Franchise Νέα και Εξελίξεις

Σε αναμονή βρίσκεται η δημοσίευση της δράσης "DIGI RETAIL’’ από τις ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε. Η δράση αφορά στην υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis*.

Δήμητρα Νταή, Consultant Business Concept Finance

Στόχος της δράσης είναι η αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογικών  εργαλείων, για την ανάπτυξή τους, με στόχο τόσο την βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών τους, όσο και την ενίσχυση του κύκλου εργασιών τους με το να απευθυνθούν σε μεγαλύτερο πλήθος δυνητικών πελατών.

 

 


Προβλέπεται ότι μέρος των αιτήσεων που θα υποβληθούν, θα αφορούν σε αλυσίδες καταστημάτων που αναπτύσσονται μέσω συστήματος franchise.

Δηλαδή επιχειρήσεις που ανήκουν σε ένα δίκτυο καταστημάτων, με την υποστήριξη των franchisor τους, θα αιτηθούν την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα με στρατηγικό στόχο την αγορά και εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού προκειμένου να αναπτύξουν /εκσυγχρονίσουν:

 • Τις εσωτερικές τους διαδικασίες (διαχείριση εμπορευμάτων, αποθήκης, προμηθευτών κ.λπ.).
 • Το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών (διαχείριση πελατολογίου, σύστημα επιβράβευσης πελατών κ.λπ.).
 • Τις προωθητικές ενέργειες.

 


{aicontactsafelink text=Αν επιθυμείτε επιπρόσθετο ενημερωτικό υλικό και ενημέρωση κάντε click!|pf=1|aics_subject=DIGI-RETAIL}

κριτηρια επιλεξιμοτητας

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθος τους, που ασκούν δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο στους  τομείς του λιανεμπορίου. Δεν είναι επιλέξιμες, κοινοπραξίες και αστικές μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

 

προυποθεσεις  συμμετοχης

 • H επιχείρηση να έχει κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
 • Ο ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας ή της δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα να ανήκει στον Κλάδο του Λιανεμπορίου (εξαιρείται το Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές και άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαιθρίων πάγκων και αγορών).
 • Ο δικαιούχος δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ,

ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ και δραστηριοποιείται στις περιοχές ΟΠΑΑΧ **.

 • Η Επιχείρηση και οι συνδεδεμένες ή/και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με αυτή, τα 3 τελευταία οικονομικά έτη δεν έχουν λάβει αθροιστικά επιχορηγήσεις και δάνεια με εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε που υπερβαίνουν τις 200.000 Ευρώ (Κανόνας De Minimis). (Για τα δάνεια της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε υπάρχει ειδικός αλγόριθμος για τον υπολογισμό της επιχορήγησης)
 • Η Επιχείρηση δεν είναι  προβληματική την 1η Ιουλίου 2008.
  • Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

   

   προϋπολογισμος δρασης

  Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται στα € 100.000.000,00 ο οποίος θα κατανεμηθεί στις  οχτώ (8) περιφέρειες του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση και στις πέντε (5) περιφέρειες  Μεταβατικής Στήριξης

   

  ορια επιχορηγουμενου προϋπολογισμου - ποσοστο επιχορηγησης

  Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός και το ποσοστό της επιχορήγησης, εξαρτώνται από το μέγεθος *** της επιχείρησης  και ανέρχονται από € 5.000,00 μέχρι € 500.000,00 και από 40% μέχρι 60%, αντίστοιχα.

  Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπερνάει το 100% του Μ.Ο. του Κ.Ε. των τριών( ή λιγότερων) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων .

   

  διαρκεια υλοποιησης

  Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων θα είναι  δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους.

   

  επιλεξιμες ενεργειες

  Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στη Δράση  “Digi-Retail”  μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων επιλέξιμων ενεργειών:

  • Ε(1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

  • Ε(2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

   

  επιλεξιμες δαπανες

  Οι  Κατηγορίες Δαπανών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης, είναι οι ακόλουθες:

  ΚΔ (1): «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού».

  Ενδεικτικά παραδείγματα:

  -  Ταμειακά συστήματα

  -  Φορολογικοί μηχανισμοί

  ΚΔ (2): «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service».

  Ενδεικτικά παραδείγματα:

  -  Λογισμικό ολοκληρωμένης διαχείρισης Λιανικής

  -  Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

  ΚΔ (3): «Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και/ ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχόμενου και ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης – προβολής ».

  Ενδεικτικά παραδείγματα:

  - Συνδρομές στο διαδίκτυο και φιλοξενία

  - Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης

   

  * O Κανονισμός Ε.Ε 1998/2006-De Minimis αναφέρει ότι οι επιχορηγήσεις μιας επιχείρησης  κατά την περίοδο των τριών τελευταίων ετών δεν δύναται να υπερβαίνουν  συνολικά το ανώτατο όριο  των € 200.000 και περιλαμβάνει ΚΑΔ που δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στη Δράση. Το σύνολο των ΚΑΔ που δεν είναι επιλέξιμοι θα αναφέρονται σε παράρτημα του οδηγού υποβολής

  ** Το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί δραστηριότητες που εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των ταμείων ΕΤΠΑ , το Ευρωπαικο Γεωργικο Ταμειο Αγροτικης Αναπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και Ευρωπαικο Ταμειο Αλιειας (ΕΤΑ). Οι  επιχειρήσεις εμπίπτουσες στα κριτηρια αυτά χρηματοδοτούνται στην παρούσα φάση αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το Προγραμμα Αγροτικης Αναπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων . Επίσης αν ο δικαιούχος δραστηριοποιείται στις περιοχές ΟΠΑΑΧ ( Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου) δεν δύναται να υποβάλλει στην παρούσα δράση.  Στον οδηγό υποβολής θα αναφέρονται τόσο οι δραστηριότητες που  εμπίπτουν στα κριτηρια διαχωρισμού πράξεων των προαναφερθέντων ταμείων όσο κα οι περιοχές ΟΠΑΑΧ.

  Τα καταστήματα High Life δραστηριοποιούνται στον χώρο της γυναικείας ομορφιάς, περιποίησης, κομμωτικής και διαθέτουν τη μεγαλύτερη ποικιλία σε hair extensions, τρέσσες, περούκες, ποστίς, όλα από 100% φυσικό μαλλί, αναλώσιμα και αξεσουάρ υψηλής ποιότητας, καθώς και ένα εξειδικευμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών για εκμάθηση χρήσης και τοποθέτησης. H High Life, περισσότερο από 40 χρόνια, κυριαρχεί στο χώρο και δίνει τώρα την ευκαιρία, μέσω συνεργασιών σε νέους και υφιστάμενους επαγγελματίες για περαιτέρω ανάπτυξη,  με εξαίρετες αποδόσεις και εκμηδενισμένο ρίσκο.

  Τα καταστήματα High Life παρέχουν ακόμα και στους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες, εμπόρους, κομμωτές, την δυνατότητα να βρουν την μεγαλύτερη συλλογή σε Περούκες, Ποστίς, Hair Extensions, Τρέσσες καθώς και σε μηχανήματα τοποθέτησης hair extensions, εργαλεία, αναλώσιμα και αξεσουάρ.Παράλληλα καλύπτουν την ανάγκη του ιδιώτη καταναλωτή σε ότι έχει σχέση με τα hair extensions, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Επίσης το service park της High Life, μέσα από το σύστημα εκπαίδευσης της High Life, παρέχει υπηρεσίες εκμάθησης για την χρήση και τοποθέτηση όλων των προϊόντων της. H μητρική εταιρεία παρέχει συγκεκριμένη Επιχειρηματική Πρόταση Συνεργασίας, με αρχική επένδυση από 40.000 ευρώ, που περιλαμβάνει όλα τα εχέγγυα της επιτυχίας και δίνει βάρος στην πλήρη υποστήριξη των συνεργατών της, καθώς θεωρεί ότι μόνο μέσω αυτής διασφαλίζεται τόσο η δική τους επιτυχία, όσο και του δικτύου της.

