WiZION group COVID-19

Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από πολύ συχνότερες αλλαγές και ανακατατάξεις σε σχέση με το παρελθόν και ταυτόχρονα με πολύ μικρότερη διάρκεια ζωής, διαμορφώνοντας ένα διαφορετικό αναγκαίο πλαίσιο δράσης για κάθε επιχειρηματική οντότητα.

Οι πιθανότητες να αντιμετωπίσουμε απρόσμενα, απρόβλεπτα και πρωτόγνωρα γεγονότα είναι αυξημένες, καθώς η αγορά μεταλλάσεται διαρκώς και δεν ερμηνεύουμε με διορατικότητα τα σημάδια που μας αποκαλύπτονται, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τους «μαύρους κύκνους» του Νασίμ Νίκολας Ταλέμπ.

Σήμερα, η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση, η οποία θεωρητικά δεν χαρακτηρίζεται ως «μαύρος κύκνος», καθώς από τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλούσε τις κυβερνήσεις να προετοιμαστούν για τον κίνδυνο πανδημιών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν χάος στην παγκόσμια οικονομία, σε συνέχεια των H1N1, Έμπολα και SARS. Όπως και με την πιστωτική κρίση του 2008, που παρά τα ανησυχητικά σημάδια, κανείς δεν την προέβλεψε, έτσι και τώρα - και ίσως πολύ πιο έντονα - κανείς μας δεν ήταν προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει όχι μόνο το lockdown, αλλά και τις αλλαγές που φέρνει η παρούσα κρίση στις καταναλωτικές συνήθειες.

Η εξάπλωση του COVID-19 επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία και διαμορφώνει μια νέα οικονομική ύφεση, με κύριο χαρακτηριστικό  πρωτόγνωρη αβεβαιότητα και αστάθεια. Η καταναλωτική συμπεριφορά αναμένεται να αλλάξει τόσο αναφορικά με το μίγμα της καταναλωτικής δαπάνης, όσο και με τον τρόπο εξυπηρέτησης. Η παγκόσμια δυναμικότητα παραγωγής, η εφοδιαστική αλυσίδα, οι συνθήκες και όροι εργασίας, ο ρόλος των κυβερνήσεων, οι χρηματαγορές, το παγκόσμιο εμπόριο, οι νομικές υποχρεώσεις και οι επιχειρηματικές συμβάσεις επηρεάζονται ιδιαίτερα έντονα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να σχεδιάσουν και να οργανώσουν την επόμενη ημέρα, ώστε να θωρακιστούν από τις επερχόμενες αλλαγές και γιατί όχι να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες, με το franchising να αποτελεί την πλέον ασφαλή επιλογή, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης μιας διορατικής διοίκησης που διαθέτει δέσμευση και ικανότητες.

Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να σχεδιάσουν μια νέα στρατηγική, και αφού αναλύσουν τις νέες συνθήκες της αγοράς και εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, να καταστρώσουν ένα αναλυτικό πλάνο δράσης, ώστε να προσαρμοστούν στην κρίση και - γιατί όχι - να αξιοποιήσουν μέσω καινοτομίας και διορατικότητας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο και στο 2106540681 για να μάθετε πως μπορεί να σας υποστηρίξει η WiZION group ώστε να αντεπεξέλθετε στην αβεβαιότητα και στις αλλαγές της αγοράς που προκαλεί η υγειονομική κρίση του COVID-19.

Η υπηρεσία SAVE & DEPLOY αφορά σε συγκεκριμένη μέθοδο αναδιάταξης των επιχειρηματικών διεργασιών με στόχο την α/. δραστική περικοπή εξόδων και β/. την αύξηση της ρευστότητας, διατηρώντας (i) την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και δημιουργώντας (ii) παράλληλα νέα κανάλια ανάπτυξης και βασίζεται σε 4 τομείς δράσης.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία διακρίνουμε τρία στάδια συμπεριφοράς των επιχειρήσεων εν μέσω κρίσης:

ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • ­Γενική ύφεση της αγοράς.

 • ­Σημαντική εξασθένιση πωλήσεων σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς, π.χ. σε luxury προϊόντα ή σε target groups με χαμηλή αγοραστική δύναμη.

 • ­Σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.

 • ­Αναβολή επενδύσεων.

 • ­Πτώση Κύκλου Εργασιών: 20%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • ­Πάγωμα προσλήψεων.

 • ­Περικοπή διαφημιστικής προβολής.

 • ­Επανεξέταση συνεργασιών με προμηθευτές και συνεργάτες.

 • ­Αναζήτηση για φθηνότερες αγορές α' υλών και εμπορευμάτων.

 • ­Διερεύνηση δυνατοτήτων outsourcing.

