Το όραμα της Coral AE, δικαιούχο των σημάτων Shell στην Ελλάδα, είναι να παραμείνει η καλύτερη εταιρεία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα. Να παραμείνει η πρώτη επιλογή του πελάτη στην all in one λιανική, με ανθρώπινο πρόσωπο και σεβασμό στο περιβάλλον.

Shell Franchise people

ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ MOTOR OIL HELLAS ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ SHELL

Με περισσότερα από 800 πρατήρια που λειτουργούν σήμερα υπό το σήμα Shell, η εταιρεία έχει μερίδιο αγοράς που φτάνει το 23% και κατατάσσεται πρώτη στην Ελλάδα.

Η Coral AE αναπτύσσεται συνεχώς και αναζητά νέους συνεργάτες - επιχειρηματίες για τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια Shell. Εάν ενδιαφέρεσαι να αποκτήσεις τη δική σου επιχείρηση και να διοικείς τη δική σου ομάδα ανθρώπων, με τη σιγουριά του σήματος της Shell, τότε μπορούμε να σου προσφέρoυμε αυτή την ευκαιρία μέσα από τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια Shell.

ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ο Διαχειριστής αναλαμβάνει τη διαχείριση του πρατηρίου, μεριμνεί για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του πρατηρίου και επιτυγχάνει στόχους μέσα από την καθοδήγηση της δικής του ομάδας.

Η θέση δεν αφορά μονάχα στην ενεργή πώληση καυσίμων, αλλά και στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συνόλου δραστηριοτήτων λιανεμπορίου (αλυσίδα I Love Cafe, Smart Shop, ACS, DHL, Mr. Plinto, Λιπαντικά, Ηλεκτροκίνηση, Φυσικό Αέριο, LPG κ.λπ.)

Η Coral ΑΕ από την πλευρά της, του παρέχει το πρατήριο και τον βασικό εξοπλισμό, την τεχνογνωσία, την εκπαίδευση και την υποστήριξη.

Η συνεργασία με την Coral ΑΕ επικυρώνεται με μία σύμβαση έργου, με συγκεκριμένους όρους και συνθήκες, που εν συντομία αναφέρει ότι:

  • Ο Διαχειριστής λειτουργεί το πρατήριο ως ανεξάρτητος επιχειρηματίας. Λαμβάνει κάθε μήνα σταθερές συμφωνημένες πάγιες αμοιβές με βάση την επίτευξη στόχων. Ταυτόχρονα λαμβάνει προμήθεια από τις πωλήσεις των καυσίμων καθώς επίσης και πρόσθετα κέρδη από τις πωλήσεις της αίθουσας, των λιπαντικών και του πλυντηρίου.

  • Δυνατότητα Επαγγελματικής Εξέλιξης μέσω ανάληψης περισσοτέρων του ενός πρατηρίων.

  • Ο Διαχειριστής του πρατηρίου είναι ο άμεσος εργοδότης και καθοδηγητής του προσωπικού της επιχείρησής του.

  • Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα γίνεται ανασκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Διαχειριστή από τον Επιθεωρητή Πωλήσεων της περιοχής, ώστε να του προσφέρεται υποστήριξη και να διασφαλίζεται η αξιοποίηση όλων των ευκαιριών για την επιτυχία της επιχείρησής του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ξεκινώντας τη συνεργασία με την Coral ΑΕ, ο Διαχειριστής θα χρειαστεί να προσφέρει στην εταιρεία μια εγγύηση ύψους 25,000 Ευρώ για το κεφάλαιο που διαχειρίζεται, καθώς και να διαθέτει ένα κεφάλαιο κίνησης περί τα 15,000 Ευρώ - 20,000 Ευρώ για το εμπόρευμα που θα χρειασθεί να αγοράσει. Το ύψος του κεφαλαίου κίνησης εξαρτάται από τον τύπο του πρατηρίου του οποίου θα αναλάβει τη διαχείριση.

Τόσο η εγγύηση όσο και το κεφάλαιο κίνησης είναι απόλυτα διασφαλισμένα και επιστρέφονται σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που υπογράφεται.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η αρχική εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό πρόγραμμα διάρκειας 9 εβδομάδων σε ένα πρότυπο πραγματικό πρατήριο / εκπαιδευτικό κέντρο στην Αττική.

Στη συνέχεια πραγματοποιούνται εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία ενισχύουν τις γνώσεις του διαχειριστή καθώς και ο ίδιος θα εξελίσσεται.

FRANCHISE FACTS

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 15,000 € - 20,000 €

# ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: 366

# FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: 448

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΑ FRANCHISE:

2020 ->

BEST MASTER FRANCHISE

2021 ->

BEST INTERNATIONAL EXPANSION

Θέλω να ενημερωθώ αναλυτικά