  Την άνοιξη του 2011 αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του το πρώτο εκπτωτικό χωριό στην Ελλάδα στα πρότυπα αντίστοιχων χώρων που υπάρχουν σε Ευρώπη και κυρίως στις ΗΠΑ.

  Η οικονομική κρίση και η γραφειοκρατία "φρέναραν" την πρόοδο υλοποίησής του, ωστόσο πλέον φαίνεται ότι το πρώτο εκπτωτικό "χωριό" της McArthurGlen στην Ελλάδα βρίσκεται στην τελική φάση. Από τις αρχές του 2010 που είχε αρχικά προγραμματισθεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του, το outlet της βρετανικής πολυεθνικής υπολογίζεται ότι θα ανοίξει τις πύλες του το δεύτερο τρίμηνο του 2011.

  Το νέο εμπορικό κέντρο στα Σπάτα, στο Κτήμα Καμπά, διαφοροποιείται σε σχέση με τα «συμβατικά» εμπορικά κέντρα σε δύο πράγματα. Το πρώτο αφορά την αρχιτεκτονική προσέγγιση καθώς το εκπτωτικό χωριό δεν αναπτύσσεται σε ύψος αλλά απλώνεται σε μια έκταση άνω των 20 στρεμμάτων σε ισόγεια και διώροφα καταστήματα και το δεύτερο σχετίζεται με τα προϊόντα, τα οποία προέρχονται από το στοκ επώνυμων εταιρειών. Συνολικά περισσότερα από 125 καταστήματα (από 50 έως 430 τ.μ.) διαφορετικών εταιρειών, τέσσερα εστιατόρια, πέντε καφετέριες και χώρος στάθμευσης για 2.000 αυτοκίνητα θα απαρτίζουν το ΜcΑrthurGlen Designer Οutlet Αthens, όπως θα ονομάζεται το χωριό, με συνολικό προβλεπόμενο τζίρο της τάξης των 100 εκατ. ευρώ.

  Παράλληλα, όπως είχε δηλώσει το 2006 σε ξένα πρακτορεία ο Claude Hargreave, development manager της McArthurGlen το βασικό πλεονέκτημα του κέντρου είναι ότι θα έχει ως target group τους τέσσερις εκατομμύρια Αθηναίους, ενώ η θέση του είναι κομβική εξαιτίας της γειτνίασής του με την Αττική Οδό.

  Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται, σύμφωνα με εκπροσώπους της εταιρείας, να φθάσει τα 100 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει περίπου 1.000 θέσεις εργασίας. Μόνο το οικόπεδο αγοράστηκε από την εταιρεία Ελλάκτωρ αντί 13,4 εκατ. ευρώ.  Στο project συμμετέχει και η Bluehouse Capital, επενδυτική εταιρεία με αντικείμενο την ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων και έργων υποδομής στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  Παράλληλα, δίπλα στο εκπτωτικό χωριό, ο βραχίονας ακινήτων του ομίλου Ελλάκτωρ, Reds κατασκευάζει εμπορικό κέντρο, του οποίου η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του είναι προμισθωμένο, μεταξύ άλλων από την αλυσίδα σουπερμάρκετ Carrefour Μαρινόπουλος, τον όμιλο καταστημάτων παιχνιδιών Jumbo, όπως και καταστήματα ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών ειδών.

  Η παρούσα αρνητική για το εμπόριο συγκυρία δεν φαίνεται να ανησυχεί τους επενδυτές και τη διοίκηση της εταιρείας, οι οποίοι θεωρούν ότι τα εκπτωτικά καταστήματα ή αλλιώς outlets αντέχουν σε συνθήκες κρίσης διότι κατά κύριο λόγο προσφέρουν στους καταναλωτές επώνυμα προϊόντα προηγούμενης σεζόν σε χαμηλότερες τιμές. «Τα outlets υψηλών προδιαγραφών και δη τα εκπτωτικά χωριά επωφελούνται από την οικονομική κρίση και αντιδρούν θετικά γιατί οι καταναλωτές θέλουν να αγοράσουν τις αγαπημένες τους μάρκες σε χαμηλές τιμές» αναφέρει ο κ. Γ. Κασσιμάτης, γενικός διευθυντής της ΜcΑrthurGlen Ηellas.

   

  Τα outlets στην Ελλάδα

  Ο συνολικός ετήσιος τζίρος των outlets στην Ελλάδα αγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ και δεν αφήνει ασυγκίνητους τους επιχειρηματίες που θέλουν να πάρουν ένα μερίδιο αγοράς από αυτόν τον κλάδο με τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον κ. Κασσιμάτη, «αν το εκπτωτικό χωριό στο Κτήμα Καμπά έχει αποδοχή από τους έλληνες καταναλωτές, θα ανοίξει ο δρόμος και για άλλα εκπτωτικά χωριά στην ελληνική αγορά». Η ίδια η ΜcΑrthurGlen, όπως αναφέρει ο γενικός διευθυντής της στην Ελλάδα, ενδιαφέρεται για τη δημιουργία και άλλων εκπτωτικών χωριών στην ελληνική αγορά, η οποία, όπως υποστηρίζει, «αντέχει την ύπαρξη άλλων 3-4 outlets αυτών των προδιαγραφών».

  Στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 υπήρξε έξαρση από στοκατζίδικα στην Ελλάδα, τα οποία βρίσκονταν σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, όπως Νέα Ιωνία και Καλλιθέα, με επίκεντρο την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Σμύρνη. Πριν από 11 χρόνια το Factory Οutlet στην οδό Πειραιώς άλλαξε τα δεδομένα των εκπτωτικών καταστημάτων στη χώρα μας, όπου σήμερα λειτουργούν περίπου 10 μεγάλα outlets. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, «τα νέου τύπου εκπτωτικά κέντρα θα αποτελέσουν ανταγωνιστές των εμπορικών κέντρων και πρόκειται να οδηγήσουν σε λουκέτο τα μικρά μεμονωμένα στοκατζίδικα αλλά και τα περιφερειακά εμπορικά καταστήματα» .

  Σύμφωνα με έρευνα του διεθνούς οίκου ακινήτων Colliers International, στην Πολωνία τα εκπτωτικά "χωριά" κατά τη διάρκεια της κρίσης ενίσχυσαν κατά 20% τις πωλήσεις τους σε σχέση με ένα έτος πριν.

  Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως καταγράφεται σε σχετικές εκθέσεις, τα εκπτωτικά χωριά αποτελούν Νο 1 προορισμό για τα χαμηλά εισοδήματα, γεγονός που αποτελεί την κινητήρια βάση των επενδύσεων που σχεδιάζει πλην της βρετανικής McArthurGlen η ισπανική εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Neinver.

  Μάλιστα παρά την ύφεση, η επισκεψιμότητα στα outlet centers είτε παραμένει σταθερή είτε, όπως έχει συμβεί σε πολυάριθμες χώρες, έχει αυξηθεί.

   

  ΜcΑrthurGlen

  Η ΜcΑrthurGlen είναι πολυεθνική επιχείρηση ανάπτυξης και διαχείρισης εμπορικών εκπτωτικών κέντρων στην Ευρώπη, με 19 εκπτωτικά χωριά στη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Αυστρία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στο Λουξεμβούργο και στην Ιταλία, τα οποία φιλοξενούν 750 επώνυμες εταιρείες και 2.000 καταστήματα σε 500.000 τ.μ. εμπορικών χώρων. Το εκπτωτικό χωριό στην Ελλάδα θα είναι το 20ό της εταιρείας. Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι τα κέντρα της εταιρείας στην Ευρώπη επισκέπτονται περί τα 75 εκατομμύρια καταναλωτές. Αυτή την εποχή η ΜcΑrthurGlen συνεχίζει την ανάπτυξη εκπτωτικών κέντρων στην Ευρώπη, τα οποία συνολικά καλύπτουν έκταση 100.000 τ.μ. και τα οποία υπολογίζεται να είναι έτοιμα τη διετία 2011-2012.

