PLANET PHYSICS – STEM EDUCATION

Τα PLANET PHYSICS - STEM EDUCATION αποτελούν τη πλέον καινοτόμα πρόταση franchise στο χώρο της εκπαίδευσης, με τη μητρική εταιρεία να διαθέτει κορυφαία τεχνογνωσία και εμπειρία τόσο στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όσο και στην οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών κέντρων.

 

Ο όρος S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering, Mathematics) πρωτοεμφανίσθηκε το 2001 από τη βιολόγο Judith A. Ramaley, η οποία ως Διευθύντρια του Ιδρύματος Φυσικών Επιστημών των ΗΠΑ ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών. Το S.T.E.M αφορά σε μια σύγχρονη προσέγγιση στην εκπαίδευση όπου τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες θεωρούνται ως βασική γνώση για την κατανόηση του σύμπαντος, με τις Τεχνολογίες και την Επιστήμη των Μηχανικών να αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασης με το σύμπαν.

Η κεντρική φιλοσοφία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων S.T.E.M. αφορά στην επίλυση προβλημάτων, στην ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση, όπως και στην δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην ανακάλυψη της λύσης.

Η μεθοδολογία S.T.E.M. έχει ως στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες, καθώς θα εμπεδώσουν την εφαρμογή τους στην καθημερινότητά τους και θα κατανοήσουν τον κόσμο μέσα από τις γνώσεις τους, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ομαδικότητα και την κοινωνικότητα, συνδέοντας τη μάθηση με την πραγματικότητα και φέρνοντας τους μαθητές πιο κοντά στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Το PLANET PHYSICS αποτελεί ένα μοναδικό πολυθεματικό χώρο που συνδυάζει την επιστημονική γνώση με την ψυχαγωγία. Στις αίθουσές του φιλοξενούνται περισσότερα από 30 διαδραστικά εκθέματα και παρουσιάζονται πειραματικές επιδείξεις από τον κόσμο της Φυσικής, με τρόπο κατανοητό και ελκυστικό τόσο για τα παιδιά όσο και για τους μεγάλους. Η θεματολογία των διαδραστικών εκθεμάτων αντλείται κυρίως από τον κόσμο της Φυσικής (Μηχανική, Μηχανική των ρευστών, Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική κ.λπ.) και η σχεδίασή τους επιτρέπει το χειρισμό τους ακόμα και από μικρά παιδιά.

Αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της και την κορυφαία τεχνογνωσία της, η μητρική εταιρεία, ξεκίνησε την ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής αλυσίδας παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων S.T.E.M. που βασίζονται στην παιδαγωγική θεωρία της ανακαλυπτικής – διερευνητικής μάθησης.

Τα PLANET PHYSICS - STEM EDUCATION έχουν ως πρωταρχικό στόχο την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επίλυση προβλημάτων.

Τα παιδιά γνωρίζουν τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά με τρόπο διασκεδαστικό και ελκυστικό, καθώς δίνεται έμφαση στο πειραματικό μέρος, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν στην πράξη τους νόμους της φύσης. Μέσα από τη βιωματική μάθηση τα παιδιά απελευθερώνουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, και καλλιεργούν τις δεξιότητές τους και την κριτική ικανότητά τους.

Άλλωστε, σύμφωνα με μελέτες αμερικανικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στο προσεχές μέλλον το 25% των θέσεων εργασίας θα απαιτούν γνώσεις STEM, με την ΕΕ να αναγνωρίζει την σπουδαιότητα του STEM έχοντας ιδρύσει το STEM Alliance, διακηρύσσοντας ότι «Η εκπαίδευση στο S.T.E.M. αποτελεί πλέον οικονομική επιταγή για την Αμερική, διότι σχεδόν όλα από τα 30 αναπτυσσόμενα επαγγέλματα μέσα στην επόμενη δεκαετία θα απαιτήσουν τουλάχιστον κάποιο υπόβαθρο σε γνώσεις τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών».

Σύμφωνα, δε, με έρευνες του U.S Department Commerce, τα επαγγέλματα STEM αυξάνονται κατά 17% συγκριτικά με άλλα επαγγέλματα, τα οποία αυξάνονται με ρυθμό 9.8 %.

Οι πτυχιούχοι σε σχολές STEM έχουν υψηλότερο εισόδημα συγκριτικά με τους υπόλοιπους πτυχιούχους.

Οι μαθητές γνωρίζουν στην πράξη το αντικείμενο που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν και επιλέγουν συνειδητά τον τομέα των σπουδών τους.

Η εκπαίδευση STEM καλλιεργεί την κριτική σκέψη και ενθαρρύνει την καινοτομία.

ΠΡΟΝΟΜΙΑ FRANCHISE

Η πρόταση franchise των PLANET PHYSICS - STEM EDUCATION αποτελεί μια μοναδική επιχειρηματική επιλογή, παρέχοντας στους συνεργάτες τους μια σειρά από προνόμια που εγγυόνται την επιτυχία:

  • Δραστηριοποίηση σε ένα καινοτόμο κλάδο με ιδιαίτερα σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

  • Παροχή ποιοτικότατων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με ειδικά σχεδιασμένα και εντυπωσιακά πειράματα, χρήση υψηλού επιπέδου εξοπλισμού όπως 3d printers κ.ο.κ.

  • Αξιοποίηση της κορυφαίας τεχνογνωσίας και εμπειρίας της μητρικής εταιρείας.

  • Γνωστό brand.

  • Πλήρης αρχική εκπαίδευση.

  • Συνεχής υποστήριξη.

  • Υψηλά περιθώρια κέρδους, λόγω παροχής υπηρεσιών.

  • Πολλαπλές πηγές εσόδων και ιδιαίτερα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, όπως παροχή υπηρεσιών Σχολικής Μελέτης, Δημιουργικής Απασχόλησης, Camp, συνεργασίες με σχολεία κ.ο.κ.

FRANCHISE FACTS

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ: από 80 τ.μ.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: από 30,000 Ευρώ

(συμπεριλαμβάνεται κόστος εξοπλισμού και διαμόρφωσης)

ENTRY FEES: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ για τα πρώτα 5 κέντρα

ROYALTIES: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ για τα πρώτα 5 κέντρα

MARKETING FEES: 2,500 Ευρώ ετησίως