αλυσίδων, αλλά και των μητρικών εταιρειών να δηλώνει κατά 80% πτώση από 10% έως 25% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, με τον κλάδος που αντιστέκεται πλέον σθεναρά να είναι αυτός της εστίασης - τροφίμων.

  • Η γενική άποψη που επικρατεί είναι ότι η ανάκαμψη θα αργήσει να έλθει με αυξημένες ανησυχίες για τον αντίκτυπο της κυπριακής κρίσης στην χώρα μας και με τους πλέον αισιόδοξους να οριοθετούν αρχές φθινοπώρου την αρχή μιας σταδιακής εξομάλυνσης.

  • Η πλειοψηφία του δείγματος προγραμματίζει να ενισχύσει τα προγράμματα συμπίεσης του κόστους, με νέες μειώσεις μισθών αλλά και απολύσεις.

  • Οι μητρικές εταιρείες επαναπροσδιορίζουν ολοένα και πιο έντονα τον τρόπο λειτουργίας τους, με στόχο να γίνουν ανταγωνιστικές, συμπιέζοντας το κόστος της αρχικής επένδυσης και αυξάνοντας τα μεικτά περιθώρια προς τους δικαιοδόχους τους και κυρίως λανσάροντας νέα «mini» concepts.

  • Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνει την στρατηγική της για ανάθεση outsourcing της ενημέρωσης των δικαιοδόχων, μειώνοντας τα σταθερά έξοδα του προσωπικού του τμήματος ανάπτυξης, με την διοίκηση να αναλαμβάνει την άμεση εποπτεία των δραστηριοτήτων ανάπτυξης.

  • Αναφορικά με τους αναπτυξιακούς στόχους, παρατηρούμε σημαντική εγκράτεια, καθώς πολλές αλυσίδες επικεντρώνονται στην βελτίωση των αποδόσεων των υφιστάμενων καταστημάτων τους και αρκετές να έχουν «παγώσει» τις προσπάθειες ανάπτυξης. Ωστόσο, ως επιθυμητή ανάπτυξη δηλώνεται, από το 80% του συνόλου, 3 - 4 νέα καταστήματα για το νέο έτους για αλυσίδες που αριθμούν 20 – 30 σημεία, δηλαδή επιθυμητός ρυθμός ανάπτυξης 10% έως 20%. Επιπλέον, έχει αυξηθεί ιδιαίτερα το πλήθος των αλυσίδων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό, είτε μέσω εξαγωγών, είτε μέσω master franchise, δηλώνοντας την στρατηγική συμμετοχής σε εκθέσεις του εξωτερικού.

  • Όσο αφορά στους ενδιαφερόμενους επενδυτές - επιχειρηματίες, ως κύρια κριτήρια επιλογής κατά την αξιολόγηση franchiseconcept κατατάσσονται:

-         Το κόστος της αρχικής επένδυσης

-         Οι προοπτικές μακροχρόνιας βιωσιμότητας

-         Τα διαφοροποιητικά – νεωτεριστικά στοιχεία του concept και η προϊοντική γκάμα

-         Οι υποδομές της μητρικής εταιρείας, αναφορικά με τροφοδοσία και υποστήριξη

-         Το μεικτό κέρδος σε συνδυασμό με τον αναμενόμενο τζίρο

-         Η ποιότητα του προϊόντος

Προοπτικές

Διακρίνουμε μια διάχυτη πίστη (όπως εκφράζεται από το 56% των ερωτηθέντων) ότι οι αλυσίδες θα ανακάμψουν αναφορικά με τους κύκλους εργασιών τους την επόμενη τριετία. Ωστόσο, το 37% δηλώνει ότι η ανάκαμψη θα χρειασθεί τουλάχιστον μια δεκαετία, και το 7% είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξο θεωρώντας ότι η ανάκαμψη δεν θα έρθει ποτέ.

Σημαντικό στοιχείο αφορά στο γεγονός ότι το 95% υποστηρίζει με συνέπεια τη δυναμική του franchising, ως το μονόδρομο της επιχειρηματικότητας, θεωρώντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων λιανικής που θα επιβιώσουν θα είναι αυτές που θα είναι ενταγμένες σε ένα δίκτυο franchise.

Η ανωτέρω κατάσταση εκτιμάται ότι θα αυξήσει την διείσδυση του franchising σε 15% - 20%, αποδεικνύοντας ότι τα προνόμια του franchising αφενός θωρακίζουν τα καταστήματα λιανικής έναντι στις κακουχίες της κρίσης και αφετέρου οπλίζουν τις μητρικές εταιρείες με το μέγεθος και την ευελιξία που εξασφαλίζουν τις ελάχιστες κρίσιμες προϋποθέσεις επιβίωσης.

Επιπλέον, η ίδια η αγορά αναδεικνύει το franchising, καθώς 4 στους 5 ενδιαφερόμενους νέους επιχειρηματίες αναζητούν μέσα από το franchising τη λύση στα επιχειρηματικά και επαγγελματικά όνειρά τους. Οι ίδιοι οι καταναλωτές, με περισσότερη πλέον προσοχή ή και καχυποψία στις επιλογές τους, εμπιστεύονται επώνυμα καταστήματα, θεωρώντας ότι διασφαλίζουν το ιδανικό value for money, δηλαδή την σωστή τιμή και ποιότητα.

Τελικά, στο πλαίσιο των αναταράξεων της υφιστάμενης μνημονιακής οικονομίας, το franchising ανασυντάσσεται, καινοτομεί, αναδιαμορφώνεται, αναπτύσσεται, αντέχει και κυρίως αποτελεί τη καλύτερη λύση για όσους επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις ικανότητές τους και να δώσουν διέξοδο στις φιλοδοξίες τους για μια καλύτερη ζωή.