  Την άνοιξη του 2011 αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του το πρώτο εκπτωτικό χωριό στην Ελλάδα στα πρότυπα αντίστοιχων χώρων που υπάρχουν σε Ευρώπη και κυρίως στις ΗΠΑ.

  Η οικονομική κρίση και η γραφειοκρατία "φρέναραν" την πρόοδο υλοποίησής του, ωστόσο πλέον φαίνεται ότι το πρώτο εκπτωτικό "χωριό" της McArthurGlen στην Ελλάδα βρίσκεται στην τελική φάση. Από τις αρχές του 2010 που είχε αρχικά προγραμματισθεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του, το outlet της βρετανικής πολυεθνικής υπολογίζεται ότι θα ανοίξει τις πύλες του το δεύτερο τρίμηνο του 2011.

  Το νέο εμπορικό κέντρο στα Σπάτα, στο Κτήμα Καμπά, διαφοροποιείται σε σχέση με τα «συμβατικά» εμπορικά κέντρα σε δύο πράγματα. Το πρώτο αφορά την αρχιτεκτονική προσέγγιση καθώς το εκπτωτικό χωριό δεν αναπτύσσεται σε ύψος αλλά απλώνεται σε μια έκταση άνω των 20 στρεμμάτων σε ισόγεια και διώροφα καταστήματα και το δεύτερο σχετίζεται με τα προϊόντα, τα οποία προέρχονται από το στοκ επώνυμων εταιρειών. Συνολικά περισσότερα από 125 καταστήματα (από 50 έως 430 τ.μ.) διαφορετικών εταιρειών, τέσσερα εστιατόρια, πέντε καφετέριες και χώρος στάθμευσης για 2.000 αυτοκίνητα θα απαρτίζουν το ΜcΑrthurGlen Designer Οutlet Αthens, όπως θα ονομάζεται το χωριό, με συνολικό προβλεπόμενο τζίρο της τάξης των 100 εκατ. ευρώ.

  Παράλληλα, όπως είχε δηλώσει το 2006 σε ξένα πρακτορεία ο Claude Hargreave, development manager της McArthurGlen το βασικό πλεονέκτημα του κέντρου είναι ότι θα έχει ως target group τους τέσσερις εκατομμύρια Αθηναίους, ενώ η θέση του είναι κομβική εξαιτίας της γειτνίασής του με την Αττική Οδό.

  Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται, σύμφωνα με εκπροσώπους της εταιρείας, να φθάσει τα 100 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει περίπου 1.000 θέσεις εργασίας. Μόνο το οικόπεδο αγοράστηκε από την εταιρεία Ελλάκτωρ αντί 13,4 εκατ. ευρώ.  Στο project συμμετέχει και η Bluehouse Capital, επενδυτική εταιρεία με αντικείμενο την ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων και έργων υποδομής στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  Παράλληλα, δίπλα στο εκπτωτικό χωριό, ο βραχίονας ακινήτων του ομίλου Ελλάκτωρ, Reds κατασκευάζει εμπορικό κέντρο, του οποίου η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του είναι προμισθωμένο, μεταξύ άλλων από την αλυσίδα σουπερμάρκετ Carrefour Μαρινόπουλος, τον όμιλο καταστημάτων παιχνιδιών Jumbo, όπως και καταστήματα ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών ειδών.

  Η παρούσα αρνητική για το εμπόριο συγκυρία δεν φαίνεται να ανησυχεί τους επενδυτές και τη διοίκηση της εταιρείας, οι οποίοι θεωρούν ότι τα εκπτωτικά καταστήματα ή αλλιώς outlets αντέχουν σε συνθήκες κρίσης διότι κατά κύριο λόγο προσφέρουν στους καταναλωτές επώνυμα προϊόντα προηγούμενης σεζόν σε χαμηλότερες τιμές. «Τα outlets υψηλών προδιαγραφών και δη τα εκπτωτικά χωριά επωφελούνται από την οικονομική κρίση και αντιδρούν θετικά γιατί οι καταναλωτές θέλουν να αγοράσουν τις αγαπημένες τους μάρκες σε χαμηλές τιμές» αναφέρει ο κ. Γ. Κασσιμάτης, γενικός διευθυντής της ΜcΑrthurGlen Ηellas.

   

  Τα outlets στην Ελλάδα

  Ο συνολικός ετήσιος τζίρος των outlets στην Ελλάδα αγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ και δεν αφήνει ασυγκίνητους τους επιχειρηματίες που θέλουν να πάρουν ένα μερίδιο αγοράς από αυτόν τον κλάδο με τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον κ. Κασσιμάτη, «αν το εκπτωτικό χωριό στο Κτήμα Καμπά έχει αποδοχή από τους έλληνες καταναλωτές, θα ανοίξει ο δρόμος και για άλλα εκπτωτικά χωριά στην ελληνική αγορά». Η ίδια η ΜcΑrthurGlen, όπως αναφέρει ο γενικός διευθυντής της στην Ελλάδα, ενδιαφέρεται για τη δημιουργία και άλλων εκπτωτικών χωριών στην ελληνική αγορά, η οποία, όπως υποστηρίζει, «αντέχει την ύπαρξη άλλων 3-4 outlets αυτών των προδιαγραφών».

  Στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 υπήρξε έξαρση από στοκατζίδικα στην Ελλάδα, τα οποία βρίσκονταν σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, όπως Νέα Ιωνία και Καλλιθέα, με επίκεντρο την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Σμύρνη. Πριν από 11 χρόνια το Factory Οutlet στην οδό Πειραιώς άλλαξε τα δεδομένα των εκπτωτικών καταστημάτων στη χώρα μας, όπου σήμερα λειτουργούν περίπου 10 μεγάλα outlets. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, «τα νέου τύπου εκπτωτικά κέντρα θα αποτελέσουν ανταγωνιστές των εμπορικών κέντρων και πρόκειται να οδηγήσουν σε λουκέτο τα μικρά μεμονωμένα στοκατζίδικα αλλά και τα περιφερειακά εμπορικά καταστήματα» .

  Σύμφωνα με έρευνα του διεθνούς οίκου ακινήτων Colliers International, στην Πολωνία τα εκπτωτικά "χωριά" κατά τη διάρκεια της κρίσης ενίσχυσαν κατά 20% τις πωλήσεις τους σε σχέση με ένα έτος πριν.

  Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως καταγράφεται σε σχετικές εκθέσεις, τα εκπτωτικά χωριά αποτελούν Νο 1 προορισμό για τα χαμηλά εισοδήματα, γεγονός που αποτελεί την κινητήρια βάση των επενδύσεων που σχεδιάζει πλην της βρετανικής McArthurGlen η ισπανική εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Neinver.

  Μάλιστα παρά την ύφεση, η επισκεψιμότητα στα outlet centers είτε παραμένει σταθερή είτε, όπως έχει συμβεί σε πολυάριθμες χώρες, έχει αυξηθεί.

   

  ΜcΑrthurGlen

  Η ΜcΑrthurGlen είναι πολυεθνική επιχείρηση ανάπτυξης και διαχείρισης εμπορικών εκπτωτικών κέντρων στην Ευρώπη, με 19 εκπτωτικά χωριά στη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Αυστρία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στο Λουξεμβούργο και στην Ιταλία, τα οποία φιλοξενούν 750 επώνυμες εταιρείες και 2.000 καταστήματα σε 500.000 τ.μ. εμπορικών χώρων. Το εκπτωτικό χωριό στην Ελλάδα θα είναι το 20ό της εταιρείας. Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι τα κέντρα της εταιρείας στην Ευρώπη επισκέπτονται περί τα 75 εκατομμύρια καταναλωτές. Αυτή την εποχή η ΜcΑrthurGlen συνεχίζει την ανάπτυξη εκπτωτικών κέντρων στην Ευρώπη, τα οποία συνολικά καλύπτουν έκταση 100.000 τ.μ. και τα οποία υπολογίζεται να είναι έτοιμα τη διετία 2011-2012.

  LET'S TALK FRANCHISE