συνδεσμος franchise ελλαδος

Σε συνέχεια και με αφορμή τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ "Ψηφιακός Μετασχηματισμός” και "Πράσινος Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων", ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Franchise, κος Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος διευκρινίζει το θέμα των συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Στους οδηγούς των προγραμματών αναφέρεται ότι συνδεδεμένη επιχείρηση είναι:

"μια επιχείρηση που έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας"

Αναφορικά με τον ως άνω καθορισμό της έννοιας της συνδεδεμένης επιχείρησης, ο κος Κωνσταντινόπουλος διευκρινίζει:

Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις franchise δεν αποτελούν εκ προοιμίου απόδειξη σύνδεσης των εταιρειών μεταξύ τους. Είναι κάτι που μένει να αποδειχτεί στη συνέχεια.

Επί της ουσίας λοιπόν οι εταιρείες που έχουν σύμβαση franchise δεν εξαιρούνται, αλλά αξιολογούνται για το εάν πρέπει να εξαιρεθούν ή όχι!