Η IONIOS BROKERS συνεχίζει να πρωτοπορεί. Οι δικαιοδόχοι της παρέχουν, πλέον, Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε στέγες με συνολικό κόστος για τους πελάτες τους 3,600€ ανά Kw συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, με τη μητρική εταιρεία να αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης και εγκατάστασης, προσφέροντας επιπλέον την δανειοδότηση και την ασφαλιστική κάλυψη.

LET'S TALK FRANCHISE