Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου

H Ευρωβουλευτής Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου απεύθυνε ερώτημα σχετικά με αν το κανονιστικό πλαίσιο της ΕE θέτει θέμα αποκλεισμού του franchise!

Σε συνέχεια των μέτρων που θεσπίζονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην Ελλάδα προέβη στην ενεργοποίηση δράσεων, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020. Ένα νέο πρόγραμμα με την ονομασία «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19» θα παρέχει με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης σημαντική στήριξη στις Μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας.

Σύμφωνα με την από 20.10.2020 ερώτηση του Έλληνα Βουλευτή, κ. Βασίλη Σπανάκη προς την Ελληνική Βουλή από το παραπάνω πρόγραμμα εξαιρούνται όλες οι Μικρές επιχειρήσεις που ανήκουν σε δίκτυα franchise.

Η εξαίρεση αυτή δεν αιτιολογείται και είναι αντίθετη στους κανόνες της ίσης ευκαιρίας και του υγιούς ανταγωνισμού, καθώς οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται ως Μικρές ή Πολύ Μικρές βάσει καθορισμένων κριτηρίων, ασκούν δραστηριότητα που συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ με τους δικαιούχους, έχουν ξεχωριστό ΑΦΜ και ανήκουν αποδεδειγμένα στους πληττόμενους επιχειρηματικούς κλάδους.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε: Τίθεται από το κανονιστικό πλαίσιο της ΕE κάποιος γενικός αποκλεισμός από τα προγράμματα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τις Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν σε δίκτυα franchise παρόλο που πληρούν τα θεσπισμένα κριτήρια και είναι αυτόνομες νομικές οντότητες με ξεχωριστό ΑΦΜ;