Πωλείται franchise

Πωλείται 50% επιχείρησης franchise εκπαίδευσης στα Δυτικά Προάστια με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Έχει θετική φήμη στην αγορά από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας και διαθέτει υφιστάμενο εκπαιδευμένο προσωπικό.

Το εκπαιδευτήριο βρίσκεται σε σημείο διαχρονικής δυναμικής και πρόκειται για προσιτή επένδυση κάτω του αντικειμενικού κόστους.

Προϋπόθεση η ενεργός συμμετοχή του επιχειρηματία.

Ο νέος συνεργάτης θα εκπαιδευτεί πλήρως ώστε να αναλάβει το νέο του ρόλο.Θέλω να ενημερωθώ αναλυτικά