μειονεκτήματα franchising

Το franchise παρέχει μοναδικά προνόμια σε όποιον το αξιοποιήσει προκειμένου να ξεκινήσει το δικό του κατάστημα. Ωστόσο, εγκυμονεί ενίοτε κινδύνους και σαφέστατα δεν αρμόζει για όλους μας.

Από τη μια, ο ίδιος ο franchisor ενδέχεται να μην διαθέτει τις ικανότητες και τις υποδομές που απαιτούνται, είτε να μην τις διαθέτει ξεκινώντας την ανάπτυξή του, είτε με το δίκτυό του να αυξάνεται να μην είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στην γρήγορη ανάπτυξη.

Από την άλλη, ένα κατάστημα που ανήκει σε μια ομπρέλα franchise διαθέτει συγκεκριμένα προϊόντα, έχει συγκεκριμένη εταιρική ταυτότητα, ακόμα και συγκεκριμένο τελετουργικό εξυπηρέτησης, με άλλα λόγια ο δικαιοπάροχος είναι διαχειριστής του καταστήματος, με πολύ περιορισμένες δυνατότητες έκφρασης της δημιουργικότητάς του.

LET'S TALK FRANCHISE