ΒΡΑΒΕΙΑ FRANCHISE

Τα ΒΡΑΒΕΙΑ FRANCHISE, το κορυφαίο γεγονός του franchising, ολοκλήρωσαν τις συμμετοχές τους για τη νέα διοργάνωση, με την διαδικασία ανάδειξης να ξεκίνησε, με την συμμετοχή των πλέον καταξιωμένων αλυσίδων franchise, καθώς και των νέων καινοτόμων concepts. Γνωρίστε τις αλυσίδες franchise που διεκδικούν την ανάδειξή τους στην ενότητα "Οργάνωση & Αποτελεσματικότητα"...

BEST USE OF TECHNOLOGY

Αξιολογείται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (πληροφορική, διαδίκτυο κ.ο.κ.) με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση / υποστήριξη του δικτύου franchise.

ALTEREGO

FUNKY BUDDHA

GERMANOS

GOODYS BURGER HOUSE

OK! ANY TIME

TELEPHONE PLUS

ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ

BEST LOGISTICS STRATEGY

Αξιολογούνται οι οργανωτικές δομές, οι διαδικασίες, η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων management στη διοίκηση, λειτουργία και υποστήριξη των δικτύων franchise.

DUST & CREAM

FUNKY BUDDHA

GERMANOS

LEONIDAS

OK! ANY TIME

SEVEN BIG TIME ENTERTAINMENT

BEST INTERNAL ORGANIZATION

Αξιολογούνται οι οργανωτικές δομές, οι διαδικασίες, η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων management στη διοίκηση, λειτουργία και υποστήριξη των δικτύων franchise.

ALTEREGO

ALTERLIFE

COFFEE LAB

FUNKY BUDDHA

GERMANOS

LANGANO

LEONIDAS

POTATO KING

ΒΕΝΕΤΗΣ

ΠΙ & ΦΙ

BEST FRANCHISE WORKPLACE

Αξιολογούνται πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και στην κατάρτιση, στην ενεργό συμμετοχή, στις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού, στις κεντρικές υπηρεσίες και στο δίκτυο franchise.

ALTEREGO

FUNKY BUDDHA

LANGANO

LEONIDAS

NOBACCO

SEVEN BIG TIME ENTERTAINMENT

SO EASY

TELEPHONE PLUS

ΒΕΝΕΤΗΣ

ΠΙ & ΦΙ

Αναδείξτε τις καλύτερες αλυσίδες franchise ΕΔΩ

Τα ΒΡΑΒΕΙΑ FRANCHISE αναδεικνύουν τις επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει το franchise ως κύρια στρατηγική ανάπτυξης και των ανθρώπων που ηγούνται της ανάπτυξης του κλάδου, δίνοντας ώθηση στα οράματα όλων των επιχειρηματιών του κλάδου και συνεισφέροντας στην διάδοση του franchising.