ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ( FRANCHISING)

Το σεμινάριο «Εμπορικά και Νομικά Ζητήματα της Δικαιόχρησης» του κολλεγίου BCA με εισηγητή τον Δρ. Σωτήρη Κ. Γιαννακάκη έχει σκοπό την διεξοδική παρουσίαση των βασικών εννοιών του franchising.

Οι μεγάλες χρηματοοικονομικές αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια διεθνώς, έχουν ωθήσει τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν λύσεις είτε επιβίωσης, είτε αύξησης του μεριδίου στις αγορές που δραστηριοποιούνται, είτε διείσδυσης σε ξένες αγορές. Οι εν λόγω ανάγκες της σύγχρονης οικονομικής ζωής έχουν συντελέσει στη δημιουργία συστημάτων διανομής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία από νομική άποψη δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν στους παραδοσιακούς γνωστούς τύπους διανομής, όπως της εμπορικής αντιπροσωπείας, παραγγελίας και πρακτορείας. Μία από τις πλέον σύγχρονες αλλά και σύνθετες μεθόδους επιχειρηματικής συνεργασίας που εφαρμόζεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια από πολλές επιχειρήσεις και στη χώρα μας είναι η μέθοδος της Δικαιόχρησης (Franchising).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, δικαιοπαρόχους, δικαιοδόχους, δικηγόρους, επιχειρηματίες αλλά και στο ευρύ κοινό. Η εμπειρία στο franchising δεν είναι απαραίτητη.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1000 characters left
No Internet Connection