Best of Franchise!
Franchise Start Ups!
Νέα & Εξελίξεις
Διασφαλίστε την επιτυχία!

Η μεγάλη προσφορά από περισσότερες από 600 αλυσίδες και η αντίστοιχη σημαντική ζήτηση από δυνητικούς επιχειρηματίες που αναζητούν το κατάλληλο δίκτυο για να ενταχθούν και να διασφαλίσουν το επαγγελματικό, και όχι μόνο, μέλλον τους έχει δημιουργήσει μια τεράστια ανάγκη για ορθή και σε βάθος αξιολόγηση των προτάσεων των αλυσίδων δικαιόχρησης.

Ο υποψήφιος επιχειρηματίας – δικαιοδόχος αισθάνεται επιτακτικά ότι οφείλει να διερευνήσει σε λεπτομέρεια τις επιχειρηματικές προτάσεις που του προτείνονται, παράλληλα, όμως, πάρα πολύ συχνά δεν γνωρίζει και δεν διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις για να ζητήσει και για να αξιολογήσει συγκεκριμένα στοιχεία, όπως απολογιστικά οικονομικά στοιχεία και προβλέψεις.

Η πρώτη επαφή και ενημέρωση με την αλυσίδα γίνεται συνήθως με τον Ενημερωτικό Φάκελο, σε αυτό το ενημερωτικό υλικό ο υποψήφιος επιχειρηματίας θα πρέπει να αξιολογήσει τον τρόπο συγγραφής και εκτύπωσης. Κατ’ αυτό τον τρόπο σχηματίζει μια πρώτη εικόνα για την δέσμευση της μητρικής εταιρείας προς τους συνεργάτες της και την προσπάθεια που έχει κάνει για να οικοδομήσει το σύστημα δικαιόχρησης που διαθέτει και προτείνει. Επιπλέον, οφείλει να αναζητήσει συγκεκριμένεσ πληροφοριες που αφορούν το πλήθος των καταστημάτων της εταιρείας (με στοιχεία όπως διεύθυνση, έτη λειτουργίας κ.λπ.), μια ανάλυση και πρόβλεψη για τον κλάδο, τους οικονομικούς όρους συνεργασίας (entry fees, royalties, ανάλυση αρχικής επένδυσης κ.λπ.), λοιπούς όρους (π.χ. αποκλειστικότητα περιοχής, ρήτρες προμήθειας κ.λπ.) τα σχέδια ανάπτυξης και την θεμελίωση του τρόπου υποστήριξής τους κ.λπ. Αν κάτι από τα παραπάνω δεν είναι διατυπωμένο με σαφήνεια και αν δεν δοθούν καθαρές απαντήσεις, μπορεί ενδεχομένως να οδηγηθεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα, όσο αφορά την τελική επιλογή του.

Στη συνέχεια θα πρέπει να ζητήσει στοιχεία για το μέλλον της αλυσίδας και τον τρόπο που αυτό σχεδιάζεται να οικοδομηθεί. Τα στοιχεία αυτά συνήθως συμπεριλαμβάνονται στη μορφή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan), το οποίο και υποστηρίζεται από ένα Marketing Plan και από ένα Development Plan και αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο η μητρική εταιρεία κατανοεί και αντιμετωπίζει το μέλλον, καθώς και τα χαρακτηριστικά της αλυσίδας που θεωρεί ως ανταγωνιστικά και ικανά διαφοροποιητικά να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και ευημερίας.

Ασαφείς απαντήσεις και προφορικές διαβεβαιώσεις αποτελούν χαρακτηριστικά μιας μη ώριμης εταιρείας που πρέπει να μας προβληματίζουν. Περιορισμοί της μορφής «Δεν μπορούμε να σας δώσουμε την σύμβαση, αλλά μπορείτε να φέρετε τον δικηγόρο σας για να την διαβάσει πριν την υπογράψετε» πρέπει να μας κρατάνε επιφυλακτικούς, ειδικά όταν μια σύμβαση δικαιόχρησης έχει μέγεθος της τάξεως των 30 σελ.

Απολογιστικά οικονομικά στοιχεία, ισολογισμοί, αποτελέσματα εκμετάλλευσης, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος είναι απαραίτητα στοιχεία, όχι όμως, μόνο αυτά που αφορούν τη μητρική εταιρεία, αλλά κυρίως αυτά που αφορούν ιδιόκτητα καταστήματα λιανικής και μονάδες δικαιόχρησης.

Πριν την τελική απόφαση, δε, και πέρα από κάθε γραπτό στοιχείο και υπολογισμό τον πλέον σημαντικό ρόλο στην απόφασή σου θα πρέπει να διαδραματίσει η γνώμη των υφισταμένων δικαιοδόχων και γι’ αυτό το λόγο να επισκεφτείς και να συζητήσεις με όσους περισσότερους μπορείς.

Πέρα από το κύρος και τη φήμη που έχει ο διακριτικός τίτλος της αλυσίδας, όλα τα προαναφερόμενα, ακόμη και η προσωπικότητα του ιδιοκτήτη αποτελούν σημεία προς διερεύνηση. Όλα αυτά απαιτούν πολύ προσπάθεια και ψάξιμο από τη μεριά των υποψηφίων επιχειρηματιών, αλλά οπωσδήποτε αξίζουν τον κόπο καθώς η Επιλογή Franchise αποτελεί τις περισσότερες φορές και Επιλογή Ζωής.