αναπτυξη μέσω franchise

Ένας υποψήφιος franchisor, δηλαδή ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα δυνατό concept και διερευνά την ανάπτυξή του μέσω franchise, πριν εξετάσει τα οφέλη που θα αποκομίσει, δηλ. σημαντική ενίσχυση της φήμης του brand, όπως και οικονομικές απολαβές, θα πρέπει να αναλογισθεί ορισμένες βασικές παραμέτρους, ώστε να έχει διασφαλίσει το πρώτο βήμα προς την επιτυχία…

  • Η καθημερινότητα θα είναι διαφορετική, από υπεύθυνος καταστήματος ή από διευθυντής/ διαχειριστής πωλήσεων χονδρικής θα ασχολείται πλέον με την αλυσίδα του.

  • Θα έχει εκτεταμένη δέσμευση χρόνου στην διαχείριση των franchisees του σε πρώτη φάση και σε δεύτερη του προσωπικού της μητρικής εταιρείας.

  • Θα πρέπει να διαθέτει δέσμευση στην συνετή ανάπτυξη και στην υποστήριξη των franchisees

  • Η δημιουργικότητα του θα πρέπει να παραμείνει αστείρευτη.

  • Οφείλει να προγραμματίσει εγκαίρως την δημιουργία υποδομών και να διαθέτει το ελάχιστο απαραίτητο κεφάλαιο.

  • Οφείλει να εστιάζει συνεχώς στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στις προμήθειες και στα νέα προϊόντα, υποστηρίζοντας ολοένα τους franchisees του.

LET'S TALK FRANCHISE