εσπα franchise

Η αθέμιτη μεταχείριση του franchising στο πλαίσιο του νέου προγράμματος ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 προκαλεί για αλλη μια φορά την αγανάκτηση του κλάδου, που διερευνά πλέον την προσφυγή του στα διοικητικά δικαστήρια.

Η ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, εξαιρεί το franchising, όπως ρητά αναφέρει ο κανονισμός του προγράμματος:

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

  • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)».

Αν και πριν το καλοκαίρι, στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού του ΕΣΠΑ, είχε αναφερθεί ότι εξετάζεται να ενταχθούν στην «ομπρέλα» του ΕΣΠΑ και κλάδοι όπως το franchise, τελικά και πάλι το franchise παραμένει εκτός επιδοτήσεων.

Δηλαδή, μια μικρή επιχείρηση καφέ, ένα εστιατόριο, ένα γυμναστήριο, ένα κατάστημα λιανικής επειδή αποφάσισε να ενταχθεί σε ένα δίκτυο franchise με στόχο να έχει ένα αναγνωρίσιμο όνομα, μια διαρκή υποστήριξη, καλύτερες αγορές λόγω οικονομιών κλίμακος και παράλληλα επειδή συναλλάσσεται με μια σοβαρή εταιρεία (τον franchisor) που δεν υπάρχει περίπτωση να μην τιμολογήσει τα προϊόντα που το προμηθεύει και επειδή συνήθως καταβάλλει ποσοστό επί του τζίρου του ως royalties για την υποστήριξη που λαμβάνει και ως εκ τούτου δεν διανοείται να μην εκδόσει αποδείξεις λιανικής, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της οικονομίας περισσότερο από τις συνηθισμένες πρακτικές της αγοράς, έχει να ανταγωνισθεί ΑΘΕΜΙΤΑ και εις βάρος του την άλλη μικρή ανταγωνιστική, γειτονική επιχείρηση που ίσως λειτουργεί σε συνθήκες "αντάρτικου" αναφορικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις της.

Αν μη τι άλλο, οι επιχειρήσεις franchise ξεπερνούν τις 15,000 και συντηρούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, παράγοντας κέρδη, καθώς από τα επίσημα στατιστικά η "θνησιμότητά" τους είναι δέκα φορές μικρότερη από το μέσο όρο της αγοράς και αυτό επειδή λειτουργούν οργανωμένα και υποστηριζόμενες κεντρικά, χωρίς τις μητρικές εταιρείες να έχουν εξουσία διοίκησης και να μετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

Επειδή λοιπόν, οι επιχειρήσεις franchise λειτουργούν οργανωμένα, κάνουν κεντρικές αγορές, κεντρική διαφήμιση, εκπαιδεύονται, εξελίσσονται, βελτιώνονται δεν έχουν ανάγκη υποστήριξης;

Επειδή οι επιχειρήσεις franchise επιβιώνουν και δεν απολύουν προσωπικό, δεν δημιουργούν τρύπες στο βαρέλι της οικονομίας και δεν πτωχεύουν αφήνοντας απλήρωτους προμηθευτές και εργαζόμενους δεν έχουν ανάγκη υποστήριξης;

Από το 2009, όταν δόθηκε στον κλάδο ένα κονδύλι των 50 εκατ. ευρώ, το franchising έχει αποκλειστεί παντελώς από όλες τις επιδοτήσεις, παρά την προσπάθεια των συλλογικών φορέων, όπου η αντιμετώπιση από όλους τους αρμοδίους των εκάστοτε κυβερνήσεων, μετά και πριν το 2009, ήταν ακριβώς η ίδια - πλήρη αδιαφορία!

Θεωρητικά και μόνο, ο αποκλεισμός τεκμηριώνεται επειδή ο franchisee θεωρείται συνδεδεμένη επιχείρηση με τον franchisor, μια υπόθεση που δεν ισχύει αφού μεγάλο ποσοστό των franchisees είναι προσωπικές εταιρείες, αλλά και οι υπόλοιπες ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και ΕΠΕ δεν είναι ανώνυμες και τα καταστατικά τους είναι στην διάθεση των ελεγκτών του ΕΣΠΑ!

Καλούμε, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο για την επιχειρηματικότητα και την οικονομία της χώρας, να περιγραφούν με σαφήνεια και με επαγγελματισμό στους κανονισμούς των προγραμμάτων ενίσχυσης του ΕΣΠΑ, αυτό που θεωρούν οι αρμόδιοι ως κανόνα αποκλεισμού και όχι να εξαιρεί ένα ολόκληρο κλάδο, από αμέλεια ή διάθεση αποφυγής σκέψης και ενημέρωσης.