επιδότηση κατοχύρωσης εμπορικων σηματων

Ο Ευρωπαϊκός Φορέας κατοχύρωσης Εμπορικών Σημάτων και Βιομηχανικών Σχεδίων EUIPO σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα εθνικά γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας των χωρών μελών της Ε.Ε. στηρίζουν τις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις προκειμένου να προστατεύσουν τα Εμπορικά Σήματα, τα Σχέδια Προϊόντων και τις Ευρεσιτεχνίες τους, με επιδότηση μέχρι και 75% με ανώτατο ποσό τα 2,250 Ευρώ.

Voucher 1

1.500€ για δαπάνες τελών σημάτων και σχεδίων ή υποδειγμάτων

Voucher 2

750€ για τη μερική κάλυψη των δαπανών για τα εθνικά τέλη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (σήματα, σχέδια και υποδείγματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας) που μπορεί να αιτηθεί η ΜΜΕ σας.

Η διαδικασία διαρκεί μέχρι τέλος του έτους και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την Φόρμα και να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, ώστε να σας καλέσουμε και να σας ενημερώσουμε με λεπτομέρεια!

Κάθε ΜικροΜεσαία Επιχείρηση εγκατεστημένη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αιτηθεί:

TRADE MARK AND DESIGN FEES

75% επιδότηση εντός EU

75% επιδότηση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο

50% επιδότηση εκτός EU

PATENT FEES

50% επιδότηση σε εθνικό επίπεδο

LET'S TALK FRANCHISE