ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ

Ως Έλληνας επιχειρηματίας βρίσκεσαι, πλέον, αντιμέτωπος με τις ραγδαίες αλλαγές που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση των αγορών και επωμίζεσαι το μεγάλο βάρος της συμμόρφωσης με τα νέα επιχειρηματικά δεδομένα. Έχεις να αντιμετωπίσεις τον αυξημένο ανταγωνισμό, τη μετα-ολυμπιάδα εποχή, την καταναλωτική ύφεση, τις επερχόμενες πολυεθνικές και το μοναδικό όπλο σου είναι οι σωστές αποφάσεις που βασίζονται στην εμπειρία σου, στο ένστικτό σου και στην γνώση του κλάδου σου.

Η επιτυχία εστιάζεται στο τρίπτυχο «Ταχύτητα – Οργάνωση – Καινοτομία», η οποία, όμως, εκφράζεται και αποδεικνύεται, τελικά, με το κλείσιμο της τρέχουσας χρήσης και με τις προοπτικές των μελλοντικών οικονομικών αποτελεσμάτων. Απαιτείται ένα νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας επηρεασμένο από το περιβάλλον της Νέας Οικονομίας. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να βρεις την κατάλληλη μέθοδο αναδιοργάνωσης, και κυρίως να την εφαρμόσεις σωστά, καθώς αυτό που σε ενδιαφέρει είναι η αποτελεσματικότητα.

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Το πρόσφατο πέρασμα στο νέο αιώνα σηματοδότησε νέες ιδέες και επιχειρηματικές εξελίξεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Επιπλέον, τα εργαλεία και οι τεχνικές του management συνεχίζοντας την εξέλιξή τους και υποστηρίζοντας τα επιχειρηματικά δρώμενα e–στιάζονται στην Πληροφορική και στο Διαδίκτυο. Οι αλματώδεις εξελίξεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον απορρίπτουν οποιοδήποτε σύστημα και οργάνωση που δεν διαθέτει την ευελιξία της προσαρμογής, της ταχύτητας, της καινοτομίας και δεν είναι απόλυτα προσανατολισμένο στον Πελάτη.

Αν θες να είσαι ανταγωνιστικός και να διασφαλίσεις την μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησής σου πρέπει να κατανοήσεις σε βάθος την έννοια της «Προστιθέμενης Αξίας» όλων των δραστηριοτήτων σου και ειδικότερα στους τομείς της Αέναης Βελτίωσης, των Σχέσεων με τους Πελάτες και της Διαχείρισης των Επιχειρηματικών Πόρων.

 

ΤΑ MUSTS ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Η μόδα στις θεωρίες του management αφορά σε πελατοκεντρικές θεωρίες, που διέπονται από την αρχή ότι «Ο Πελάτης διαμορφώνει την αγορά. Η Αγορά προσανατολίζει την Επιχείρηση.» Βάση της παραπάνω αρχής επιδιώκονται:

>>  Η συνεχής έρευνα και ανάλυση της ικανοποίησης των πελατών και των προσδοκιών/ αναγκών της αγοράς, με πλήρη σεβασμό στις νομοθετικές ρυθμίσεις.

>>  Η αέναη βελτίωση της επιχείρησης και η ποσοτικοποίηση των στόχων και των επιτευγμάτων, η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση του κύκλου του Deming.

>>  Η στενή συνεργασία/ παρακίνηση/ εμπλοκή με προσωπικό και προμηθευτές.

>>  Η ευέλικτη και αποτελεσματική, μη γραφειοκρατική οργάνωση και λειτουργία.

>>  Ο σχεδιασμός, τεκμηρίωση και εφαρμογή «οριζόντιων», κατά BPR, διαδικασιών και όχι προσανατολισμένων στα τμήματα.

 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αναλύοντας τις προσπάθειες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα να αναδιοργανωθούν, είτε μέσω ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, είτε μέσω της κλασσικής, πλέον, προσέγγισης του Re-engineering, παρατηρούμε ότι περισσότερο από το ένα τέταρτο των σχετικών έργων αδυνατεί να εκπληρώσει τους αρχικά τιθέμενους ποσοτικούς, άρα και αντικειμενικούς, στόχους και περισσότερες από το 40% των προσπαθειών ξεφεύγουν από τις προϋπολογιστικές αρχικές χρονικές προθεσμίες. Η παραπάνω λογική μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προσπαθειών αναδιοργάνωσης και ευθυγράμμισης με τις σύγχρονες απαιτήσεις στέφονται με «αποτυχία», και είμαστε τόσο απόλυτοι στην παραπάνω διατύπωση, διότι ένα έργο αναδιοργάνωσης απαιτεί διασφάλιση του τρίπτυχου «Ταχύτητα – Οργάνωση – Καινοτομία», καθώς η βραδύτητα στα σχετικά έργα αναδιοργάνωσης ταυτίζεται με ενδυνάμωση του ανταγωνισμού.

Ο στόχος σου οφείλει να είναι η διαμόρφωση του απαιτούμενου πλαισίου για την διασφάλιση του τρίπτυχου «Ταχύτητα – Οργάνωση – Καινοτομία». Με στόχο την αποτελεσματική αναδιοργάνωση και την επιχειρηματική επιτυχία (ή αριστεία) οφείλεις να αξιολογήσεις, να επιλέξεις και να χρησιμοποιήσεις κάθε νέα τεχνολογία και τεχνογνωσία, και να κατευθύνεις με όραμα και στρατηγική, να παρακινείς και να παρακολουθείς, δεσμευμένος και προικισμένος με ηγετικά και διορατικά προσόντα.

 

Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η μακρόχρονη ανάπτυξη, διαχρονική παρουσία και η υγιής κερδοφορία επιτυγχάνεται ακολουθώντας τις συνεχείς εξελίξεις στα πολλαπλά επιχειρηματικά και οργανωτικά επίπεδα της σύγχρονης οικονομίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το management team αναλαμβάνει την υποχρέωση και την δέσμευση να παρακολουθεί, να αναλύει και να προσαρμόζεται στις εξελίξεις που αφορούν ενδεικτικά:

>>  Στις τάσεις και προοπτικές του κλάδου.

>>  Στις στρατηγικές του ανταγωνισμού.

>>  Στην αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού.

>>  Στις νέες τεχνολογίες & στην πληροφορική.

>>  Στο marketing.

>>  Στην οργάνωση.

 

THE 4 ELEMENTS

>>  Καθοδήγηση & Δέσμευση Διοίκησης.

>>  Υλικοτεχνική & Ανθρώπινη Υποδομή.

>>  Επιχειρηματικές Διεργασίες.

>>  Παρακολούθηση – Έλεγχος – Ανάλυση – Βελτίωση.

 

WHAT IS VISION

>>  Οι πραγματικοί ηγέτες.

>>  Οι εμπνευσμένοι τεχνοκράτες.

>>  Η αναζήτηση της τελειότητας.

>>  Η γνώση του πελάτη.

>>  Η έμπνευση από τον πελάτη.

>>  Η διορατικότητα.

>>  Η συστηματική συγκέντρωση και ανάλυση της γνώσης.

>>  Το πάθος για την τεχνολογία.

>>  Το πάθος για την εξέλιξη.

>>  Το πάθος για την ποιότητα.

>>  Η ευελιξία.

>>  Η καθαρότητα σκέψης.

>>  Η οξεία αντίληψη.

 

Θέλω να ενημερωθώ αναλυτικά