πλαίσιο λειτουργίας franchise

Το franchising αποτελεί μια ιδιαίτερα διαδεδομένη εμπορική συνεργασία, που μειώνει το ρίσκο των δικαιοδόχων και αυξάνει τις αποδόσεις των καταστημάτων τους, αλλά και επιταχύνει την ανάπτυξη των δικαιοπαρόχων, συμπιέζοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά κόστη.

Ο δικαιοδόχος – franchisee λαμβάνει πλήρη αρχική και συνεχή υποστήριξη από τον δικαιοπάροχο – franchisor, όπως χρήση brand, αρχιτεκτονικά σχέδια, εύρεση και αξιολόγηση καταστήματος, εκπαίδευση, καθώς και λίστα προμηθευτών και ειδών, ανανέωση καταλόγων, κεντρικές προωθητικές ενέργειες κ.ο.κ.

Ο δικαιοδόχος αγοράζει από εγκεκριμένους προμηθευτές και διαθέτει μόνο τα προϊόντα / υπηρεσίες που ορίζει ο δικαιοπάροχος, σε ενδεικτικές τιμές, έχοντας δικαιοδοσία σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Ο δικαιοπάροχος εξελίσσει συνέχεια το επιχειρηματικό σύστημα, το προωθεί και υποστηρίζει τους δικαιοδόχους της αλυσίδας.

LET'S TALK FRANCHISE