Η FOCUS-ON αφορά σε μια νέα επιχειρηματική πρόταση στο χώρο του internet. Το αντικείμενό σας είναι η πώληση διαφημιστικής διαδικτυακής προβολής σε επιχειρήσεις της περιοχής σας, η δημιουργία sites και γενικά η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Η μητρική εταιρεία διασφαλίζει εσάς και τους πελάτες σας με κορυφαία τεχνολογία και υποστήριξη και σας παρέχει εξαίρετα περιθώρια κέρδους, ενώ αναλαμβάνει τη πλήρη υλοποίηση των προγραμμάτων διαφήμισης και projects (π.χ. internet sites) των πελατών σας.

LET'S TALK FRANCHISE