Θες να κάνεις 2+ επιχειρήσεις που να απαιτούν τον ελάχιστο χώρο; Να χρειάζονται το μικρότερο κεφάλαιο; Να έχουν τα λιγότερα λειτουργικά έξοδα; Να είναι και μοναδικές;

Live-Shop: Χώρος 25-30 τ.μ. / Επένδυση από 15.000€ / Λειτουργικά Έξοδα 10.000€ το χρόνο / Υπηρεσίες κατασκευής ιστοσελίδων, e-λεκτρονικής μελέτης σε παιδιά και retail ψηφιακής e-κπαίδευσης σε εφήβους και ενήλικες, σε windows 7, office 2007, AutoCAD 2d, 3d, ArchiCAD, Photoshop και 3D Studio Max. Καθημερινά, οποιαδήποτε ώρα, τους εκπαιδεύεις ζωντανά, ενώ βρίσκονται στο σπίτι τους ή σε οποιοδήποτε χώρο της επιλογής τους.Τώρα, στα Live-Shop, μπορείς και κατασκευάζεις ιστοσελίδες και e-shops με το μοναδικό Site generator, εύκολα και δημιουργικά, ενώ μπορείς να ενσωματώσεις και οποιαδήποτε άλλη συναφή δραστηριότητα (service και υποστήριξη H/Y, τηλεφωνία, αναγόμωση μελανιών), εκτοξεύοντας την επιχειρηματική σου ικανότητα!

Περισσότερες Πληροφορίες

LET'S TALK FRANCHISE