Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Wind, ολοκληρώνεται με επιτυχία η διαδικασία διερεύνησης στρατηγικών εναλλακτικών που είχε ξεκινήσει η WF III την 1η Ιουλίου 2010, η οποία στις 18 Οκτωβρίου κατέληξε στην επιλογή της επιτροπής ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης, των Anchorage Capital Group, Mount Kellett Capital Partners Limited, Eton Park International LLP, Taconic Capital Advisers UK LLP, MBSP Limited και PEP TMT SSF Cayman Limited και Angelo Gordon & Co, ως την προτιμώμενη προσφορά.Οι νέοι ιδιοκτήτες θα επενδύσουν €420 εκατ. με την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την αποπληρωμή του χρέους και τη χρηματοδότηση της μακροχρόνιας ανάπτυξης και του επιχειρηματικού πλάνου της WIND Ελλάς. Η συναλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα τη νομική απαλλαγή της WIND Ελλάς από €1,867 εκατ. χρέους προς τρίτα μέρη.

Το νέο Δ.Σ. της WIND Ελλάς θα αποτελείται από τους κ. Νάσο Ζαρκαλή ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους κ.κ. Ιωάννη Παλαιοκρασσά και Mike Corner Jones ως μέλη.

Η επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης ανακοίνωσε επίσης σήμερα την ίδρυση εταιρείας χαρτοφυλακίου, της Largo Limited, η οποία θα έχει τον πλήρη έλεγχο της WIND Ελλάς. Η επιτροπή διόρισε επίσης Διοικητικό Συμβούλιο της Largo Limited, το οποίο θα αποφασίζει για τη στρατηγική και την υλοποίηση του επιχειρησιακού πλάνου της εταιρείας.

Πρόεδρος της Largo Limited αναλαμβάνει ο κ. Antonio Viana-Baptista, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο έμπειρο στέλεχος τηλεπικοινωνιών. Το υπόλοιπο Δ.Σ. αποτελούν: ο κ. Νάσος Ζαρκαλής, Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς από τα τέλη του 2009, ο κ. Jon Weber, στέλεχος με σημαντική εμπειρία σε επιχειρήσεις που έχουν αναδιαρθρωθεί και ευρεία γνώση του κλάδου τηλεπικοινωνιών, ο κ. Roy Campbell, ο οποίος διαθέτει διεθνή εμπειρία σε εταιρικές επενδύσεις και αναδιαρθρώσεις και ο κ. Bruno Ducharme, επενδυτής με εμπειρία στις κινητές επικοινωνίες και επιχειρηματίας.

Σε δηλώσεις του ο νέος πρόεδρος της Largo Limitid, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που ολοκληρώθηκε η εξαγορά της WIND Ελλάς και ξεκινάμε τώρα τη διαδικασία άμεσης ανάκαμψης της εταιρείας σε στέρεες βάσεις. Η νέα ισχυρή κεφαλαιακή δομή της WIND Ελλάς και η δέσμευση των νέων μετόχων της να την υποστηρίξουν θα δώσουν στην εταιρεία τη δυνατότητα να δυναμώσει τις εμπορικές της προσπάθειες και να αξιοποιήσει τα στρατηγικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει προκειμένου να επεκτείνει την παρουσία της στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά. Η διοίκηση της εταιρείας απολαμβάνει την πλήρη υποστήριξη των νέων μετόχων καθώς προχωράμε με την υλοποίηση του αναπτυξιακού μας πλάνου. Εκ μέρους των μετόχων θα ήθελα να ευχαριστήσω τα αποχωρούντα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο Σωκράτη Κομινάκη για την πολύτιμη συνεισφορά και αφοσίωσή του στα συμφέροντα της WIND Ελλάς καθώς και την εξαιρετική δουλειά που έκανε καθοδηγώντας την εταιρεία στη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου».

Ο κ. Νάσος Ζαρκαλής, Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς δήλωσε επίσης: «Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας που είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας ενώ παράλληλα απήλλαξε την εταιρεία από σχεδόν €2 δισ. χρεών, είναι μία εξαιρετική εξέλιξη για τη WIND Ελλάς, τους εργαζόμενους της, τους πελάτες της και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με την ισχυρή υποστήριξη των νέων μας μετόχων, οι οποίοι διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στις τηλεπικοινωνίες, μπορούμε να κοιτάζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση και να εστιάσουμε πλέον απόλυτα στην ανάπτυξη της εταιρείας και την εδραίωσή της ως ο μόνος ολοκληρωμένος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα».