Α. Γεωργιάδης

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδης παρουσίασε σήμερα, κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, το νομοσχέδιο περί σύστασης της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς, με στόχο «την ουσιαστική μεταρρύθμιση των δομών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος στο εμπόριο».

Όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση «ήδη από τον Ιούλιο του 2019 έως σήμερα, με τη νέα πολιτική της κυβέρνησης για την πάταξη του παράνομου εμπορίου, έχουν πραγματοποιηθεί 15.288 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί ως απομιμητικά προϊόντα 142.060 τεμάχια και έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 842.700 ευρώ. Τα ποσοστά παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη χρονιά: στους ελέγχους 372%, στις κατασχέσεις 644% και στα πρόστιμα 138%. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους: το παρεμπόριο ελέγχεται και περιορίζεται ενώ το νόμιμο εμπόριο προστατεύεται».

Η σύσταση και η θεσμική ενίσχυση της προτεινόμενης δομής (Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς), «έχει υιοθετήσει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στην οργάνωση και λειτουργία, ενοποιεί υπάρχουσες εσωτερικές δομές σε μία, επιφορτίζεται με την αντιμετώπιση του παραεμπορίου ως κύρια Εθνική Αρχή υπό το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενισχύει την επιχειρησιακή και κατασταλτική δράση του ελεγκτικού μηχανισμού μέσα από τη διυπηρεσιακή συνεργασία με τα σώματα ασφαλείας, ενεργεί οριζόντια σε όλο τον κύκλο «ζωής» των προϊόντων και υπηρεσιών και εξοικονομεί πόρους από άλλες κρατικές υπηρεσίες».

Στο νομοσχέδιο επίσης προβλέπεται η σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, τόνισε ότι η υγειονομική κρίση του κορονοϊού ανέδειξε την ανάγκη «η χώρα να αποκτήσει συγκροτημένη βιομηχανική πολιτική. Και τώρα ανοίγει και η ευρωπαϊκή συζήτηση για την ανάγκη να επανακτήσει η Ευρώπη αυτάρκεια σε κρίσιμους τομείς, όπως της δημόσιας υγείας». Όπως σημείωσε, «η εμπειρία της παραγωγής αντισηπτικού και χειρουργικών μασκών υψηλής ποιότητας δείχνει ότι ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα ανταποκρίθηκε πολύ γρήγορα».

ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ; (x)
1000 χαρακτήρες αριστερά
No Internet Connection