ΕΣΠΑ

Δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις. Σκοπός του προγράμματος Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30.11.2020.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες για να συμμετέχουν θα πρέπει να:

έχουν κάνει έναρξη πριν από 1/1/2017,

διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης,

έχουν δύο (2) τουλάχιστον άτομα προσωπικό το 2019.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€. Η Δημόσια Επιχορήγηση κυμαίνεται σε ποσοστό 50%-65% (ανάλογα με την εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης).

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της.

 • Μεταφορικά Μέσα

 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας / προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.

 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.

 • Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού).

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

 • Ψηφιακή Προβολή

Ποιες Επιχειρήσεις είναι Επιλέξιμες

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

 • Στο Τομέα της Μεταποίησης (Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτοποιία, Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, Κατασκευή ειδών ένδυσης, Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών, Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων, Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων, Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων, Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες, Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, Παραγωγή βασικών μετάλλων, Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, Κατασκευή επίπλων, κλπ

 • Στην Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

 • Στη Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών

 • Κατασκευαστικές εταιρείες

 • Μηχανικοί

 • Χονδρικό Εμπόριο

 • Εκδοτικοί Οίκοι

 • Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση (Σινεμά, Θέατρα)

 • Εταιρείες πληροφορικής

 • Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

 • Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

 • Ιατροί

 • Κλινικές

 • Κομμωτήρια και Κέντρα Αισθητικής

 • Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών όπως Υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών και μοκετών, Υπηρεσίες πλυσίματος ρούχων, Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες