Rizos goodys everest franchiseO όμιλος Goody’s – everest αποτελεί το μεγαλύτερο όμιλο εστίασης στην Ελλάδα, στον οποίο ανήκουν μερικές από τις μεγαλύτερες & σημαντικότερες μάρκες της ελληνικής αγοράς. Ανήκει στη Vivartia, έναν από τους 3 μεγαλύτερους Ομίλους Τροφίμων και Ποτών στην Ευρώπη. Μέσω ενός επιθετικού πλάνου ανάπτυξης στο εξωτερικό, ο Όμιλος τα τελευταία χρόνια έχει εδραιώσει την παρουσία του σε περισσότερες από 10 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία και η Μ. Βρετανία. Με περισσότερους από 5.000 εργαζομένους και εξυπηρετώντας περισσότερους από 300.000 πελάτες καθημερινά σε 500 σημεία πώλησης, ο Όμιλος δραστηριοποιείται υπεύθυνα στον κλάδο εστίασης προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Με παρουσία πλέον των 40 ετών στην Ελληνική αγορά, ο Όμιλος διαθέτει 3 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής σε Αττική και Θεσσαλονίκη, συνολικής έκτασης 47.800 τμ με δυνατότητα παραγωγής 70 τόνων ημερησίως.

Αλέξανδρος Ρίζος

Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου Goody’s Everest Group

#FranchiseGR #Goodys #Everest #Vivartia

Πώς αξιολογείτε το συνεχές ενδιαφέρον των επενδυτών για τον κλάδο της Μικρής Εστίασης; Για ποιούς λόγους προσελκύονται από τον κλάδο;

Υπάρχουν άνθρωποι που αποφασίζουν να επενδύσουν τα χρήματά τους στη δημιουργία μίας νέας επιχείρησης. Αρκετοί από αυτούς στρέφονται στη Μικρή Εστίαση, αντιλαμβανόμενοι την ευκαιρία που παρέχει ο κλάδος τόσο για την κατάλληλη επένδυση των κεφαλαίων τους, όσο και για την απασχόλησή τους, εφόσον το επιθυμούν. Ο κλάδος της εστίασης στην Ελλάδα έχει ισχυρότατη παράδοση στο Franchise, ενώ η συγκεκριμένη αγορά διευρύνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Πρώτη η Goody’s, πριν από 4 δεκαετίες, εισήγαγε το Franchise στη χώρα. Η μεγάλη επιτυχία την οποία γνώρισε τα χρόνια που ακολούθησαν και ο εξαιρετικός τρόπος με τον οποίο, τόσο η Goody’s, όσο και η Everest εφάρμοσαν τη δικαιόχρηση δημιούργησαν μία θετική φήμη, που συνετέλεσε στην “απογείωση” του θεσμού της ανάπτυξης με δικαιόχρηση στον κλάδο.

Λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό κορεσμό του κλάδου, ποιές πιστεύετε ότι είναι οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής;

Αρκετοί πιστεύουν ότι ο κλάδος είναι κορεσμένος εξ’ αιτίας του φαινομένου της μεγάλης ανάπτυξης της μικρής εστίασης τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν αυτή η αντίληψη έχει βάση. Ο κορεσμός σε μία αγορά είναι το φαινόμενο το οποίο προκύπτει όταν ο όγκος των πωλήσεων ενός κλάδου έχει μεγιστοποιηθεί. Στην προκειμένη δεν θεωρώ ότι αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Αντίθετα, πιστεύω ότι οι προοπτικές για την εστίαση είναι λαμπρές, ενώ όλο περισσότεροι καταναλωτές τείνουν να αγοράζουν γεύματα, snacks, καφέ κ.λπ. εκτός σπιτιού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι πρωτοπόρες αγορές εστίασης τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ευρώπης, που παρουσιάζουν διαρκώς αυξητικούς ρυθμούς, επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται για ένα συγκυριακό ελληνικό φαινόμενο. Εξάλλου, πιστεύω ότι για να ξεπεραστεί η κρίση, αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η λήψη μέτρων, όπως ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων. Αυτά τα μέτρα θα οδηγήσουν την αγορά της εστίασης σε έναν ενάρετο κύκλο, ο οποίος θα ευνοήσει τις μεγάλες και τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις, πόσο μάλλον τις μεγάλες και ταυτόχρονα πρωτοπόρες επιχειρήσεις όπως είναι η Goody’s-Everest. Και εφόσον αναφερθήκαμε στην αγορά των ΗΠΑ, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι 7 στις 10 επιχειρήσεις του κλάδου ανήκουν σε οργανωμένα σχήματα. Κάτι τέτοιο πιστεύω ότι θα ακολουθήσει και στην Ελλάδα.

Ποιά είναι τα κύρια συστατικά επιτυχίας ενός καταστήματος;

Χρειάζεται να αναφερθούμε σε ένα μείγμα επιτυχίας το οποίο περιλαμβάνει 7 βασικά στοιχεία:

1) την κατάλληλη εμπορική θέση της επιχείρησης,

2) τη σωστή τιμολογιακή πολιτική,

3) την αποτελεσματική διαφημιστική και προωθητική στρατηγική,

4) το προϊόν/υπηρεσία, το οποίο χρειάζεται να παρουσιάζει υψηλή σχέση ποιότητας/τιμής,

5) τις διαδικασίες εκείνες που εγγυώνται την ομοιομορφία των προϊόντων και των υπηρεσιών μίας αλυσίδας

6) τη χρήση του ακινήτου με τρόπο που να αναδεικνύει την ταυτότητα της αλυσίδας, υπηρετώντας όχι μόνο την αισθητική αλλά και τις ανάγκες των καταναλωτών, πάντοτε εντός ενός εργονομικά παραγωγικού πλαισίου λειτουργίας και

7) τους ανθρώπους, οι οποίοι σε συνεργασία με το management και λαμβάνοντας την κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν να μετουσιώσουν το όραμα της εταιρίας σε πράξη.

