ΣΕΒ

Την ανάγκη για την εφαρμογή «ρηξικέλευθων πολιτικών» με στόχο την επανεκκίνηση της οικονομίας επισημαίνει για μία ακόμη φορά ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στο εβδομαδιαίο δελτίο για την οικονομία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα (15 Απριλίου).

Στο οικονομικό δελτίο του ο ΣΕΒ τονίζει ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που προβλέπει ύφεση κατά -10% το 2020, αύξηση της ανεργίας σε 22,3% από 16,4% (Ιαν. 2020) και διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε 6,5% του ΑΕΠ από 2,1% το 2019 για την Ελλάδα.

«Εκτιμάται ότι τα μέτρα που έχει ανακοινώσει και εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση, θα προφυλάξουν την ελληνική οικονομία σε κάποιο βαθμό από την πραγματοποίηση των ακραίων εκτιμήσεων του ΔΝΤ, παρόλο που η αβεβαιότητα όσον αφορά στις προβλέψεις είναι εξαιρετικά μεγάλη λόγω της ιδιαιτερότητας του φαινομένου. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις προβλέψεις του ΔΝΤ, και να ενισχύσει τα μέτρα για την αποτροπή του σεναρίου εξαιρετικά υψηλής ύφεσης», σημειώνει ο ΣΕΒ.

Στο οικονομικό δελτίο επισημαίνεται επίσης η ανάγκη »η επανεκκίνηση της οικονομίας να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα και δυναμικότερα» και ζητά αύξηση των επενδύσεων και συνέχιση και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των αποκρατικοποιήσεων, υπενθυμίζοντας τις προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει:

  • Η επανεκκίνηση της οικονομίας να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα και δυναμικότερα, πάντοτε με τα κατάλληλα υγειονομικά πρωτόκολλα.

  • Συνέχιση και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των αποκρατικοποιήσεων με στόχο την συνολική μεταρρυθμιστική μεταμόρφωση της χώρας (Total Reform) εντός του 2020.

  • Ο παραγωγικός ιστός της χώρας και η απασχόληση να προστατευθούν με οριζόντια αντισταθμιστικά μέτρα, που θα ισχύσουν για το 2020..

  • Αύξηση επενδύσεων με ιδιαίτερη έμφαση σε δημόσιες επενδύσεις, και έργα υποδομών, με μηχανισμούς ταχείας υλοποίησης.

  • Διαφύλαξη της συνέπειας στην τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων.

  • Στοχευμένες διεκδικήσεις από τα Ευρωπαϊκά ταμεία, με δεδομένο ότι η χώρα μας είναι η περισσότερο ευάλωτη χώρα στην Ευρώπη.

  • Στήριξη της κοινωνικής συνοχής κατά την διάρκεια της επανεκκίνησης της οικονομίας.