FwhiteRoboto

Ανακαλύψτε μια νέα ανατρεπτική στρατηγική ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του franchising, απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας και κατακτείστε την αγορά!

 • Last Modified: Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018.

CONVol1 1766933HighResΤο master franchise πρόκειται ίσως για τη γνωστότερη μορφή ανάπτυξης μιας εταιρείας που αναπτύσσεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης εκτός συνόρων. Το εξαγωγικό franchise όπως αλλιώς ονομάζεται μπορεί να έχει εισαγωγικό ή εξαγωγικό χαρακτήρα, αναλόγως αν εισάγεται ένα οργανωμένο και ολοκληρωμένο σύστημα από το εξωτερικό για ανάπτυξη εντός της χώρας, ή αν πρόκειται π.χ. για μια ελληνική εταιρεία, η οποία επιλέγει τη μέθοδο της Κύριας Δικαιόχρησης για την υλοποίηση των αναπτυξιακών της σχεδίων και τη δημιουργία επιπρόσθετων καναλιών διανομής ή διάθεσης στο εξωτερικό.

Ποιές άλλες στρατηγικές και πρακτικές υπάρχουν με στόχο την ανάπτυξη στο εξωτερικό;

Οι επιλογές ανάπτυξης στο εξωτερικό είναι πολλές και εξαρτώνται από το βαθμό ελέγχου και ιδιοκτησιακού καθεστώτος που επιθυμεί να διατηρήσει ο εκάστοτε δικαιοπάροχος. Αυτό σημαίνει, ότι η απόλυτη μορφή της μηδενικής συμμετοχής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς συνδυάζεται στο Master Franchise με μικρό ποσοστό ελέγχου, ενώ όσο πιο μεγάλος γινάτια αυτός ο έλεγχος, τόσο φεύγουμε από τις μορφές της δικαιόχρησης και πλησιάζουμε ίδιες επενδύσεις. Ακριβώς στη μέση αυτής της κλίμακας βρίσκεται το JV (Joint Venture)

Ποιές είναι οι σύγχρονες πρακτικές κατά την ανάπτυξη στο εξωτερικό;

Οι περισσότερες εταιρίες πιεζόμενες από την παγκόσμια κρίση στρέφονται όλο και περισσότερο στην αξιοποίηση συνεργατών στο εξωτερικό και στην υιοθέτηση συστημάτων συνεργασίας με τη μέθοδο της δικαιόχρησης. Το Master Franchise αποτελεί μία από τις εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται και άλλες εναλλακτικές μορφές που αξιοποιούν είτε υπάρχοντα είτε εύκολα στη δημιουργία τους κανάλια διανομής για την διάθεση των προϊόντων.

Ποιές είναι οι σύγχρονες τάσεις κατά την ανάπτυξη στο εξωτερικό;

Μια νέα τάση είναι η ανάπτυξη παράλληλων συστημάτων διανομής, η οποία προσθέτει στα επιθυμητά κανάλια που αναπτύσσονται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης. Με τον τρόπο αυτό βλέπουμε όλο και περισσότερες εταιρίες να συνάπτουν στρατηγικούς συνασπισμούς μεταξύ τους, ακόμα και κατά την είσοδο τους σε μια νέα αγορά, ενώ παραδοσιακά σχήματα, τα οποία δεν επέτρεπαν εναλλακτικές μορφές διάθεσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους παρά μόνο μέσα από αυστηρώς προκαθορισμένα δίκτυα, σήμερα έχουν στραφεί σε πιο ευέλικτες μορφές και αναγνωρίζουν τη σημασία και άλλων καναλιών διανομής, ακόμα και συμβιωτικών.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις, τόσο επιχειρηματικές, όσο και οργανωτικές, που οφείλουν να πληρούν οι ελληνικές επιχειρήσεις με σκοπό να αναπτυχθούν στο εξωτερικό;

Οι ελληνικές εταιρίες υστερούν κυρίως σε επίπεδο τεχνογνωσίας και υποδομής, ενώ τα προϊόντα τους μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και να χαίρουν μεγάλη εκτίμησης στο εξωτερικό. Όπως καταλαβαίνουμε βέβαια αυτό δεν είναι αρκετό, αφού η ελαχιστοποίηση του κόστους και κατ΄ επέκταση η αύξηση της παραγωγικότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις υποδομές στις οποίες έχει επενδύσει η εκάστοτε εταιρεία, είτε αυτές αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, είτε την υλικο-τεχνική τους υποδομή. Στα πλαίσια αυτά δεν θα πρέπει να υποτιμάμαι την αξία απόκτησης τεχνογνωσίας μέσα από την συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους (outsourcing). Τέλος, η επιτυχία ενός δικτύου στο εσωτερικό μπορεί να μην εξασφαλίζει αυτομάτως την επιτυχία και στο εξωτερικό, αποτελεί όμως βασική προϋπόθεση για να αποφασίσει κανείς να επεκταθεί και εκτός των ελληνικών συνόρων.

Ποιά είναι τα ενδεδειγμένα βήματα που προτείνετε στους δικαιοπαρόχους με στόχο την ανάπτυξή τους στο εξωτερικό;

Προετοιμασία - Έρευνα Αγοράς - Ανάλυση αγοράς στόχου - Εκπόνηση αναλυτικού πλάνου ανάπτυξης - επέκτασης στο εξωτερικό - ευθυγράμμιση εταιρικών πολιτικών - δράσεων - διαδικασιών και ευθυγράμμιση τους με τις ποιοτικές απαιτήσεις του εκάστοτε project - απόφαση τρόπου συνεργασίας - έναρξη διαδικασιών expo marketing & expo sales

Ποιά είναι τα συνολικά οφέλη από μια επιχείρηση που θα επιτύχει μια αξιοσημείωτη ανάπτυξη στο εξωτερικό;

Πέρα από την διεθνή αναγνώριση, καταξίωση και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτά και στην ελληνική αγορά, η διασπορά σε περισσότερες αγορές με διαφορετικές αντιδράσεις, διασπορά του κινδύνου, ενδεχομένως και σε διαφορετικά κανάλια διανομής, ελαχιστοποιεί το κίνδυνο, ενώ παράλληλα αυξάνει το περιθώριο κέρδους της μητρικής, αφού ουσιαστικά μειώνει το κόστος πωλήσεων, περιορίζοντας το σε κόστος υποστήριξης.

Από τη στιγμή που θα επιτευχθεί ένα αξιόλογο πλάνο ανάπτυξης, θα χρειασθεί η μητρική εταιρεία αλλαγές στην εσωτερική δομή της και ενίσχυση των υποδομών της;

Η ενίσχυση των υποδομών θα πρέπει να αποτελεί καθημερινό στόχο για κάθε εταιρεία, ιδιαίτερα όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της. Στη περίπτωση που μια εταιρεία αποφασίσει να μπει στο αναπτυξιακό - επεκτατικό παιχνίδι στο εξωτερικό, η δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Πολλές φορές το ρόλο αυτό αναλαμβάνει κάποιο υπάρχον τμήμα της εταιρεία, το οποίο αφού αναδομηθεί και εμπλουτιστεί ενδεχομένως με άτομα ειδικής τεχνογνωσίας και γνώσης στις εξαγωγές, θα μπορεί να αναλάβει το σημαντικό ρόλο του συντονισμού και της διαχείρισης και υποστήριξης του δικτύου.

Αξιολογείστε τη σημασία της ανάπτυξης στο εξωτερικό στο πλαίσιο της σημερινού οικονομικού πλαισίου.

Η εξαγωγή ελληνικών συστημάτων στο εξωτερικό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τις ίδιες εταιρίες, όσο και για την εθνική οικονομία εν συνόλω. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι οι προώθηση των εξαγωγών αποτελεί στόχο εθνικής προτεραιότητας. Με τους κατάλληλους χειρισμούς και τη κατάλληλη καθοδήγηση οι ελληνικές εταιρίες μπορεί να προσφέρουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προϊόντα και ιδιαιτέρως υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Αντιθέτως, μια άναρχη προσπάθεια ανάπτυξης μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικό μαρασμό της εταιρίες, οι οποίες θα κινηθούν χωρίς τη συνδρομή τεχνογνωσίας.

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be in between 10-300 characters
Your comments are subject to administrator's moderation.

  Comments

  • No comments found

  ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ!

  FbackNEW

  ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ!

  210 65 40 681

  Σας ενημερώνουμε αντικειμενικά και με απόλυτη ειλικρίνεια, καθώς διαθέτουμε ένα ευρύ portfolio επιλογών, ικανό να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας.

  Προτείνουμε τα concepts που αξιοποιούν τις δυνατότητές σας και καλύπτουν τις προσδοκίες σας.

  Εκπροσωπούμε τα πλέον δυναμικά brands για τα οποία σας ενημερώνουμε με κάθε λεπτομέρεια.

  • Ποιές είναι οι προοπτικές του κλάδου που σας ενδιαφέρει;

  • Ποιό concept είναι κατάλληλο για εσάς;

  • Ποιές είναι οι ευκαιρίες της αγοράς;

  • Ποιές είναι οι μεγάλες παγίδες;

  • Πώς να τσεκάρετε τον franchisor;

  • Τι να προσέξετε στην σύμβαση franchise;

  • Ποιά είναι τα κρυφά κόστη της επένδυσης;

  • Πώς να αξιολογείσετε τα καταστήματα που έχετε βρει;

  Αξιοποιείστε την εμπειρία και την γνώση δεκαετιών της εταιρείας μας, καθώς διαδραματίζουμε θεσμικό, πρωταγωνιστικό και ηγετικό ρόλο στο franchising.

  Ξεκινήστε το επιχειρηματικό μέλλον σας με εμάς και διασφαλίστε την επιτυχία!

  Οι δυνητικοί δικαιοδόχοι - επιχειρηματίες οφείλουν να πραγματοποιούν τις δικές τους ανεξάρτητες έρευνες αγοράς και μελέτες σκοπιμότητας πριν λάβουν την τελική τους απόφαση. Το σύνολο του περιεχομένου του Franchise.GR διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση του με οιοδήποτε τρόπο χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη.

  NEED HELP? (x)
  1000 χαρακτήρες αριστερά
  ΔΩΡΕΑΝ Ε-ΒΟΟΚ
  1000 χαρακτήρες αριστερά