Start Franchise

CONFLICT MANAGEMENT

Είναι προφανές ότι σε κάθε εργασιακό και μη χώρο πάντα υπάρχουν διαφωνίες, ακόμη και διαπληκτισμοί ανάμεσα στους εργαζόμενους. Το εργασιακό περιβάλλον ποτέ δεν ήταν κι ούτε θα είναι ποτέ άμεσα συνδεδεμένο με την απόλυτη ηρεμία, καθώς το άγχος που προκαλούν οι καθημερινές επαγγελματικές απαιτήσεις, ο ανταγωνισμός μεταξύ των εργαζομένων ή απλώς η διαφορετικότητά τους, προκαλούν διαφωνίες και αντιπαραθέσεις. Αυτό, όμως, που συνήθως προκαλεί άγχος και δυσφορία, είναι εκείνο που συχνά αποτελεί τον πιο αποδοτικό δρόμο προς την εξέλιξη, τη βελτίωση και τελικά την επιτυχία, αρκεί κανείς να έχει την κατάρτιση και την γνώση για τη σωστή αντιμετώπιση και διαχείριση των εκάστοτε καταστάσεων.

Η απόλυτη συμφωνία απόψεων συχνά είναι επιθυμητή, αφού δεν υπάρχουν αιτίες για εντάσεις και τσακωμούς, δεν είναι όμως πάντα και αποδοτική. Οι συχνές διαφωνίες σε εργασιακό επίπεδο μπορεί να δημιουργούν προστριβές ακόμη και έντονες παρεξηγήσεις, δεν σταματούν ποτέ όμως να δίνουν καινούρια δεδομένα και να γίνονται πηγή για συχνά πιο αποδοτικές και τελικά συμφέρουσες λύσεις. Η πληθώρα απόψεων είναι πάντα επιθυμητή και η διαφωνία, αν δε γίνεται για να εξυπηρετήσει τον αντιδραστικό χαρακτήρα κάποιου, συνήθως φέρνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ωστόσο, ακόμη και σ’ αυτό το επίπεδο ο ρόλος του manager είναι και πάλι καθοριστικός καλούμενος να κατευνάσει τα πνεύματα όπως και όταν απαιτείται, να αποδώσει ευθύνες και να εξυγιάνει καταστάσεις προς τον τελικό σκοπό.

Οι κύριοι παράγοντες για τη δημιουργία αντιπαραθέσεων είναι ο έντονος ανταγωνισμός, οι συχνές αλλαγές και η προσπάθεια προσαρμογής σε αυτές, η ομαδική εργασία που απαιτεί αλληλεπίδραση μεταξύ εργαζομένων διαφορετικής νοοτροπίας για την επίτευξη αποτελεσμάτων. H υπερβολή σε διαμάχες και αντιπαραθέσεις, ωστόσο, έχουν ως αποτέλεσμα μειωμένη παραγωγικότητα, αύξηση των εξόδων της επιχείρησης, απώλεια πολύτιμου χρόνου και ενέργειας, μείωση της ικανοποίησης από την εργασία και πισωγυρίσματα όταν αυτές δεν αντιμετωπίζονται και δε χρησιμοποιούνται σωστά.

Είναι ζωτικής σημασίας για την κάθε επιχείρηση να μπορεί να κρατάει τις ισορροπίες σε τέτοιες υποθέσεις που πραγματικά απαιτούν λεπτούς χειρισμούς και ιδιαίτερη μεταχείριση. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην επιτυχία και την παταγώδη αποτυχία που μπορεί να προκληθεί από την αναστάτωση που προκαλούν έντονες διαμάχες και αντιπαραθέσεις είναι πραγματικά πολύ λεπτή. Γι΄ αυτό και οφείλει πάντα να υπάρχει ένα διοικητικό πλαίσιο που προβλέπει ανάλογες καταστάσεις και την επίλυση αυτών, σε κάθε επιχείρηση.

Σωστή συνεργασία σημαίνει ομαδικότητα. Αυτό αποτελεί τον απόλυτο οδηγό για τη διαμόρφωση σωστών σχέσεων και αποδοτικής εργασίας στην επιχείρησής σας. Πάντα θα υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των υπαλλήλων σας, που ίσως μερικές φορές να ξεπερνάει τα όρια του θεμιτού. Η αντιμετώπιση που θα επιδείξετε σε ανάλογες περιπτώσεις θα είναι αυτή που θα οδηγήσει και στα αντίστοιχα αποτελέσματα. Σημαντικό είναι να μη μεροληπτείτε σε πρόσωπά που ίσως να σας είναι πιο αρεστά, σκοπός είναι να εξομαλύνετε καταστάσεις όχι να «ρίξετε λάδι στη φωτιά». Σαφώς, καλύτερο θα ήταν να μην φτάσετε στο σημείο να επιλύσετε εσείς τη διαφορά. Αυτό έχει άμεσα να κάνει με το γενικότερο οργανωτικό πλαίσιο που επικρατεί στην επιχείρησή σας. Μία καθολική συμπεριφορά, ένα ομαδικό κλίμα και η προώθηση αυτού, συνήθως σπάνια θα φέρουν τα πράγματα στα άκρα ώστε εν τέλει να χρειαστεί η δική σας συνεισφορά για την επίλυση κάποιας διαμάχης. Εξάλλου το θεμιτό είναι η επίτευξη της συνεργασίας μεταξύ των υπαλλήλων σας που θα έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή έκβαση της κάθε υπόθεσης βασισμένη στη πολυγνωμία και τη δημιουργική αντιπαράθεση. Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να παίζεται το ρόλο του διαιτητή.

 

 

Στρατηγικές για τη διευθέτηση διαφωνιών από την πλευρά της διαμάχης

1. Επινόησε και εφάρμοσε μια κοινή μέθοδο για την επίλυση των διαφωνιών.

2. Εφοδίασε τους ανθρώπους σου με τα απαραίτητα κριτήρια ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν μόνοι στις διάφορες αλλαγές ή αντιπαραθέσεις.

3. Χρησιμοποίησε την μέθοδο της κλιμάκωσης των διαφωνιών σα μια ευκαιρία για διοίκηση και εκπαίδευση.

 

 

Στρατηγικές για τη διοίκηση διαφωνιών βασισμένη στην κλιμάκωση της διοικητικής αλυσίδας

1. Εγκατέστησε και ενδυνάμωσε το αίτημα για την συσχέτιση της κλιμάκωσης.

2. Σιγουρέψου ότι οι managers επιλύουν τις διαμάχες τους απευθείας με τους συνεργάτες τους.

3. Προσπάθησε να κρατήσεις απόλυτη διαφάνεια στις διαδικασίες κλιμάκωσης της κάθε διαμάχης.