Franchise Νέα και Εξελίξεις

Πραγματοποιήθηκε η 9η Έκθεση ΚΕΜ Franchise Βορείου Ελλάδος, από 10 έως 12 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Hyatt της Θεσσαλονίκης.

Την Έκθεση εγκαινίασε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κος. Παναγιώτης Ψωμιάδης ο οποίος δήλωσε:

«Το franchise αποτελεί σήμερα έναν από τους αναπτυσσόμενους κλάδους του λιανικού εμπορίου, ένα εξαιρετικό εργαλείο ανάπτυξης, μια επιχειρηματική επιλογή που προσφέρει τη δυνατότητα σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες να προχωρήσουν με το μικρότερο δυνατόν επιχειρηματικό ρίσκο σε μία δύσκολη περίοδο που η αγορά στενάζει

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ζήτησε την ενθάρρυνση και τη στήριξη κάθε σοβαρής και αξιόπιστης επιχειρηματικής πρότασης.

«Πρέπει να υπάρξει επιτέλους ισχυρή βούληση σε κεντρικό επίπεδο για την ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Με την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, τη δημιουργία νέων επενδυτικών ευκαιριών, τη μείωση της εξοντωτικής φορολόγησης και την άρση της γραφειοκρατίας. Το franchise μπορεί να δώσει λύσεις καθώς αποτελεί μια από τις ασφαλέστερες και ενδιαφέρουσες μεθόδους που δίνονται στους επιχειρηματίες διεθνώς, ώστε να επωφεληθούν από τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που προσφέρει και να διεκδικήσουν με αξιώσεις και καλύτερες προϋποθέσεις ένα καλύτερο αύριο. Το franchise μπορεί να αποτελέσει το όχημα επέκτασης των ελληνικών επιχειρήσεων, λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας, στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και όχι μόνο».

Την Έκθεση επισκέφθηκαν πολυάριθμοι επενδυτές από όλη τη Βόρεια Ελλάδα που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να ανοίξουν τη δική τους επώνυμη επιχείρηση επιλέγοντας από ένα μεγάλο εύρος κατηγοριών την αλυσίδα που τους ταιριάζει.

Σημαντικές αλλαγές φέρνει το κείμενο του νέου νόμου για την «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» που τέθηκε σε διαβούλευση έως την 24/12/2010, από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι:

 • Διευρύνονται σημαντικά οι δραστηριότητες της ελληνικής οικονομίας που υπάγονται στις διατάξεις του, ιδιαίτερα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Μένουν εκτός των διατάξεων του νόμου τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.
 • Οι φοροαπαλλαγές και τα χαμηλότοκα δάνεια υπερτερούν ως μορφή κινήτρων από τις άμεσες ενισχύσεις, ενώ εισάγονται ποσοτικοί περιορισμοί σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο 3299/04. Τα κίνητρα ενίσχυσης κεφαλαίου και επιδότησης leasing περιορίζονται στα επενδυτικά σχέδια τεχνολογικής ανάπτυξης και περιφερειακής συνοχής, ενώ για τα επενδυτικά σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας και τα πολυετή επενδυτικά σχέδια προβλέπεται μόνο η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.
 • Κατά τον ετήσιο προγραμματισμό θα προσδιορίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός ενίσχυσης ανά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων και ανά περιφέρεια. Οι φοροαπαλλαγές δεν θα είναι απεριόριστες όπως ίσχυε στο νόμο 3299/04, αλλά τριπλάσιες από το σύνολο των υπολοίπων ενισχύσεων, ενώ θα ισχύουν για 6 ή 8 έτη αντί των 10 ετών του νόμου 3299/04.
 • Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται 2 φορές το έτος και, αφού αξιολογηθούν με αντικειμενικά κριτήρια, θα κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά και θα εγκρίνονται μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
 • Τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται από 15% έως 50% ακολουθώντας το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.
 • Διπλασιάζονται τα ελάχιστα όρια επένδυσης ανά μέγεθος επιχειρήσεων.
 • Εισάγονται νέες ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων όπως Επιχειρηματικότητας των Νέων, Μεγάλων Επενδυτικών σχεδίων και Επενδυτικών Σχεδίων Συνέργειας και Δικτύωσης. Για τις κατηγορίες αυτές προβλέπεται ειδικό καθεστώς ενίσχυσης το οποίο θα εξειδικευτεί με υπουργικές αποφάσεις.
 • Για τα επενδυτικά σχέδια επιχειρηματικότητας των νέων (έως 39 ετών) προβλέπεται και η ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης για τα πρώτα 5 έτη της λειτουργίας της νέας επιχείρησης.


