Η MEDIA STROM σημείωσε άλλη μια σημαντική πρωτιά και ανεδείχθη TRUELEADER , σε έναν ετήσιο θεσμό που καθιέρωσε  ο Όμιλος ICAP,  στο πλαίσιο της έγκυρης επιχειρηματικής πληροφόρησης. Σκοπός  του θεσμού αυτού  είναι η επιθυμία ανάδειξης και δημόσιας επιβράβευσης των εταιρειών και ομίλων  που συνδυάζουν ταυτόχρονα  4 κριτήρια, τα οποία είναι μετρήσιμα  και αντικειμενικά, ήτοι:

  1. Αύξηση προσωπικού
  2. Πολύ καλό ICAP Credit Rating
  3. Μία από τις πρώτες θέσεις στον κλάδο
  4. Υψηλή κερδοφορία

Αξιολογήθηκαν συνολικά 27,000 εταιρείες και όμιλοι και μόνο οι 51 πληρούσαν ταυτόχρονα και τα  4 κριτήρια.

Οι τιμητικές διακρίσεις αλλά και η συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας στην Ελλάδα έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι όλα αυτά τα χρόνια  η MEDIA STROM λειτουργεί με κάποιες αδιαπραγμάτευτες αξίες που αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται, όπως:

  • Ήθος προσωπικό και επιχειρηματικό
  • Καινοτομία και συνεχής πρωτοπορία
  • Υψηλή Ποιότητα προϊόντων
  • Σεβασμός στον άνθρωπο & το περιβάλλον και
  • Αγάπη για τη χώρα μας
LET'S TALK FRANCHISE