Χορηγία 4.500 Ευρώ

Πέρα από τη Γενική Παροχή που ισχύει για όλους, θα διαφημισθεί στην εσωτερική οπισθόφυλλου της ετήσιας έκδοσης του FRANCHISE BUSINESS του Φεβρουαρίου.