IONIOS BROKERS

Η IONIOS BROKERS Α.Ε. είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία Μεσιτών, μέτοχοι της οποίας είναι αποκλειστικά έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της εγχώριας τραπεζικής, ασφαλιστικής και κτηματομεσιτικής αγοράς. Η εταιρεία έχει αποτελέσει από την ίδρυσή της επενδυτικό πόλο έλξης για επιχειρηματίες διαφόρων κλάδων, οι οποίοι πιστεύουν στη δυναμική της και στηρίζουν την ανάπτυξη των στρατηγικών της στόχων. Υπό την σκέπη της δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται γοργά τέσσερις εταιρείες οι οποίες καλύπτουν ένα πλήρες φάσμα ασφαλιστικών, τραπεζικών, κτηματομεσιτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: από 25.000 €

 

Τα τελευταία 2 χρόνια αντιμετωπίζοντας την κρίση της ασφαλιστικής αγοράς και διαβλέποντας τις επικείμενες αλλαγές στον πρακτορειακό χώρο (μειώσεις προμηθειών και χρόνου απόδοσης ασφαλίστρων – αύξηση επισφαλειών) η Ionios Brokers προχώρησε σε σημαντικές στρατηγικές κινήσεις:
  • Ανέπτυξε το δίκτυο διανομής franchise. Σήμερα διαθέτει 25 καταστήματα και προγραμματίζει 20 νέα έως το τέλος του 2011. Στα πλάνα μας είναι 120 καταστήματα το 2013.

  • Διπλασίασε το direct δίκτυο συνεργατών σε 80. Παράλληλα απομακρύνθηκαν οι μη παραγωγικοί συνεργάτες.

  • Ξεκίνησαν νέοι τομείς δραστηριότητας στον τραπεζικό τομέα, real estate, στην πράσινη ενέργεια, εναλλακτικοί πάροχοι υπηρεσιών ΔΕΚΟ. Σημειώνεται ότι οι νέες αυτές δραστηριότητες αναπτύσσονται με την απαιτούμενη πειθαρχία και με προτεραιότητα την δημιουργία συνεργιών με κύρια την δραστηριότητα των ασφαλειών.

  • Εγκατέστησε νέα μηχανογραφικά συστήματα στους κλάδους ζωής και δανείων, παράλληλα προχώρησε σε εξορθολογισμό του διοικητικού μηχανισμού.

  • Την ίδια περίοδο ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από 400.000€ σε 1.400.000€ (+250%)

Ο Κλάδος

Η έννοια του franchising στην Ελλάδα έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσω δύο πολύ βασικών, για την οικονομία, κλάδων. Αυτών της ένδυσης και σαφέστατα της εστίασης. Στη συνέχεια ακολούθησε, σημειώνοντας μεγάλη ανάπτυξη με πετυχημένες αλυσίδες, ο κλάδος των υπηρεσιών. Η ανάγκη δημιουργίας αλυσίδων καταστημάτων κάτω από την ίδια επωνυμία, προκλήθηκε ακολουθώντας τις τάσεις που υποδείκνυαν οι αγορές του εξωτερικού, που πάντοτε προμηνύουν τις μελλοντικές εξελίξεις και για την ελληνική οικονομία, η οποία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, υποχρεούται να ακολουθήσει. Η ανάπτυξη, λοιπόν, αλυσίδων κάτω από την ίδια επωνυμία, έγινε προτεραιότητα υψίστης σημασίας και για την ελληνική οικονομία που πλέον καθιστά βιώσιμες μόνο επιχειρήσεις που φέρουν ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο brand name και διαθέτουν σωστές και δυνατές βάσεις οργανωτικής δομής αλλά και ικανότητες να υποστηρίξουν το όνομά τους με το μεγάλο «κλειδί» που σήμερα ονομάζουμε marketing και διαφήμιση.

Στην αναγκαιότητα αυτή για μεγάλα και οργανωμένα δίκτυα ισχυρών ονομάτων απάντησε ο επιχειρηματικός κόσμος και της Ελλάδας μέσω της ανάπτυξης συστημάτων και αλυσίδων franchise. Με αυτό το τρόπο κατάφερε να ξεπεράσει το δύσκολο εμπόδιο των μεγάλων οικονομικών κεφαλαίων που θα έπρεπε να διαθέσει η εκάστοτε εταιρεία αναπτύσσοντας το δικό της δίκτυο εταιρικών καταστημάτων και επιπλέον δημιούργησε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνεργάτες και όχι με υπαλλήλους.

Έτσι, λοιπόν η μέθοδος του franchising γνώρισε μεγάλη άνθιση τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα, λειτουργώντας πλέον ως τρόπος ανάπτυξης για πολλές εταιρείες που ορίζουν την ελληνική αγορά αρχικά της ένδυσης και της εστίασης και αργότερα σε όλους τους κλάδους της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριοποίησης.

Ακολουθώντας και τη γενικότερη τάση και τους κανόνες της σημερινής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με τις γενικότερες καταναλωτικές τάσεις, που οδηγούν σε αναγνωρίσιμα σήματα και δίκτυα πωλήσεων, όχι μόνο προϊόντων αλλά και υπηρεσιών τα συμπεράσματα είναι σαφή και καθόλου αμελητέα για το μέλλον της κάθε προσπάθειας. Βιώσιμες θα οριστούν μόνο οι επιχειρήσεις που μπορούν να παρέχουν όχι μόνο καλές υπηρεσίες και προϊόντα αλλά ταυτόχρονα και επώνυμα, συνεπώς η λογική του μέλλοντος έχει συγκεκριμένες παραμέτρους και κανόνες επιτυχίας, που οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθήσουν.

Οι σημαντικότατες αλλαγές που δέχτηκε και δέχεται τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια αγορά, η διεθνοποίηση της αγοράς, οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, η αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες και η ολοένα μεγαλύτερη τάση των καταναλωτών για αγορές επώνυμων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε προσιτές τιμές, καθώς και οι απαιτήσεις για καλύτερες και μεθοδικότερες οργανωτικές επιχειρησιακές μορφές συνθέτουν την αλλαγμένη εικόνα της σημερινής οικονομίας, που αντικατοπτρίζεται μέσα και από τις τάσεις της αγοράς, δημιουργώντας νέα δεδομένα που οι επιχειρήσεις καλούνται καθημερινά και εξελίξιμα να αντιμετωπίζουν. Ταυτόχρονα οι εξωτερικές «εισβολές» των πολυεθνικών εταιρειών που εξαπλώνονται στην εγχώρια αγορά δημιουργούν ακόμη περισσότερες δυσκολίες για την αγορά και τις μικρές no name επιχειρήσεις.

Επώνυμη υπηρεσία, σημαίνει ποιότητα στα μάτια των καταναλωτών και για να γίνει γνωστή αυτή η ποιότητα και κατά συνέπεια το όνομα απαιτείται συνεχής προβολή και διαφήμιση. Η δημιουργία franchised καταστημάτων και η παρουσία σε πολλούς και πολυσύχναστους δρόμους αποτελούν τα βασικά κανάλια πώλησης και διόδου για τον κλάδο των Υπηρεσιών και όχι μόνο. Τα παραπάνω σε συνδυασμό και πάλι με την εμφάνιση των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών στη χώρα μας, που έχουν κάνει δυσβάσταχτο τον ανταγωνισμό, κάνουν βιώσιμες μόνο τις πολύ καλά οργανωμένες επιχειρήσεις που μπορούν αλλά και γνωρίζουν να κάνουν σωστή χρήση των παραπάνω καναλιών, καθιστώντας έτσι τις μικρές, ανώνυμες, οικογενειακές επιχειρήσεις ανίκανες να επιβιώσουν.

Σημαντικοί και ταχύτατα αναπτυσσόμενοι στη παγκόσμια αγορά οι κλάδοι δραστηριοποίησης της IONIOSBROKERS προσφέρονται για μια αποδοτική και ασφαλή ενασχόληση. Συμπέρασμα που πηγάζει από τη συνεχή ανοδική τάση της ζήτησης για υπηρεσίες ασφαλίσεων και τραπεζικών προϊόντων, γεγονός το οποίο με τη σειρά του ωθεί τις εταιρείες του κλάδου στην προσφορά ανταγωνιστικών υπηρεσιών, στην εφαρμογή της κατάλληλης στρατηγικής marketing και στη διάθεση σημαντικών χρηματικών κεφαλαίων για προβολή σε αναγνωρισμένα και αξιόπιστα μέσα.

Εύλογο είναι λοιπόν σε αυτό το οικονομικό σκηνικό να καταφέρουν να επιβιώσουν μόνο εκείνες οι εταιρείες που διαθέτουν τόσο την οργάνωση, όσο και τις οικονομικές δυνατότητες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας και αυτές σίγουρα δε θα μπορούσαν να είναι μεμονωμένες και μικρές επιχειρηματικές οντότητες. Έτσι σαφώς δημιουργείται η ανάγκη για ανάπτυξη των εταιρειών και σαφώς η ένταξη των μικρών σε μεγάλα δίκτυα που μπορούν να αντεπεξέλθουν στα τεράστια κόστη υποστήριξης αλλά και διαφήμισης.

