EUROGNOSI

O Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ-EUROLAB είναι σήμερα ο μεγαλύτερος Εκπαιδευτικός Oργανισμός Ευρωπαϊκών Γλωσσών και Πληροφορικής στην Νότια Ευρώπη. Επί σειρά ετών η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ αποτελεί την 1η επιλογή εκπαιδευτικού οργανισμού ξένων γλωσσών για όλους τους Έλληνες.H ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό να παρέχει σπουδές Ευρωπαϊκών Γλωσσών υψηλής ποιότητας για όλες τις ηλικίες των σπουδαστών της. Το σύστημα μας είναι ακριβές προσπάθησε και δοκιμάστηκε με μεγάλη επιτυχία σε κάθε βήμα της επιχείρησης. Αυτό το σύστημα έχει εξελιχθεί σε πάνω από 20 χρόνια διαδικασιών. Όλη αυτή η γνώση και η τεχνογνωσία είναι καλά οργανωμένη και διαθέσιμη στα εγχειρίδια μας. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: από 45.000 €

Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ ακολουθεί στρατηγική ανάπτυξης με την μέθοδο Franchise και κινείται σε 2 άξονες:

Ο πρώτος αφορά σε νέους επενδυτές στο χώρο της εκπαίδευσης που θέλουν να ανοίξουν τη δική τους ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ - EuroLab, ενώ ο δεύτερος σε επενδυτές που θέλουν να μετατρέψουν την επιχείρησή τους σε ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ-EuroLab.

Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ με αριθμούς

  • Η μεγαλύτερη εκπαιδευτική αλυσίδα στην Ευρώπη.
  • 350 κέντρα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία.Ο μεγαλύτερος φορέας ιδιωτικής εκπαίδευσης.
  • 60.000 σπουδαστές σε μέση ετήσια βάση και πάνω από 250.000 απόφοιτοι.
  • 54.000 τετραγωνικά μέτρα υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων.
  • 1.700 άρτια τεχνολογικά εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας.
  • 4.000 καθηγητές, ακαδημαϊκό προσωπικό, διευθυντές σπουδών, εισηγητές σεμιναρίων.
  • 650 διοικητικά στελέχη οργάνωσης, υποστήριξης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών κέντρων.

ΚΛΑΔΟΣ

Στην σημερινή εποχή, η εκμάθηση ξένων γλωσσών και πληροφορικής έχουν γίνει περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Η συνει δητοποίηση της διαρκώς αυξανόμενης ανάγκης για εφαρμογές Ξενόγλωσσης Επικοινωνίας και Πληροφορικής οδηγεί τον κλά δο της εκπαίδευσης στην εφαρμογή ποικίλων μεθόδων εκπαί δευσης. Η τάση είναι ανοδική λόγω της αυξημένης ζήτησης από τον κλάδο της εκπαίδευσης και της οικονομίας! Ειδικότερα, η αγορά εργασίας η οποία ανοίγεται όλο και πιο πολύ στην Ευρω παϊκή και Παγκόσμια αγορά και συνεργασίες με χώρες του εξω τερικού καθώς και η χρήση υπολογιστών η οποία αποτελεί απα ραίτητο προσόν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα καθιστούν την εξέλιξη του κλάδου σαφώς ανοδική.

Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό να παρέχει σπουδές Ευρωπαϊκών Γλωσσών υψη λής ποιότητας για όλες τις ηλικίες των σπουδαστών του. Σήμερα είναι η 1η Δύναμη στις Ξένες Γλώσσες και την Πληροφορική και ο μεγαλύτερος φορέας ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο με 300 κέντρα Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής σε λειτουργία και περισσότερους από 45.000 σπουδαστές σε μέση ετήσια βάση, αξιοποιώντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τις στρατηγικές συμφωνίες που έχει συνάψει με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ είναι αδιαμφισβήτητα ο LEADER στον χώρο των εκπαιδευτικών επιχειρήσεων και το σύστημα franchise της ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ είναι το δελεαστικότερο και το αποδοτικότερο της Ελληνικής Αγοράς.

Το όραμά μας είναι η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ να γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας σήμερα ένα σύνολο 300 εταιριών που παντρεύουν το κοινωνικό έργο της εκπαίδευσης και την απόλυτη επιχειρηματικότητα, με άξονα την ποιότητα και τις ξεκάθαρες οργανωτικές δομές.

Η διαφοροποίηση του Ομίλου ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ σε σχέση με οποια δήποτε ανάλογη επιχείρηση έγκειται στο γεγονός ότι βασίζετα στο μέγεθος και το κύρος του.

Facts

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ (m2): 100-120

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: από 45.000 €

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ: περιλαμβάνεται στην αρχική επένδυση

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ ΕΠΙΠΛΩΣΗ: περιλαμβάνεται στην αρχική επένδυση

ENTRY FEES: 15.000 €- 36.000€

ROYALTIES: 6%

MRK FEES: 2,5%

ΜΗΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ): 30

Extras

ΧΩΡΑ ΙΔΡΥΣΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 1989

ΕΝΑΡΞΗ FRANCHISING: 1996

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
«ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ»: ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ FRANCHISEE: ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ FRANCHISEE: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ FRANCHISE (ΕΤΗ): 15 + 1

# ETAIΡIKΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: 1

# FRANCHISED ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: 327

FA2009

FA2019

FA2010

FA2019

FA2011

FA2012

FA2013

FA2019

FA2019

No Internet Connection