Χορηγός Βραβείου

Χορηγός Επικοινωνίας

Χορηγός Δημιουργικού

Μέγας Υποστηρικτής

Σύμβουλος Επικοινωνίας

Υποστηρικτής Ποιότητας

Υποστηρικτής ΕΚΕ