Η Goody’s - Everest διαθέτοντας μακρά ιστορία και τεχνογνωσία στον κλάδο της εστίασης, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει με επιτυχία ένα σύστημα που εμπεριέχει όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία, ενώ η κουλτούρα και η φιλοσοφία της εταιρείας για συνεχή βελτίωση, εξέλιξη και καινοτομία είναι εμφανής σε κάθε στάδιο της διαδικασίας λειτουργίας ενός καταστήματος. Η ολιστική προσέγγιση της Goody’s-Everest αποτελεί το ισχυρό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και είναι εκείνο που της προσφέρει την αδιαφιλονίκητη ηγεσία στον κλάδο της μικρής εστίασης, την οποία και διατηρεί για 4 δεκαετίες.

Ποιά είναι τα σημεία διαφοροποίησης της επιχειρηματικής σας πρότασης;

Η επιχειρηματική πρόταση της Goody’s-Everest προς τον υποψήφιο Franchisee της μικρής εστίασης, διαφοροποιείται σε όλα τα σημεία που συνθέτουν το προαναφερόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ειδικότερα, θα ήθελα αναφερθώ σε τρεις βασικούς πυλώνες διαφοροποίησης:

  • η εταιρία μας είναι μακράν ο πλέον αξιόπιστος, μακροβιότερος, αλλά και ισχυρότερος δικαιοπάροχος στην αγορά και διαθέτει αποδεδειγμένα ανώτερη εμπειρία και εξειδίκευση στην υποστήριξη του δικαιοδόχου σε όλα τα επίπεδα, παρέχοντάς του την υψηλότερη επενδυτική ασφάλεια.

  • διαθέτοντας χαρτοφυλάκιο όχι μόνο ενός αλλά τεσσάρων ιδιαίτερα ισχυρών σημάτων (Goody’s Burger House, Everest, Flocafe Espresso Room, La Pasteria), η εταιρία μας προσφέρει επιπλέον προοπτικές στον δικαιοπάροχο, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που ανοίγονται σε μία ελκυστική περιφερειακή αγορά, αναπτύσσοντας περισσότερα του ενός καταστήματα.

  • η εταιρία λόγω του υψηλού κύκλου εργασιών της αλλά και των πολύτιμων συνεργειών που εξασφαλίζει ως μέλος του ισχυρού επιχειρηματικού ομίλου Vivartia, διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα. Ενδεικτικά αναφέρω τη μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ και την πρόσβαση σε αγορές που αναδεικνύουν την αξία των σημάτων (π.χ. εμπορικά κέντρα, πλοία, αεροδρόμια), από τα οποία ωφελείται όλο το δίκτυο των συνεργατών.

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της πρότασης franchise της εταιρείας σας;

Τα 4 βασικά σήματα του ομίλου Goody’s-Everest είναι τα εξής: Goody’s Burger House, Everest, La Pasteria και Flocafe. (Το τελευταίο προσφέρεται σε δύο εκδοχές, το Espresso Room και το Espresso Room Street, το οποίο αποτελεί μία “on the go” εκδοχή). Εξ αιτίας των διαφορών μεταξύ των μοντέλων των καταστημάτων των τεσσάρων σημάτων, διαφέρουν και τα χαρακτηριστικά των προτάσεων Franchise για κάθε ένα από αυτά. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι το κόστος κατασκευής ξεκινά από 60.000 ευρώ για ένα Flocafe Espresso Room Street, το οποίο χρειάζεται κατ’ ελάχιστον 60 m2 για να αναπτυχθεί, ενώ για ένα La Pasteria το ενδεικτικό κόστος ξεκινά από 260.000 ευρώ και χρειάζεται ακίνητο τουλάχιστον 200 μέτρων. Αναλυτικές πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι νέοι επιχειρηματίες που επιθυμούν να ανοίξουν το δικό τους κατάστημα;

Βασικότερη προϋπόθεση για την απόφαση ενός νέου επιχειρηματία να επενδύσει στο άνοιγμα ενός καταστήματος, με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise), αποτελεί η αξιοπιστία του δικαιοπαρόχου. Η αξιοπιστία αυτή συσχετίζεται με παράγοντες όπως η εμπειρία, η επιτυχία, η συνέπεια, το μέγεθος της εταιρίας, το ύφος και το ήθος, η σοβαρότητα και η ειλικρίνεια των στελεχών με τα οποία ο νέος επιχειρηματίας συνομιλεί, η διαφάνεια που διαπιστώνει, κλπ. Ο ενθουσιασμός, ο παρορμητισμός και η φαινομενική ευκολία που παρουσιάζει η συγκεκριμένη επένδυση, δεν μπορεί να είναι οι σύμβουλοι στην τελική απόφαση του νέου επενδυτή. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική και αποδεικνύεται από την άναρχη πολλές φορές ανάπτυξη που παρατηρείται στις μέρες μας, αποτέλεσμα μίας εικονικής, διαστρεβλωμένης πραγματικότητας που επικρατεί λαθεμένα στον Κλάδο της εστίασης. Η εταιρία μας εξετάζει προσεχτικά όλα τα δεδομένα στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών, καθώς δεν αποσκοπεί στη στείρα διεύρυνση των εργασιών της αλλά στη μακροπρόθεσμη και διαχρονική συνεργασία με οφέλη και για τα δύο συνεργαζόμενα μέρη.