Πιο συγκεκριμένα:
Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται από το δημόσιο, έχουν τη νομική μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού και τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες ανά παραγωγικό τομέα και κλάδο είναι:

 • Αγροτικός τομέας (Γεωργία, κτηνοτροφία, Αλιεία και Δασοκομία).
 • Ορυχεία και Λατομεία (εξαιρείται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη).
 • Μεταποιητικός τομέας (Εξαιρούνται οι τομείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και της βιομηχανίας άνθρακα. Επίσης εξαιρείται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα).
 • Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες απολύμανσης.
 • Μεταφορά και αποθήκευση (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα).
 • Τουριστικός τομέας (μόνο ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4*. Εξαιρούνται τα λοιπά καταλύματα και οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και παροχής ποτών).
 • Από τον κατασκευαστικό τομέα μόνο η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές.
 • Τομέας παροχής υπηρεσιών όπου για πρώτη φορά είναι επιλέξιμοι οι παρακάτω κλάδοι:
  • Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις.
  • Εκδοτικές δραστηριότητες.
  • Τηλεπικοινωνίες.
  • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσιών πληροφορίας.
  • Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.
  • Aλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (ειδικευμένου σχεδίου, φωτογραφικές ).
  • Δραστηριότητες απασχόλησης.
  • Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων.
  • Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους.
  • Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.
  • Επενδύσεις τουρισμού υγείας, κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, μονάδων παροχής στέγης αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
  • Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος (Γηροκομεία ).
  • Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες.
  • Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.


Δεν είναι επιλέξιμοι οι τομείς των κατασκευών, του εμπορίου, της εκπαίδευσης και την υγείας.

Τα ποσοστά των ενισχύσεων κυμαίνονται από 15% έως 50%, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης. Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και 200.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:

 • Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Αϋλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβών συμβούλων


Τα είδη της ενίσχυσης είναι:

 • Επιχορήγηση κεφαλαίου
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Φορολογική απαλλαγή


Όλες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, μέχρι του ανωτάτου ορίου ενίσχυσης ανά περίπτωση.

Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να χρηματοδοτούνται με δάνεια χαμηλού κόστους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Στην περίπτωση αυτή το όφελος από την ανωτέρω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου και Οκτωβρίου, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε. Με βάση τη βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης καταρτίζονται Πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία αξιολογούνται αυτοτελώς. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, οι Πίνακες καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων. Καθώς η έγκριση πλέον των προτάσεων, εξαρτάται από τη συγκριτική βαθμολογία αυτών σε σχέση με τις υπόλοιπες προτάσεις, καθίσταται ιδιαίτερη κρίσιμη και σημαντική η επιλογή του κατάλληλου και εξειδικευμένου συμβούλου για την άρτια σύνταξη και υποβολή του φακέλου της αίτησης.

Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, κατασκευών, υπηρεσιών και χοντρικού εμπορίου. Οι επιχειρήσεις του κλάδου που επιθυμούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις με ορίζοντα τριετίας, έχουν μια μοναδική ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν έως 50%, για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας (προώθηση, εκθέσεις, πιστοποιήσεις, βελτίωση εικόνας προϊόντος κλπ.).

Ποιοι ενισχύονται:
 • Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μία τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, με ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ πριν από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.
 • Υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις με ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ πριν από την 1/1/2008.
 • Επιπλέον πρέπει να έχουν την μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές, με βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, να μην είναι προβληματικές, να έχουν τις νόμιμες άδειες λειτουργίας και να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑ.

Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:
 • Η αύξηση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Η τόνωση της επιχειρηματικότητας και των συνεργασιών των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
 • Η αύξηση της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους με το εξωτερικό τους περιβάλλον.
 • Ο αναπροσανατολισμός της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών.
 • Η υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον.

Επιλέξιμες δαπάνες:
Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, έχει κατά κατηγορία δαπάνης τους παρακάτω περιορισμούς, σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού:
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός : Δαπάνες οι οποίες αφορούν μόνο τα τελικά στάδια της παραγωγής (έως 50%).
 • Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών (έως 40%).
 • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας (έως 100%).
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής και προώθησης σε αγορές - στόχους (έως 100%).
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (έως 40% και έως 50.000 ευρώ).
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (έως 50%).
 • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (έως 10%).

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Είδος ενίσχυσης - προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 30.000 έως 2.500.000 €, αρκεί να μην υπερβαίνει το 50% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 40% μέχρι 50% ως εξής:
 1. Μεμονωμένες Μικρές ή Μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς της Μεταποίησης, Κατασκευών ή Υπηρεσιών: 45%
 2. Μικρές ή Μεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα του Εμπορίου σε συνεργασία με μία τουλάχιστον επιχείρηση της περίπτωσης Α: 45% - 50%.
 3. Μεγάλες επιχειρήσεις στους τομείς της Μεταποίησης, Κατασκευών ή Υπηρεσιών σε συνεργασία με δύο τουλάχιστον επιχειρήσεις της περίπτωσης Α: 40% για τις μεγάλες και 45% - 50% για τις ΜΜΕ.
 4. Συνεργασία τουλάχιστον 3 επιχειρήσεων της περίπτωσης Α: 45% - 50%.

Η ίδια συμμετοχή θα είναι τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού.
Έως τις 20/12/2010 θα μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης - φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες Συνθήκες», στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων αλλά και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και των υποστηρικτικών σε αυτήν κλάδων όπως των εκδόσεων, παραγωγής λογισμικού, internet, αποθήκευσης και μεταφορών. Οι επιχειρήσεις του κλάδου που επιθυμούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις με ορίζοντα τριετίας έχουν μια μοναδική ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν έως 50%.

Ποιοι ενισχύονται:
 • Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες του οδηγού στον τομέα της μεταποίησης.
 • Στις επιλέξιμες δραστηριότητες εντάσσονται, πέρα από τις καθαρά μεταποιητικές δραστηριότητες, οι εκδοτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις παραγωγής λογισμικού και οι αποθήκες.
 • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 1/1/2008 πρέπει να είναι μικρές, πολύ μικρές ή μεσαίες, να λειτουργούν νομίμως, να μην παρουσιάζουν αρνητικό μέσο όρο προ φόρων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία (ή διετία κατά περίπτωση) και να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑ.

Τι χρηματοδοτείται;
 • Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων,
 • Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας,
 • Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών,
 • Η λειτουργία των επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον,
 • Η ανάπτυξη της καινοτομίας,
 • Η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και
 • Η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης.

Επιλέξιμες δαπάνες;
Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, έχει κατά κατηγορία δαπάνης τους παρακάτω περιορισμούς, σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού:
 • Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων: 20%.
 • Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού: 100%.
 • Αγορά τεχνογνωσίας: 10%.
 • Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού - εργαζομένων σε μειονεκτική θέση μέχρι το ύψος των 60.000 €.
 • Aϋλες δαπάνες (συνολικά) 20%, από τις οποίες ισχύουν τα παρακάτω ανώτατα ποσά για τις εξής:
  • Εκπόνηση μελετών και ερευνών: 10.000 €.
  • Παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργου: 4.000 €.
  • Μελέτη & Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης: 10.000 € έκαστη.

Είδος ενίσχυσης - προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 50.000 έως 400.000 € για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 100.000 έως 800.000 € για τις μεσαίες επιχειρήσεις, αρκεί να μην υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 35% μέχρι 50% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και από 25% έως 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού και με τραπεζικό δανεισμό το υπόλοιπο ποσό. Δεν απαιτείται τεκμηρίωση ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού ούτε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
LET'S TALK FRANCHISE