Στο πλαίσιο της αναζήτησης καινοτόμων concepts και ιδεών, η FBS – Franchise Business Services παρέχει σε νέες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτυχθούν μέσω franchise την δυνατότητα ένταξής τους στο «Franchise Venture Scheme», το οποίο αφορά στην προετοιμασία του βασικού πακέτου franchise και στην δημοσιότητά του, με το ελάχιστο αρχικό κόστος των 1,800 ευρώ και με την αμοιβή της FBS προσανατολισμένη 100% στο αποτέλεσμα της αναπτυξιακής προσπάθειας, ως bonus για την ανεύρεση νέων συνεργατών και το άνοιγμα νέων καταστημάτων.

Το βασικό πακέτο προετοιμασίας και δημοσιότητας περιλαμβάνει:

 • Μελέτη σκοπιμότητας
 • Σύνταξη προδιαγραφών συστήματος franchise
 • Σύμβαση δικαιόχρησης
 • Ενημερωτικό υλικό
 • Βασική προώθηση στο περιοδικό FRANCHISE BUSINESS και στο portal Franchise.GR

Τα κριτήρια ένταξης στο «Franchise Venture Scheme» αφορούν:

 • στην ύπαρξη των θεμελιωδών συστατικών διαφοροποίησης και καινοτομίας, καθώς και
 • στην χαμηλή αναγκαία αρχική επένδυση εκ μέρους των νέων συνεργατών – δικαιοδόχων.

Η αξιολόγηση για την ένταξή σας στο «Franchise Venture Scheme 2012» λαμβάνει χώρα από επενδυτική - αναπτυξιακή επιτροπή και έχει ξεκινήσει με πιλοτικό χαρακτήρα με ισχύ μέχρι τέλος Μαρτίου 2012, με πλάνο να επαναλαμβάνεται κάθε έτος.

Η FBS – Franchise Business Services μέσω:

 • της άνω των 20 ετών εμπειρία της
 • της τεχνογνωσία της, που έχει προσδώσει τα θεμέλια γνώσης για την ανάπτυξη του franchising στη χώρα μας
 • των μέσων που έχει στην διάθεσή της για εύρεση δικαιοδόχων εκφραζόμενα κατά κύριο λόγο με το δίπτυχο «έντυπο περιοδικό και διαδικτυακή προώθηση»
 • του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών της και των γραφείων της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη (franchise) και Λάρισα (franchise)

διασφαλίζει τα εχέγγυα της επιτυχίας σας, για την στιβαρή ανάπτυξη του δικού σας δικτύου franchise.

LET'S TALK FRANCHISE