Οι ταχείς ρυθμοί της σύγχρονης ζωής, η ανάγκη για πραγματική και ουσιαστική νοσοκομειακή περίθαλψη καθώς και η αβεβαιότητα που επικρατεί στο χώρο της Δημόσιας υποχρεωτικής ασφάλισης έχουν προκαλέσει ριζικές αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα και προτεραιότητες και οδήγησαν τα τελευταία χρόνια στην αλματώδη ανάπτυξη του κλάδου των Ασφαλίσεων, την οποία ακολουθεί και ο χώρος του franchising, ο οποίος χαρακτηρίζεται από εξαιρετική διείσδυση και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Τόσο στην διεθνή όσο και στην εγχώρια αγορά διαπιστώνουμε μέρα με τη μέρα την έντονη τάση της μετάβασης από τα αυτόνομα καταστήματα στις επώνυμες αλυσίδες, οι οποίες βελτιώνονται, ανανεώνονται και προσαρμόζονται συνέχεια στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων.

Σήμερα, η αγορά επαναπροσδιορίζει την ταυτότητά της. Η πολυτέλεια έγινε ανάγκη, ανάγκη για εξασφάλιση, ανάγκη για υπηρεσίες που προστατεύουν τη ύπαρξή μας και μας προσφέρουν ουσιαστική κάλυψη όταν η ζωή μας κινδυνεύει. Διεθνείς τάσεις και πρότυπα θέλουν τον σύγχρονο άνθρωπο να αναζητά όλο και περισσότερο τρόπους για να αναπληρώσει το κενό που του δημιουργεί ο εκάστοτε κρατικός μηχανισμός υγείας. Η Ελληνική αγορά υστερεί, αλλά ακολουθεί. Και ακολουθεί πιστά τις διεθνείς εξελίξεις.

Η Μητρική Εταιρεία

Η εταιρεία IONIOSBROKERS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ιδρύθηκε το 2006 με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την προώθηση ασφαλιστικών και τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται επί της Λ. Κηφισίας 32 στο Μαρούσι.

Με στόχο τη δημιουργία όμορφων, λειτουργικών και νεανικών χώρων δημιουργήθηκε αρχικά το πρώτο ισόγειο γραφείο IONIOS BROKERS στo Αιγάλεω. Η φρέσκια ιδέα, η εντυπωσιακή εμφάνιση των γραφείων, αλλά προπαντός η ποιότητα στην παρεχόμενη υπηρεσία σε συνδυασμό με τη ποικιλία και τις δυνατότητες εξυπηρέτησης του πελάτη, ορίζουν τη διαφορετικότητα αλλά και την επιτυχία του concept. H πλήρης αποδοχή του concept από το κοινό του Αιγάλεω αλλά και της ευρύτερης περιοχής, οδήγησε σύντομα και στη δημιουργία του δεύτερου ισόγειου γραφείου IONIOS BROKERS, αυτή τη φορά στην Ηλιούπολη. Θέμα χρόνου αποδείχτηκε η εντυπωσιακά γρήγορη ανάπτυξη του δικτύου που αριθμεί σήμερα ήδη 17 επιτυχημένα γραφεία. Προνόμια Franchise

Η IONIOS BROKERS υιοθετώντας το franchising ως στρατηγική ανάπτυξης στοχεύει στην προσέλκυση συνεργατών που εμπνευσμένοι από το όραμά της επιθυμούν να επιτύχουν μαζί της τα προσωπικά και επαγγελματικά τους όνειρά. Ως εκ τούτου δημιούργησε ένα άκρως ανταγωνιστικό σύστημα franchise προσφέροντας ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο brand name, τεχνογνωσία, πλήρη μηχανογραφική υποστήριξη, πρόσβαση σε ένα διευρυμένο πελατολόγιο και τις πλέον ευοίωνες προοπτικές κερδοφορίας.
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, η IONIOS BROKERS αποτελεί την πλέον ιδανική επαγγελματική επιλογή για όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο το ταλέντο τους και να διασφαλίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, προσφέροντας στους πελάτες τους πληθώρα επιλογών, εξειδικευμένων λύσεων καθώς και αποκλειστικών προϊόντων, με την συνεργασία των μεγαλυτέρων ελληνικών και ξένων ασφαλιστικών εταιρειών και τραπεζικών ιδρυμάτων. Όλα αυτά με:

Συστηματική επαγγελματική εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωσηΠλήρη μηχανογραφική υποστήριξηΥψηλή και διαρκώς ανανεούμενη τεχνογνωσία, (που απορρέει από το μεγάλο όγκο των εργασιών της και από το πλήθος των συνεργασιών της)Συμβουλευτική υποστήριξη υψηλού επιπέδου, που διασφαλίζεται από την άρτια οργάνωση και την στελέχωση των κεντρικών υπηρεσιών τηςΜοναδικά εργαλεία πωλήσεων

Ανταγωνιστικά Προνόμια Franchise
Αποφασίζοντας την ανάπτυξη με τη μέθοδο του franchising η διοίκηση, μεθόδευσε και συστηματοποίησε την επιχειρηματική πρόταση της, συντάσσοντας το δικό της «πακέτο» franchise που χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα:

H επιτυχημένη πορεία της μητρικής Ευρύ target group Ολοκληρωμένο service mix Προσιτές και ανταγωνιστικές για την αγορά τιμές Διαπραγματευτική ικανότητα μέσα από πολλαπλές επιλογέςΆμεση εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τους πελάτες γεγονός που αποτελεί σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημαΧαμηλή σε κόστος επένδυσηΑρχική και συνεχής εκπαίδευση τόσο των δικαιοδόχων, όσο και του προσωπικού τουςΣυνεχής υποστήριξη από τα στελέχη της διοικητικής ομάδας της μητρικής εταιρείαςΣτοχοποίηση και παρακολούθηση κάθε καταστήματος ξεχωριστά βάση εξειδικευμένου επιχειρηματικού πλάνουΧαμηλά λειτουργικά κόστηΥψηλή κερδοφορία Σύντομη απόσβεση της επένδυσηςΣυνεχής και δυνατή διαφήμιση σε πολλά διεθνή έντυπαΔυνατότητα διατήρησης του δικαιώματος προτίμησης για περιοχές για τις οποίες έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, δίνοντας προτεραιότητα στους υφιστάμενους συνεργάτες.

H Eπένδυση

Η IONIOSBROKERS διαθέτει συνεργασίες με όλα τα Ασφαλιστικά και Τραπεζικά ιδρύματα, παρέχει εξαιρετικό know-how και δέσμευση στην πραγματοποίηση του οράματός της. Προτείνει μια «τίμια» και «ανεξάρτητη» πρόταση και δημιουργεί μια διαφοροποιημένη προσέγγιση εφοδιάζοντας τους συνεργάτες της με πλήθος υπηρεσιών και συνεργασιών.

Η ανάλυση της συνολικής αρχικής επένδυσης αφορά:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ (m2): 40 και άνω

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΕΠΙΠΛΩΣΗ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 7.000 €

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 18.000 €

ROYLATIES: 3% επί του κύκλου εργασιών (ισχύει από το 2o έτος)

Προδιαγραφές Χώρου

Η επιτυχία του οποιουδήποτε γραφείου, είναι άμεση συνάρτηση της και τοποθεσίας του σημείου που έχει επιλεχθεί. Έτσι το υποψήφιο γραφείο της IONIOSBROKERS θα πρέπει να είναι σε κεντρικό δρόμο εύκολα προσβάσιμο. Η ολοκληρωμένη πρόταση τηςIONIOSBROKERS,σε συνδυασμό με την ποιότητα και τις ανταγωνιστικές τιμές στις οποίες παρέχονται όλες οι υπηρεσίες, εγγυώνται την επιτυχία του σημείου.

Ένα γραφείο 25 -50 τετραγωνικών μέτρων θεωρείται ικανοποιητικό από την εταιρεία, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ένας λειτουργικός και άνετος για τον επισκέπτη και για τους εργαζόμενους, χώρος.

Επιθυμητή, επίσης είναι η καλή κατάσταση του γραφείου, χωρίς ιδιαίτερες φθορές, καθαρή εικόνα, με σκοπό τη μείωση του κόστους ανακατασκευής του, καθώς και η ικανοποιητική σε μέγεθος πρόσοψη.

Η τελική έγκριση της κατάλληλης τοποθεσίας γίνεται από τον δικαιοπάροχο, ο οποίος υποχρεούται να παράσχει στον δικαιοδόχο όλα τα απαιτούμενα αρχιτεκτονικά σχέδια βάση των οποίων θα ετοιμασθεί το νέο γραφείο. Ο δικαιοδόχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις προτάσεις design και διακόσμησης που έχει επιλέξει ο δικαιοπάροχος ώστε να συμβαδίζει με την κοινή εταιρική εικόνα ολόκληρου του δικτύου και να είναι αναγνωρίσιμη.

Θέλω να ενημερωθώ αναλυτικά