Covid-19

Οι ηγέτες των επιχειρήσεων και οι εργαζόμενοι βλέπουν διαφορετικά το μέλλον της εργασίας στη μετά Covid-19 εποχή, με τα ηγετικά στελέχη να εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξα από τους εργαζόμενους και ειδικά τους τους νεοεισερχόμενους αλλά και τις γυναίκες να είναι λιγότερο αισιόδοξες από τους άνδρες.

Καθώς οι οργανισμοί προετοιμάζονται για νέους τρόπους εργασίας και καθορίζουν τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές τους μετά την εμφάνιση του Covid-19, φαίνεται ότι υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των ηγετών των επιχειρήσεων και των εργαζομένων όσον αφορά στον κόσμο της εργασίας μετά την πανδημία.

H μελέτη του Adecco Group Foundation με θέμα «Future of Work post-COVID: Bridging divides for shared prosperity», η οποία συμπληρώνει την έρευνα του Ομίλου, Reset Normal, που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι σε δείγμα 8.000 ατόμων, δείχνει χάσμα στις απόψεις των συμμετεχόντων σε ορισμένα κρίσιμα θέματα τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την απομακρυσμένη εργασία, τη βιωσιμότητα και τις δεξιότητες.

Οι ηγέτες των επιχειρήσεων είναι πιο αισιόδοξοι από τους εργαζομένους σχετικά με τις θετικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στο μελλοντικό κόσμο της εργασίας ενώ την ίδια στιγμή οι ηγέτες προβλέπουν μια αυξητική τάση προς την απομακρυσμένη εργασία και οι εργαζόμενοι αναμένουν την επικράτηση πιο ευέλικτων προγραμμάτων εργασίας και ενός υβριδικού μοντέλου που θα συνδυάζει την απομακρυσμένη εργασία με την εργασία στο γραφείο.

Η επιχειρησιακή βιωσιμότητα είναι προτεραιότητα για τους ηγέτες και λιγότερο για τους εργαζομένους, ενώ οι τελευταίοι έχουν περισσότερες ανησυχίες για την ευημερία και ασφάλειά τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Αναφορικά με τις δεξιότητες τεχνολογίας αιχμής, χαρακτηρίζονται ως πολύ σημαντικές τόσο από τους ηγέτες όσο και από τους εργαζόμενους, αλλά οι απόψεις των δύο πλευρών διαφέρουν ως προς τα πλεονεκτήματα των soft-skills, όπως η ανθεκτικότητα και η συναισθηματική νοημοσύνη, τις οποίες οι εργαζόμενοι δεν τοποθετούν το ίδιο υψηλά ως προς τη σημασία τους, όπως τα ηγετικά στελέχη

Σύμφωνα με την έρευνα, το 43% των ηγετικών στελεχών των επιχειρήσεων αναμένουν έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο μετά την πανδημία, ενώ στους εργαζομένους το ποσοστό που δηλώνει αισιόδοξο πέφτει στο 35%. Οι εργαζόμενοι ηλικίας 41-50 ετών, μέλη της Generation X, είναι λιγότερο αισιόδοξοι σχετικά με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους προοπτικές. Πιστεύουν πως έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να δεχθούν νέες επαγγελματικές προτάσεις.

Η ομάδα εργαζομένων ηλικίας 18-30 ετών, που αποτελείται από τη Γενιά Z και τους νεότερους εκπροσώπους των millennials, νιώθουν επίσης πως βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Επιπλέον, οι γυναίκες είναι λιγότερο αισιόδοξες από τους άνδρες, μιας και το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των φύλων στην ποιότητα και το είδος των θέσεων εργασίας αλλά και στα μισθολογικά επίπεδα, τις καθιστά πιο ευάλωτες.

Οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι εταιρείες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις ανάγκες των ανθρώπων τους, προσφέροντας εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες, ασφάλεια στον χώρο εργασίας με την εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων υγιεινής, και παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού για εξ αποστάσεως εργασία. Παράλληλα, ένα άλλο σημαντικό σημείο που αναδεικνύει η έρευνα είναι ότι οι εργαζόμενοι επιθυμούν δικλείδες ασφαλείας για παροχή οικονομικής στήριξης σε μελλοντικές κρίσεις.

Από την άλλη πλευρά, οι κύριες προτεραιότητες των επιχειρηματιών επικεντρώνονται στην απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, με την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εργασίας και τη διασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού των εργαζομένων. Ακολουθούν ως προτεραιότητες η ενδυνάμωση της εργασιακής κουλτούρας και η εξασφάλιση της υγιεινής στον χώρο εργασίας.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο χάσμα στις προτεραιότητες εμφανίζεται σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ευημερία και την ασφάλεια των εργαζομένων - με διαφορά πάνω από 50 εκατοστιαίες μονάδες σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση οικονομικής υποστήριξης και ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης και πάνω από 30 εκατοστιαίες μονάδες για την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο CEO του Ομίλου Adecco, Alain Dehaze, τόνισε την ανάγκη εταιρείες, κυβερνήσεις και εργαζόμενοι να συμμαχήσουν για να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για το μέλλον. Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Cluster Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα και Βουλγαρία, συμπληρώνει ότι η πολιτεία και επιχειρηματικός κόσμος πρέπει να δώσουν έμφαση όχι μόνο στην επιχειρησιακή βιωσιμότητα αλλά και στη δημιουργία των συνθηκών εκείνων στις οποίες οι εργαζόμενοι θα νιώσουν ασφαλείς.