κατοχυρωση εμπορικου σηματος

Όσο μεγαλύτερη βαρύτητα δίνουν οι επιχειρήσεις στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τους, τόσο πιο επιτυχημένες είναι. Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δίνουν βαρύτητα στα στοιχεία αυτά έχει εκτιμηθεί ότι είναι κατά 22% υψηλότερη σε σχέση με την ανάπτυξη επιχειρήσεων που δεν δίνουν προτεραιότητα σε αυτά. Το σήμα σας είναι το σύμβολο μέσω του οποίου σας αναγνωρίζουν οι πελάτες σας. Το σήμα σας σάς διακρίνει από τους ανταγωνιστές σας.

Η προστασία των δικαιωμάτων της επιχείρησης είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της, για την ομαλή της εξέλιξη και την αποφυγή προβλημάτων στο μέλλον. (Πηγή ΕUIPO).

Μπορείτε να προστατεύσετε και να αξιοποιήσετε το σήμα σας ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ

Ενημερωθείτε με λεπτομέρεια σχετικά με τα εμπορικά σήματα ΕΔΩ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ι. ΚΑΡΠΟΥΖΑΚΗ - Μ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Λ. Αλεξάνδρας & Καβάσιλα 9, Αθήνα, 11473

T (210) 64 31 315

F (210) 64 31 316

  • Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάθεση σημάτων στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων ηλεκτρονικά ή με αυτοπρόσωπη παρουσία. Αναλαμβάνει συγκεκριμένα τον έλεγχο του σήματος (διακριτική δύναμη αυτού, πρόσκρουση σε προγενέστερα εθνικά, κοινοτικά, διεθνή σήματα) και όλη τη διαδικασία κατάθεσης αυτού με την προετοιμασία των απαραιτήτων εγγράφων.

  • Δεν είναι σπάνιο ορισμένες επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν ένα όνομα και όταν επιχειρήσουν να το κατοχυρώσουν, να ανακαλύψουν ότι προσκρούει σε προγενέστερο σήμα. Το Γραφείο μας καλύπτει και αυτές τις περιπτώσεις. Σας δίνει συμβουλές για να μπορέσετε να ξεπεράσετε τον σκόπελο αυτό και να κατοχυρώσετε το σήμα σας.

  • Η κατοχύρωση σε κοινοτικό επίπεδο επιτρέπει την ευρύτερη προστασία και την ασφαλή ανάπτυξη της επιχείρησής σας και στοκ εξωτερικό. Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την κατοχύρωση του σήματός σας με ηλεκτρονικό τρόπο, που σας επιτρέπει την εξοικονόμηση δαπανών (μικρότερο τέλος καταχώρισης).

  • Το Γραφείο μας διαθέτει διεθνείς συνεργασίες, που επιτρέπουν την κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σας σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για επιλεγμένους συνεργάτες, που έχουν αξιολογηθεί με βάση την κατάρτισή τους, την αξιοπιστία τους, την αποδοτικότητά τους αλλά και τις σωστές τιμές. Ακόμα και σε χώρες απόμακρες και άγνωστες, το γραφείο μας διαθέτει συνεργασίες που θα σας επιτρέψουν την ασφαλή και χωρίς επιφυλάξεις κατοχύρωση των δικαιωμάτων σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1000 characters left
No Internet Connection