Όμιλος Εστίασης Goody’s - Everest franchise

Ο Όμιλος Goody's - Everest απέσπασε χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης” των Hellenic Responsible Business Awards 2024, για την επιτυχή ενσωμάτωση του ESG στο μοντέλο της Εταιρικής του Διακυβέρνησης.

Η στρατηγική ESG του Ομίλου, η οποία έχει ενσωματωθεί στην επιχειρησιακή του στρατηγική, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την επιδίωξη της υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στο επίκεντρο της πορείας μετασχηματισμού τοποθετούνται μια σειρά από προτεραιότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη ενός ανθεκτικού οργανισμού με αφοσιωμένους ανθρώπους, την έμπρακτη υποστήριξη μιας συμπεριληπτικής και δίκαιης κοινωνίας και τη διαρκή μέριμνα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου.

Η κ. Ρηνέτα Μήτση, Corporate Affairs & Sustainability Director του Ομίλου, δήλωσε σχετικά: “Στη μακρά πορεία του Ομίλου και των σημάτων μας, έχουμε αποσπάσει πλήθος διακρίσεων για όλο το εύρος της δραστηριότητάς μας. Κάθε διάκριση μας γεμίζει χαρά και ικανοποίηση, γιατί αποτελεί μια επιβεβαίωση ότι όλα όσα κάνουμε είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως, αυτή η συγκεκριμένη διάκριση έχει μια ιδιαίτερη σημασία, αφού αφορά στην απαιτητική διαδικασία μετασχηματισμού και ενσωμάτωσης της στρατηγικής βιωσιμότητας στον τρόπο λειτουργίας μας. Η στρατηγική βιωσιμότητας εδράζει στη δέσμευσή μας για υιοθέτηση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς, στο επιχειρηματικό μοντέλο, την κουλτούρα και τον τρόπο λειτουργίας μας, καθώς και στην έμπρακτη συνεισφορά μας στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών. Το πρώτο βήμα στη διαδικασία ενσωμάτωσης της στρατηγικής ESG ήταν η ανάπτυξη ενός λειτουργικού μοντέλου διακυβέρνησης, το οποίο θα διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων που θέτουμε και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουμε.»
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος απέσπασε και το Bronze βραβείο στην κατηγορία του Απολογισμού Βιωσιμότητας.

Ο Όμιλος Goody’s-Everest είναι ο μεγαλύτερος όμιλος εστίασης στην Ελλάδα, λειτουργώντας και αναπτύσσοντας μερικά από τα πλέον δυναμικά σήματα στον κλάδο της εστίασης, όπως τα Goody’s Burger House, everest, Flocafé Espresso Room & La Pasteria. Τα σήματα του Ομίλου διαθέτουν μια μεγάλη ποικιλία ποιοτικών προϊόντων με ξεχωριστό γευστικό αποτύπωμα και προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, εξυπηρετώντας καθημερινά χιλιάδες πελάτες, σε περισσότερα από 560 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Όμιλος διαθέτει επίσης 2 σύγχρονες εταιρίες παραγωγής φαγητού, την Hellenic Catering και την Olympic Catering, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης έργων μαζικής σίτισης και in-flight catering. Μέσω της δραστηριότητάς του ο Όμιλος υποστηρίζει άμεσα ή έμμεσα περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, συνεισφέροντας έμπρακτα στην Ελληνική οικονομία.Θέλω να ενημερωθώ αναλυτικά