επενδύσεις franchise

Οι επενδυτικές κινήσεις μέσω franchise παρέχουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας και αυξημένες αποδόσεις λόγω τριών βασικών παραγόντων, Brand, Τεχνογνωσίας και Οικονομιών Κλίμακος.

Brand

Το δυνατό brand που παρέχουν οι συνεργασίες franchise ενισχύει τις νέες επιχειρηματικές εκκινήσεις και τις ενδυναμώνει αναφορικά τόσο με τις αποδόσεις τους, όσο και με την συμπίεση του επιχειρηματικού ρίσκου των franchisees, καθώς για τους καταναλωτές ισοδυναμεί με αξιοπιστία, προσελκύει πελάτες και αυξάνει την πιστότητα των πελατών.

Τεχνογνωσία

Η τεχνογνωσία των franchisors δημιουργεί τα εχέγγυα για την ταχεία και απρόσκοπτη έναρξη δραστηριότητας, τη συνεχή διατήρηση ανταγωνιστικότητας και τελικά τις συνεχείς αποδόσεις και την θωράκιση έναντι των αναταράξεων της αγοράς.

Οικονομίες Κλίμακος

Οι οικονομίες κλίμακος που επιτυγχάνονται μέσω των μαζικών αγορών που συντονίζουν οι franchisors έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερα μεικτά περιθώρια, δηλαδή καλύτερη κερδοφορία και δυνατότητα για πώληση προϊόντων και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές.