FwhiteRoboto

Ανακαλύψτε μια νέα ανατρεπτική στρατηγική ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του franchising, απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας και κατακτείστε την αγορά!

 • Last Modified: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019.

Franchise Boost Fill 200x171Οι επιχειρήσεις franchise εκπροσωπούν την Ελλάδα που αναπτύσσεται, που καινοτομεί, που δημιουργεί, που παράγει, που έχει κοινωνικό πρόσωπο, που είναι εξωστρεφής, που δεν έχει σταματήσει να μάχεται, την Ελλάδα που έχει αναπτυξιακό όραμα, που συνεισφέρει στην απασχόληση, με υπευθυνότητα και συνέπεια. Οι επιχειρήσεις franchise αναπτύσσονται εντός και εκτός της χώρας. Οι επιχειρήσεις franchise βραβεύονται και αναδεικνύουν το franchising, την επιχειρηματικότητα, την Ελλάδα...

Φήμη και Όνομα

Οι αλυσίδες franchise, κυρίως λόγω της αριθμητικής τους δύναμης, δηλαδή το πλήθος των καταστημάτων των δικτύων τους, χαρακτηρίζονται από ισχυρή εικόνα και ευρεία αναγνώριση του ονόματός τους από την καταναλωτική αγορά. Οι στρατηγικές ανάπτυξης και επικοινωνίας που υιοθετούν έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ταυτότητάς τους, διατηρώντας ένα αναγνωρίσιμο brand, εναρμονισμένο στις σύγχρονες κάθε φορά απαιτήσεις της αγοράς, η δύναμη του οποίου επιτρέπει να λανσάρουν εύκολα νέα προϊόντα, χωρίς ιδιαίτερες συστάσεις και να παραμένουν ανταγωνιστικές.

Τεχνογνωσία

Ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος της τεχνογνωσίας για τις αλυσίδες franchise διαφαίνεται από την υποχρέωση κοινοποίησης της τεχνογνωσίας των μητρικών εταιρειών προς τους δικαιοδόχους, η οποία αποτελεί το θεμέλιο της συμφωνίας franchise και είναι αναπόσπαστο στοιχείο της. Ο ορισμός της τεχνογνωσίας περιέχεται στον ίδιο Κανονισμό της Ε.Ε. σύμφωνα με τον οποίο ως τεχνογνωσία νοείται «το σύνολο των μη κατοχυρωμένων με ευρεσιτεχνία πρακτικών πληροφοριών, που προκύπτουν από την εμπειρία και από τις δοκιμές των δικαιοπαρόχων στην αγορά…..».

Στην πράξη, η τεχνογνωσία είναι ένα σύνολο πληροφοριών που σχετίζεται με τις περισσότερες λειτουργίες των επιχειρήσεων franchise και κυρίως αναφέρεται:

 • στην διαμόρφωση ενιαίου και εύκολα αναγνωρίσιμου τύπου καταστήματος με την χρήση πρωτότυπων ονομάτων, σημάτων, χρωμάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων.
 • στον καθορισμό και στη διατήρηση μιας ανταγωνιστικής γκάμας προϊόντων και / ή υπηρεσιών προς διάθεση, μέσα από συνεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα, καθώς και στη διαμόρφωση μεθόδων και τεχνικών σχετικά με την πώληση των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών αυτών.
 • στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και αποδοτικού συστήματος οργάνωσης, διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης και ανάπτυξης της επιχείρησης franchise.
 • στη διαμόρφωση μεθόδων και τρόπων επικοινωνίας και συναλλαγής με το καταναλωτικό κοινό.
 • στον καθορισμό ενιαίου και αποτελεσματικού διαφημιστικού προγράμματος.
 • στην καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης και βελτίωσης των καταστημάτων franchise.

Καινοτόμα Χαρακτηριστικά

Η πρωτοπορία μέσω της καινοτομίας διασφαλίζει στις αλυσίδες franchise ισχυρά πλεονεκτήματα και τους παρέχει τη δυνατότητα να καθορίζουν τις εξελίξεις στον κλάδο τους, εξασφαλίζοντας τεχνολογική υπεροχή, α’ ύλες και κανάλια διανομής, ενισχύοντας τη φήμη τους, δημιουργώντας πιστούς πελάτες κ.ο.κ.

Οι αλυσίδες franchise υιοθετούν καινοτόμες δράσεις, είτε ριζοσπαστικές, είτε σταδιακές, αναφορικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, μεθόδους παραγωγής και διανομής, τεχνολογικές εφαρμογές, διοικητικές πρακτικές με στόχο την δημιουργία, αφομοίωση και εκμετάλλευση νεωτεριστικών χαρακτηριστικών που ενισχύουν την συνολική απόδοση των δικτύων τους.

Εργασιακό Περιβάλλον

Οι σχέσεις μεταξύ δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων έχουν ως θεμέλιο την αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία δημιουργείται μέσω της αξιοπιστίας της διοίκησης, του σεβασμού τον οποίο αισθάνονται ότι απολαμβάνουν οι δικαιοδόχοι και οι εργαζόμενοι και του βαθμού στον οποίο αναμένουν να έχουν δίκαιη αντιμετώπιση.

Ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον χτίζεται μέσα από τις καθημερινές σχέσεις που βιώνουν δικαιοδόχοι και εργαζόμενοι, ώστε σε μόνιμη βάση να εμπιστεύονται, να αισθάνονται υπερήφανοι και να     είναι ικανοποιημένοι από την συνεργασία τους.

Πιστότητα Δικαιοδόχων

H πιστότητα των δικαιοδόχων, δηλαδή η παραμονή τους σε ένα δίκτυο, αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό αναφορικά με την αξιολόγηση μιας αλυσίδας franchise, καθώς όταν οι δικαιοδόχοι παραμένουν στο δίκτυο, πολύ απλά, σημαίνει ότι είναι κερδοφόροι και δεν αντιμετωπίζουν εν γένει προβλήματα. Στην αντίθετη περίπτωση, είτε τα κέρδη τους δεν είναι ικανοποιητικά, είτε οι συνθήκες εργασίας – επικοινωνίας είναι άσχημες, είτε δεν υπάρχει υποστήριξη και ουσιαστική συνεισφορά από τις δικαιοπάροχες εταιρείες.

Ρυθμοί Ανάπτυξης

Η συνεχής ανάπτυξη με στόχο την καθιέρωση στην αγορά, η αριθμητική δύναμη που οδηγεί σε οικονομίες κλίμακος και σε ηγετικό brand αποτελούν βασικοί στόχοι των αλυσίδων franchise. Ιδιαίτερα σήμερα, όταν η κατανάλωση έχει μειωθεί και οι επενδυτές νοιώθουν ανασφάλεια, οι επιτυχημένες στρατηγικές ανάπτυξης έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από ποτέ άλλοτε. Οι αλυσίδες που αναπτύσσονται με νέα καταστήματα και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, υπόσχονται ένα καλύτερο αύριο στους δικαιοδόχους τους και στο προσωπικό τους και για να το καταφέρουν, προσφέρουν ένα σωστό προϊόν, με καλές κερδοφορίες μέσω ενός συνολικού επιχειρηματικού συστήματος, το οποίο έχει αποδείξει την αξία του και τις αποδόσεις του.

Διαφήμιση

Θεμελιώδης στρατηγική κατεύθυνση των αλυσίδων franchise είναι η marketing – oriented φιλοσοφία τους, η δέσμευσή τους για την ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών του πελάτη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναγνωρίζουν ή και δημιουργούν, μέσω διαφήμισης, τις ανάγκες της αγοράς και επιδιώκουν να τις ικανοποιήσουν αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα από τους ανταγωνιστές τους, μέσα από αποφάσεις και δράσεις από τον σχεδιασμό, έρευνα και ανάπτυξη, και τιμολόγηση μέχρι την προβολή και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών. Οι αλυσίδες franchise εστιάζονται στα τέσσερα Ρ του marketing (product, price, promotion, place), με στόχο την επίτευξη των ευρύτερων στρατηγικών επιδιώξεών τους, τόσο σε επίπεδο δικαιοπάροχου, όσο και σε επίπεδο δικαιοδόχου.

Η έννοια της διαφήμισης για το franchise αφορά σε βασικό στοιχείο της φιλοσοφία του, καθώς ενισχύει τους δικαιοδόχους, όπως και το ίδιο το brand, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και σε ολόκληρο το φάσμα του κοινωνικού γίγνεσθαι.

Υποδομές και Οργάνωση Μητρικής

Καθώς η πλειοψηφία των δικαιοδόχων αφορά σε νέους επιχειρηματίες, η υποστήριξη των δικαιοπαρόχων είναι αυτή που διασφαλίζει την ορθή και αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων franchise και αφορά τόσο την αρχική εκπαίδευση, υποστήριξη, στήσιμο καταστήματος κ.λπ. αλλά και τη συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο και ενίσχυση του δικτύου, με νέα προϊόντα, προωθητικές ενέργειες, προγράμματα πιστότητας πελατών κ.ο.κ.

Οι ικανότητες του δικαιοπαρόχου, όχι μόνο σε σχέση με τις γνώσεις του και την εμπειρία του, αλλά σε σχέση με την υποστήριξη που μπορεί να παρέχει, τις αποκλειστικότητες προϊόντων ή α’ υλών που μπορεί να εγγυηθεί, την διαφήμιση με την οποία θα ενισχύσει το δίκτυό του αποτελούν εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα τόσο κατά την επιλογή ενός συστήματος franchise από τους ενδιαφερόμενους, όσο και σε σχέση με την πορεία του θεσμού, καθώς μητρικές εταιρείες χωρίς θεμέλια ζημιώνουν και την αγορά και το franchising.

Σχέση Ποιότητας προς Τιμή

Οι καταναλωτές πλέον δεν δαπανούν, αλλά αγοράζουν προσεκτικά και περιορισμένα. Κάθε επιχείρηση που επιδιώκει να επιβιώσει οφείλει να διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες στη σωστή σχέση ποιότητας προς τιμή, ώστε να παρέχει τη μέγιστη συνολική ποιότητα προϊόντος και εξυπηρέτησης προς την ελάχιστη τιμή.

Οι καλές τιμές κεντρικών αγορών και η υψηλή τεχνογνωσία διαχείρισης πελατών αναδεικνύουν τις αλυσίδες franchise, ώστε να παρέχουν στους καταναλωτές το καλύτερο και πλέον επώνυμο προϊόν.

Πρωτοβουλίες Κοινωνικής Ευθύνης

Οι ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποσκοπούν στην συμβολή κατά την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Οι αλυσίδες franchise, ως οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους, οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Η υιοθέτηση ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης υποδηλώνει ότι μια αλυσίδα ασχολείται σοβαρά όχι μόνον με την αποδοτικότητα και την ανάπτυξή της, αλλά και με τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό της, λειτουργώντας ηθικά και υπεύθυνα.

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be in between 10-300 characters
Your comments are subject to administrator's moderation.

Comments

 • No comments found

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ!

FbackNEW

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ!

210 65 40 681

Σας ενημερώνουμε αντικειμενικά και με απόλυτη ειλικρίνεια, καθώς διαθέτουμε ένα ευρύ portfolio επιλογών, ικανό να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας.

Προτείνουμε τα concepts που αξιοποιούν τις δυνατότητές σας και καλύπτουν τις προσδοκίες σας.

Εκπροσωπούμε τα πλέον δυναμικά brands για τα οποία σας ενημερώνουμε με κάθε λεπτομέρεια.

 • Ποιές είναι οι προοπτικές του κλάδου που σας ενδιαφέρει;

 • Ποιό concept είναι κατάλληλο για εσάς;

 • Ποιές είναι οι ευκαιρίες της αγοράς;

 • Ποιές είναι οι μεγάλες παγίδες;

 • Πώς να τσεκάρετε τον franchisor;

 • Τι να προσέξετε στην σύμβαση franchise;

 • Ποιά είναι τα κρυφά κόστη της επένδυσης;

 • Πώς να αξιολογείσετε τα καταστήματα που έχετε βρει;

Αξιοποιείστε την εμπειρία και την γνώση δεκαετιών της εταιρείας μας, καθώς διαδραματίζουμε θεσμικό, πρωταγωνιστικό και ηγετικό ρόλο στο franchising.

Ξεκινήστε το επιχειρηματικό μέλλον σας με εμάς και διασφαλίστε την επιτυχία!

Οι δυνητικοί δικαιοδόχοι - επιχειρηματίες οφείλουν να πραγματοποιούν τις δικές τους ανεξάρτητες έρευνες αγοράς και μελέτες σκοπιμότητας πριν λάβουν την τελική τους απόφαση. Το σύνολο του περιεχομένου του Franchise.GR διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση του με οιοδήποτε τρόπο χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη.

NEED HELP? (x)
1000 χαρακτήρες αριστερά
ΔΩΡΕΑΝ Ε-ΒΟΟΚ
1000 χαρακτήρες αριστερά