enwsi_fwtoboltaikwn_ellados

Με το πρόγραμμα franchise fotovoltaics station 100kw και με επένδυση 10,000 ευρώ δημιουργείτε τη δική σας επιχείρηση ενεργειακών υπηρεσιών, με ετήσια έσοδα ως 100,000 ευρώ για τα επόμενα 20 έτη. Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ MINDSPEED σας εντάσσει στο δίκτυο της πράσινης ανάπτυξης και σας εξασφαλίζει υψηλά εισοδήματα χωρίς να απασχολείσθε.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ!

ΠΡΟΝΟΜΙΑ FRANCHISE

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Σημαντικότερο από όλα είναι η επιλογή του χώρου που θα εγκατασταθεί η μονάδα Φ/Σ, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις (πλήρη ηλιοφάνεια για 100%αποδόσεις,) αλλά και να επιτρέπετε βάση του νόμου η εγκατάσταση του στον χώρο αυτό. Η εργασία γίνεται από εξειδικευμένους περιβαλλοντολόγους -μηχανολόγους που έχουν επιλεγεί από τη μητρική εταιρία.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για τη λειτουργία μονάδας Φ/Σ επιβάλλεται να συσταθεί εταιρία (πριν ακόμα ξεκινήσει η αδειοδότηση). Η εργασία αυτή διενεργείται από το νομικό τμήμα της μητρικής εταιρίας.

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΉΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Η μεγάλη εμπειρία της MINDSPEEDE στη διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο την έρευνα, μελέτη, σχεδιασμό και προγραμματισμό του επενδυτικού σχεδίου(business plan) προκειμένου οι επιχειρήσεις να καταθέσουν φάκελο υποβολής στα επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ''FAST TRACK'' ΜΕ ΤΑΧΥΤΑΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι τεχνικές υπηρεσίες της μητρικής εταιρίας, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, περιβαλλοντολόγοι με ταχύτητα express διενεργούν ότι απαιτεί η νομοθεσία των Φ/Σ για να προλαμβάνονται οι προθεσμίες αδειοδότησης.

 

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΕΣΜΗΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΤΙΜΗ

Οι οικονομικές υπηρεσίες της εταιρίας επιμελούνται των συμβάσεων με ΔΕΣΜΗΕ για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή τιμή πώλησης.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Πλήρες μηχανογραφικό σύστημα παρακολουθεί το σύνολο των αδειοδοτήσεων των Φ/Σ έως και την έκδοση της άδειας.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Σε κάθε δήμο της χώρας υπάρχουν συνεργάτες οι οποίοι επιμελούνται το έργο των αδειοδοτήσεων.

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ)

Υπάρχει η δυνατότητα μέσω προγραμματικών συμφωνιών που διαθέτει τη μητρική εταιρία έχοντας εξασφαλίσει συμφωνίες με τραπεζικούς οργανισμούς για την λήψη των απαιτούμενων χρηματοδοτικών βεβαιώσεων για τους επενδυτές - δικαιοδόχους. Υποστήριξη έκδοσης εγγυητικών επιστολών απαιτούμενων για υπογραφή συμβάσεων με ΔΕΣΜΗΕ, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στους σταθμούς του δικτύου εγκαθίστανται μόνον μηχανισμοί υψηλής τεχνολογίας από Ευρώπη και ΗΠΑ και η εγκατάσταση τους γίνεται από πιστοποιημένες τεχνικές εταιρίες του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΑΠΕ. Με μέγιστη απόδοση δυνάμενη να φτάσει τα 100.000 ευρώ το χρόνο.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η μητρική εταιρία αναλαμβάνει την διαχείριση των πάσης φύσεως διαδικασιών για την περίοδο λειτουργίας του Φ/Σ, αλλά και την μεταβίβαση του σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται και επιθυμεί τούτο ο επενδυτής - δικαιοδόχος.

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι επενδυτές-δικαιοδόχοι (εφόσον εκπαιδευτούν) έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν στην εταιρία για την προσέλκυση νέων επενδυτών - δικαιοδόχων και να λαμβάνουν υψηλές αμοιβές.

 

Το συνολικό κόστος επένδυσης για την έκδοση αδείας του Φ/Σ έως 100kw είναι 10.000 ευρώ.

Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης αδείας Φ/Σ για το 50% με κόστος 5.000 ευρώ.

Επίσης, με 30.000 ευρώ δημιουργούμε την πλέον κορυφαία επιχείρηση ενεργειακών υπηρεσιών με τη μέθοδο ''franchise fotovoltaics station 500KW'' και σας εξασφαλίζουμε ετήσια έσοδα άνω των 100.000 ευρώ κάθε χρόνο για 20 χρόνια.

Επενδύουμε στην πράσινη ανάπτυξη, στην ενάργεια του μέλλοντος.

Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ MINDSPEED τελεί υπό την εποπτεία ελέγχου και συντονισμού της Ένωσης Φωτοβολταϊκών Ελλάδος.