ΙΚΕΑ Βάρνα Βουλγαρίας

Ο όμιλος Fourlis προχώρησε σε σύναψη συμφωνίας για τη λειτουργία του πρώτου καταστήματος ΙΚΕΑ μεσαίου μεγέθους στην πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας.

Το κατάστημα θα ανοίξει το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και θα είναι μεγέθους 8.000 τ.μ. Πρόκειται για το πρώτο, από το δίκτυο καταστημάτων της νέας φιλοσοφίας μεσαίου και μικρού μεγέθους, που σκοπεύει να αναπτύξει ο όμιλος Fourlis.

Με βάση το πλάνο ανάπτυξης στις τρεις χώρες που ο όμιλος Fourlis λειτουργεί τα καταστήματα ΙΚΕΑ, θα ανοίξουν 5 καταστήματα ΙΚΕΑ μεσαίου μεγέθους 5.000-12.000 τ.μ.και 10 καταστήματα μικρού μεγέθους 1.000 –2.000 τ.μ την επόμενη πενταετία.