μικρή λιανική

Οι συνθήκες είναι σήμερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη του franchising στη μικρή λιανική, καθώς δεν προβλέπεται να ανεβούν οι τιμές των ακινήτων και οι προμηθευτές εντάσσουν στα πλάνα τους τα ανεξάρτητα συστήματα δικαιόχρησης, πέρα από τις υφιστάμενες δομές της οργανωμένης λιανικής και χονδρικής.

Η αντιμετώπιση των προκλήσεων για τις αλυσίδες franchise είναι καθοριστικές τόσο για την διατήρηση του τζίρου τους, όσο και για την αύξησή του:

  • εκσυγχρονισμό συστημάτων εφοδιαστικής

  • ενίσχυση e-commerce

  • αξιοποόιηση της τάσης του convenience

  • ενίσχυση του brand

  • διαφοροποίηση της συνολικής στρατηγικής και προδιαγραφών λειτουργίας μικρού και μεγάλου καταστήματος με όριο τα 400 τ.μ.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του franchising προσφέρει διέξοδο στο μικρό λιανοπωλητή, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιβιώσει  ανεξάρτητα, βάση πλαφόν κιβωτίων και τζίρου και μη δυνάμενος να προσφέρει brand, σοβαρές προσφορές με την υποστήριξη προμηθευτών, και με διαθέτοντας οργανωτικές διαδικασίες και διαφημιστική υποστήριξη.

No Internet Connection