Ο θεσμός των ΒΡΑΒΕΙΩΝ FRANCHISE, κατά την 10η πλέον διοργάνωσή του, έχει ως σκοπό να συνεισφέρει στην αναγνώριση της πολύτιμης συμβολής των επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει το franchise ως κύρια στρατηγική ανάπτυξης και των ανθρώπων που ηγούνται της ανάπτυξης του κλάδου, μέσω της δημόσιας προβολής και της καταξίωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.

Στην εκδήλωση απονομής των ΒΡΑΒΕΙΩΝ FRANCHISE συμμετέχει όλος ο κλάδος του franchising, επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού λιανεμπορίου, του marketing και της διαφήμισης, δημοσιογράφοι καθώς και σημαντικά πρόσωπα της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

Οι Χορηγοί των ΒΡΑΒΕΙΩΝ FRANCHISE χαίρουν ιδιαίτερης προβολής τόσο σε επίπεδο δημοσιότητας στο πλαίσιο της διοργάνωσης, όσο και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονομής.

Σας προτείνουμε να υποστηρίξετε τον θεσμό των ΒΡΑΒΕΙΩΝ FRANCHISE ως Χορηγοί, καθώς θεωρούμε ότι η χορηγία σας συμβάλλει αποτελεσματικά στην επικοινωνιακή στρατηγική της εταιρείας σας.

Είμαστε στη διάθεση σας για να διαμορφώσουμε τη χορηγική πρόταση που σας ενδιαφέρει σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας.