Χρήστος Σταϊκούρας

Στο νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», που θα εισαχθεί το βράδυ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προς ψήφιση και με το οποίο επιδοτούνται για 9 μήνες όλα τα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια με υποθήκη στην κύρια κατοικία, όλων όσων επλήγησαν από τον κορονοϊό, αναφέρθηκε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, από το βήμα της Βουλής.

Σε αυτό εντάσσονται:

 • Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους

 • Φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους

 • Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους (μειωμένος ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το 2ο τρίμηνο 2020 σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2019)

 • Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής

 • Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

 • Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

Για όλες αυτές τις κατηγορίες πληγέντων παρέχεται επιδότηση, τόσο για τα εξυπηρετούμενα όσο και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Αναλυτικότερα:

Α. Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια: Επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 90% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 80% το 2ο τρίμηνο και κατά 70% το 3ο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις, δηλαδή τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είναι:

 • η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ

 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα

 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 57.000 ευρώ

 • οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ

 • η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ.

Β. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα: Επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 80% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 70% το 2ο τρίμηνο και κατά 60% το 3ο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις, δηλαδή τα κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ

 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ

 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 45.000 ευρώ

 • οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ

 • η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

Γ. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί και οδηγούνται σε πλειστηριασμό, με σκοπό να αποτραπεί αυτός: Επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 60% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 50% το 2ο τρίμηνο και κατά 30% το 3ο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις:

 • η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ

 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ

 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 36.000 ευρώ

 • οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ

 • η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ.

Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει την 1η Αυγούστου και θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.