Προκηρύχτηκε ο οδηγός του νέου προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα δημοσιευμένο οδηγό, αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

 

Προϋπολογισμός

Το συνολικό ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 200 εκ. ευρώ. Το ύψος της επένδυσης των έργων θα κυμανθεί από 50.000 € έως 400.000 €.

 

Ποσοστό επιδότησης

Το ποσοστό επιχορήγησης ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και ανέρχεται για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις σε:

35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, για τις ακόλουθες περιοχές:

 • Νομούς Αττικής
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας)
 • Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων, Δωδεκανήσου)
 • Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευβοίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας)

40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, για τις ακόλουθες περιοχές:

 • Περιφέρεια Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων)
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου)
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς)
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας)
 • Περιφέρεια Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων)

45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, για τις ακόλουθες περιοχές:

 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου)
 • Περιφέρεια Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας)
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάμου)Νομούς Δυτικής Ελλάδος( Αχαϊας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας

 

Ιδιωτική Συμμετοχή

Η ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού προϋπολογισμού.

 

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι υφιστάμενες (να έχουν συσταθεί τουλάχιστον πριν την 21-12-2007) και νεοσυσταθείσες ή υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στον ελληνικό χώρο, στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές.

 

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

 

Επιλέξιμες Ενέργειες

Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή /και υπηρεσιών
 • Αύξηση της εξωστρέφειας - εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων
 • Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας
 • Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων -προϊόντων-υπηρεσιώνν
 • Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή νέων δραστηριοτήτων ανακύκλωση-αξιοποίηση απορριμμάτων, παραπροϊόντων και λοιπά
 • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία
 • Ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης κλπ

Υποβολή προτάσεων

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 29 Ιουλίου 2010 και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 μέσω των δικτυακών τόπων www.ypoian.gr, www.ggb.gr και www.antagonistikotita.gr.

LET'S TALK FRANCHISE