 • ­Προσφορές σε προϊόντα.

ΔΟΝΗΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • ­Μείωση καταναλωτικής δύναμης.

 • ­Υποχώρηση όλων των τμημάτων της αγοράς.

 • ­Κατάρρευση βασικών πελατών, προμηθευτών, αλλά και ανταγωνισμού.

 • ­Εκτόξευση επισφαλειών.

 • ­Πάγωμα επενδύσεων.

 • ­Πτώση Κύκλου Εργασιών: 40%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • ­Πάγωμα υλοποίησης νέων projects.

 • ­Διακοπή εργασιών R&D.

 • ­Μείωση ωραρίων.

 • ­Προσωρινές άδειες προσωπικού.

 • Τηλεργασία.

 • ­Μειώσεις μισθών.

 • ­Πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.

 • ­Μείωση τιμών λιανικής.

 • ­Αναζήτηση διεξόδου στο διαδίκτυο.

ΕΚΡΗΞΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • ­Εξασθένιση καταναλωτικής δύναμης.

 • ­Αποδυνάμωση καταναλωτικής πίστης.

 • ­Σφοδρή υποχώρηση παραδοσιακών παιχτών από την αγορά.

 • ­Ολοκληρωτική κατάρρευση κλάδων.

 • ­Πτώση Κύκλου Εργασιών: 60%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • ­Καθοριστικές ενέργειες βελτίωσης της ρευστότητας.

 • ­Πώληση παγίων.

 • ­Σημαντική μείωση προσωπικού.

 • ­Αδυναμία κάλυψης λειτουργικών δαπανών.

 • ­Αρνητικά cash flows.

 • ­Ένταξη σε διαδικασίες πτωχευτικού δικαίου.

 • ­Αναζήτηση εξωστρέφειας και άλλων καναλιών πωλήσεων.

SAVE & DEPLOY

Η υπηρεσία SAVE & DEPLOY αφορά σε συγκεκριμένη μέθοδο αναδιάταξης των επιχειρησιακών διεργασιών με στόχο την δραστική περικοπή εξόδων και την αύξηση της ρευστότητας, διατηρώντας την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και δημιουργώντας παράλληλα νέα κανάλια ανάπτυξης και βασίζεται σε 4 τομείς δράσης.

ΣΥΜΠΙΕΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟΔΑ

Ενδεικτικά:

 • Μείωση κόστους προσωπικού, εκ περιτροπής εργασία, τηλεργασία

 • ­Άμεσες προωθητικές ενέργειες

 • ­Κόστη τηλεπικοινωνιών και ενέργειας

 • ­Κόστη μεταφοράς και αποθήκευσης - logistics

 • ­Υπηρεσίες τρίτων - outsourcing

 • ­Επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών μισθώσεων, προμηθευτών κ.λπ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ενδεικτικά:

 • ­Franchise

 • e-commerce

 • ­Outsourcing

 • ­3PL

 • ­Συμπληρωματικό δίκτυο πωλήσεων με αμοιβές βάση bonus.

 • ­Νέοι προμηθευτές

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Ενδεικτικά:

 • ­Συστήματα αύξησης της παραγωγικότητας

 • ­Διαχείριση παγίων

 • ­Εμπορική πολιτική

 • ­Διαχείριση αποθεμάτων

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΛΙΤΕΣ ΔΟΜΕΣ

Ενδεικτικά:

 • ­Ανασχεδιασμός οργανωτικών δομών

 • ­Αυτοματοποίηση

 • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών

Επικοινωνήστε μαζί μας στο και στο 2106540681 για να μάθετε πως μπορεί να σας υποστηρίξει η WiZION group ώστε να αντεπεξέλθετε στην αβεβαιότητα και στις αλλαγές της αγοράς που προκαλεί η υγειονομική κρίση του COVID-19.

Η WiZION group με εξειδίκευση στο franchising από το 1998, συνεισφέροντας καταλυτικά στην ανάπτυξη των πλέον καταξιωμένων brands και των ταχύτερα αναπτυσσόμενων αλυσίδων, εκδίδει το FRANCHISE BUSINESS – το Νο1 περιοδικό στην Ελλάδα, διαχειρίζεται το Franchise.GR – Νο1 σε όλες τις search engines και ranking sites, το Franchising.GR – Κορυφαία πλατφόρμα αναζήτησης franchise και το Franchise-Business.gr – Νο1 ψηφιακή πλατφόρμα για το franchise στο facebook, διοργανώνει από το 2008 τα ΒΡΑΒΕΙΑ FRANCHISE, έχει ιδρύσει το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE, προετοιμάζει και αναπτύσσει αλυσίδες franchise μέσω της συμβουλευτικής FBS – Franchise Business Services.